System APS Qguar

Ikona Qguar APS

Automatyczne harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem dostępnych zasobów, wyznaczonych priorytetów i celów.

Qguar APS (Advanced Planning & Scheduling) to system automatycznego planowania, który wspiera menedżerów i planistów w optymalizacji scenariuszy produkcyjnych. System APS posiada algorytmy optymalizacyjne, oparte na sztucznej Inteligencji (metody hybrydowe, constraint programming), które umożliwiają takie planowanie produkcji, aby zlecenia zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie, przy uwzględnieniu kryteriów takich jak najwyższa wydajność maszyn produkcyjnych, maksymalne skrócenie czasu realizacji i ilości przestojów czy optymalizacja kosztów.

Zaimplementowana automatyzacja planowania, ułatwia zarządzanie procesami produkcyjnymi. Dzięki niej, system APS stanowi skuteczne rozwiązanie nawet dla dużych i bardzo złożonych systemów produkcji. Funkcje nadawania priorytetu i wagi poszczególnym parametrom optymalizacji, dają planistom narzędzia do precyzyjnego modelowania procesu planowania.

Technologia drag&drop pozwala na łatwe wprowadzanie zmian w utworzonym harmonogramie, dając planiście pełną swobodę i kontrolę.

Przykładowe ekrany

Dzięki Qguar APS planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych odbywa się efektywnie, z unikaniem błędów ludzkich. Graficzny interfejs użytkownika naszego systemu APS charakteryzuje prostota, która ułatwia szybkie zapoznanie z systemem i intuicyjną pracę.

System APS wydajnie wspiera logistykę produkcji. Dzięki niemu, dział planowania dysponuje rzeczywistym poziomem zapotrzebowania oraz zużycia materiałów i komponentów. Pozwala to na ograniczenie stanu zapasów i redukcję kosztów. System planowania produkcji Qguar APS jest dostosowany do potrzeb wielu różnych modeli wytwarzania. Sprawdza się zarówno w produkcji dyskretnej, procesowej, wielkoseryjnej czy jednostkowej.

System APS – współpraca z oprogramowaniem MES

Opcjonalna integracja z oprogramowaniem klasy MES (Manufacturing Execution System), umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy działami planowania i produkcji. Pozwala to planistom na śledzenie i reagowanie na nagłe, wymuszające zmianę harmonogramu zdarzenia, takie jak awarie, przestoje, opóźnienia realizacji. 

Komunikacja między systemami APS i MES, umożliwia także natychmiastowe dostarczenie zaktualizowanych planów pracy na stanowiska produkcyjne.Nasz program APS został wyposażony w predefiniowane raporty, pozwalające zweryfikować efektywność procesu planowania. 

Dzięki temu, planista może w kilka chwil określić średnie wyprzedzenie lub opóźnienie realizacji, terminowość dostaw, czas pracy, czas bezczynności i przestojów czy poznać stopień realizacji priorytetów. Użytkownik może również samodzielnie, według indywidualnych potrzeb tworzyć i konfigurować raporty.

Dzięki ścisłej i kompleksowej kontroli nad produkcją, oprogramowanie MES pozwala podnieść efektywność pracowników (rejestracja wykonywanych czynności) i maszyn (szybsza reakcja na usterki i awarie). System MES (Manufacturing Execution System) jest programem do zarządzania produkcją, który pozwala szybciej i efektywniej realizować większość procesów zachodzących w zakładzie. 

System APS – w jaki sposób wspomaga planowanie produkcji

System APS to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania produkcją, którego główną rolą jest wspomaganie planowania i optymalizowanie scenariuszy. Oznacza to szybszą realizację zleceń, większą wydajność maszyn, mniej przestojów i niższe koszty.

 • zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji;
 • krótszy czas realizacji zleceń (lead time);
 • wielokryterialna optymalizacja planu;
 • macierz przezbrojeń
 • macierz kompetencji
 • alternatywne scenariusze i ocena planu produkcji;
 • planowanie produkcji do przodu i wstecz;
 • skrócenie czasu oczekiwania;
 • uwzględnianie dostępności i maksymalne wykorzystanie zasobów;
 • ograniczenie kosztów produkcji;
 • analiza zdolności produkcyjnych;
 • zarządzanie zasobami, kalendarzami i przestojami;
 • graficzna wizualizacja postępu operacji produkcyjnych (wykres Gantta).

Planowanie produkcji – wykorzystywane algorytmy

System APS Qguar został wyposażony w szereg algorytmów konstrukcyjnych (iteracyjnych) i typu popraw. Te pierwsze pozwalają na szybkie utworzenie harmonogramu, a drugie służą do jego optymalizacji. Algorytmy konstrukcyjne tworzą harmonogram w oparciu o ustalone przez planistę reguły (priorytety), takie jak:

 • najszybszy termin wykonania;
 • najkrótszy czas trwania;
 • kolejność zgłoszenia zleceń;
 • najdłuższy czas trwania;
 • najdłuższy pozostały czas wykonania;
 • najkrótszy pozostały czas wykonania;

Wśród algorytmów optymalizujących typu popraw, system APS Qguar został wyposażony m.in. w modele:

 • genetyczne
 • SB – przesuwanie wąskiego gardła
 • TABU – poszukiwanie z zakazami
 • symulowanego wyżarzania

FAQ – APS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar APS

O wdrożeniu systemu Qguar APS należy myśleć w momencie, kiedy menadżerowie oraz planiści produkcji, potrzebują wsparcia w zaawansowanym harmonogramowaniu zleceń oraz optymalizacji scenariuszy zleceń.

Algorytmy optymalizacji w Qguar APS umożliwiają takie zaplanowanie zleceń, aby ich łączny czas realizacji był najkrótszy, co z kolei pozwala uzyskać większą wydajność produkcji i obniżenie jednostkowych kosztów wytworzenia.

System APS umożliwia precyzyjne harmonogramowanie zleceń produkcyjnych   oraz praktyczne wdrożenie idei just-in-time poprzez integrację z systemami klasy ERP. Dzięki pełnej synchronizacji zaopatrzenia i produkcji, redukujemy stany magazynowe i optymalizujemy zaopatrzenie.

Tak. Wybór Qguar APS jako rozszerzenia funkcjonalnego systemu ERP, daje zupełnie nowe możliwości redukcji kosztów produkcji, zaopatrzenia i wzrostu efektywności zatrudnionego personelu. Wdrożenie systemu APS wraz z systemami klasy MES i ERP znacząco podnosi wydajność i redukuje zapotrzebowanie na nadzór oraz obsługę procesów przez personel.

Qguar APS posiada algorytm minimalizujący średnie opóźnienie od dat dostaw. Algorytm ten bierze pod uwagę przydzielone zamówieniom priorytety, planując najpierw realizację tych o wyższym priorytecie.

Przebieg procesu produkcyjnego w systemie Qguar APS przedstawiany jest na 3 sposoby:

 • wykres Gantt’a dla obłożenia zadań produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach;
 • wykres Gantt’a dla realizacji zleceń produkcyjnych w czasie;
 • wykres obciążenia stanowisk produkcyjnych w czasie.

Qgauar APS posiada funkcję, która pozwala porównać kilka alternatywnych wersji tworzonego planu produkcyjnego. Dzięki temu osoba planująca produkcję może podejmować decyzje, na przykład o maksymalnym obciążeniu zasobów.

Tak. Poprzez interfejs, Qguar APS i systemy klasy MES (Manufacturing Executing Systems) czy np. ERP, wymieniają dane niezbędne do zobrazowania planów produkcji. Po przeprowadzeniu procesu optymalizacji, do systemu nadrzędnego przekazywany jest wybrany scenariusz realizacji zleceń produkcyjnych, z datami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych operacji, oraz wskazaniem zasobów, datami wymagalności surowców, materiałów, półproduktów etc.

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.