Qguar 4WEB (Internet Access) to narzędzie, które pozwala na wykonywanie określonego zestawu czynności przy pomocy przeglądarki internetowej.

Coraz częściej niezbędnym staje się zdalny dostęp do centralnych zasobów systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Qguar 4WEB (Internet Access) to narzędzie, które pozwala na wykonywanie określonego zestawu czynności przy pomocy przeglądarki stron www, oferując m.in. zdalny wgląd w określone stany, zdalne składanie zleceń czy wreszcie tworzenie zestawień z dokumentów magazynowych.
Qguar 4WEB to również zestaw predefiniowanych narzędzi, które po uwzględnieniu określonych wymagań klienta, pozwalają na udostępnienie w przeglądarce określonego zestawu danych, możliwych do uzyskania z systemów Qguar. Wszystkie dane w postaci list mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Przykładowe ekrany

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.