Qguar MFC System

System MFC Qguar

 Sterowanie przepływem materiałów

System MFC (Material Flow Control) – Qguar MFC – odpowiada za komunikację pomiędzy systemem zarządzania magazynem (WMS), a urządzeniami automatyki magazynowej. Program steruje przepływem materiałów, synchronizując pracę wielu urządzeń jednocześnie. System Qguar MFC umożliwia sterowanie nadzorcze nad dowolnym urządzeniem wyposażonym w sterownik PLC.

System MFC (Qguar MFC) zapewnia płynny, bezpieczny i wydajny przepływ towarów w zautomatyzowanych magazynach dowolnego przeznaczenia. Proces planowania przepływu można stale optymalizować, dostosowując go do zachodzących w magazynie zmian takich jak rozbudowa regałów, zmiany w asortymencie i popycie na niego.

Oprogramowanie Qguar MFC posiada standardowy interfejs z nadrzędnym system zarządzania magazynem Qguar WMS, może jednak współpracować z dowolnym innym oprogramowaniem zarządzającym magazynem. MFC Qguar można zintegrować niemal z każdym urządzeniem automatyki magazynowej, bez względu na technologię i producenta.

Typowy schemat działania oprogramowania MFC wygląda następująco: system WMS generuje polecenia dotyczące przetransportowania konkretnej jednostki towarowej (paleta, kuweta, box), z miejsca źródłowego w systemie automatycznego magazynowania, do miejsca docelowego.

System MFC przetwarza otrzymane polecenie logistyczne na odpowiednie sygnały sterujące poszczególnymi urządzeniami i sekcjami obszaru automatycznego, komunikując się w tym celu z PLC, aby zrealizować otrzymane od WMS zadanie. Po zakończeniu każdego zadania, system MFC przesyła do systemu WMS komunikat informujący o wyniku i stanie realizacji konkretnego zadania.

System MFC Qguar – jakimi urządzeniami i obiektami może zarządzać?

  • regały automatyczne, układnice;
  • przenośniki (rolkowe, taśmowe);
  • struktury typu grid/hive;
  • sortery;
  • wózki autonomiczne AGV/AMR;
  • etykieciarki;
  • czujniki i urządzenia pomiarowe.

System MFC – jakie cele pomaga osiągnąć?

Szybsza realizacja zleceń – szybkość realizacji zleceń ma kluczowe znaczenie m.in. w branży e-commerce. Dla wielu klientów czas dostawy to jeden z najważniejszych argumentów przy zakupie. E-commerce cechuje się często wysoką ilością zamówień o niskim wolumenie produktów różnej kategorii. Taki profil zamówień utrudnia ich manualną zbiórkę. Komponenty automatyki magazynowej, wspierane system MFC, pozwalają przeprowadzić zbiórkę w czasie nieosiągalnym dla kompletacji manualnej.

Lepsze wykorzystanie przestrzeni – wyeliminowanie wszelkich powierzchni niezbędnych przy manualnej obsłudze operacji pozwala znacznie ograniczyć rozmiar obiektu.

Duży wolumen zleceń – bez automatyzacji, obsługa dużych projektów magazynowych jest bardzo trudna do zrealizowania, wymaga dużego zaangażowania siły roboczej i przyjęcia trudnych do wykonania norm pracy.

Niższa pracochłonność – oprogramowanie pozwala znacząco obniżyć zapotrzebowanie na fizyczną, powtarzalną pracę. Dotyczy to wielu obszarów działalności magazynowej, w tym wysokiego składowania, kompletacji, intralogistyki i pakowania produktów. Niższa pracochłonność pozwala przekierować pracowników do innych zadań, czy też zmniejszyć koszty osobowe w magazynie. System zmniejsza podatność firmy na problem dostępności kandydatów na rynku pracy.

Mniejsza ilość błędów – system MFC pozwala na radykalne ograniczenie błędów ludzkich, przede wszystkim tych popełnianych podczas kompletacji. Pozwala także uniknąć problemu zagubienia czy odłożenia towaru w niewłaściwe miejsce. Wyeliminować można także wiele mniej oczywistych, a kosztownych błędów, jak np. ułożenie ciężkiego towaru na kruchym. Kolejną grupą błędów, jaką można wyeliminować, są te związane z papierowym obiegiem dokumentów i przetwarzaniem informacji.

Zwiększenie bezpieczeństwa – wyższy poziom automatyzacji pozwala odsunąć pracowników od potencjalnie niebezpiecznej pracy. Automatyzacja to także większe bezpieczeństwo towarów. Dzięki niej można zmniejszyć ryzyko uszkodzenia produktu podczas transportu.

Galeria

FAQ – MFC

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar MFC

MFC synchronizuje pracę wielu systemów automatyki i transportu, pozwala połączyć pracę automatyki magazynowej i informatycznego systemu magazynowego klasy WMS.

System Qguar MFC przeznaczony jest dla zautomatyzowanych magazynów dowolnego przeznaczenia oraz do zarządzania procesami automatyzacji produkcji.

Oprogramowanie Qguar MFC może zarządzać pracą wielu różnych urządzeń wyposażonych w sterownik PLC, w tym m.in.: układnic, przenośników, struktur typu grid/hive, sorterów czy wózków autonomicznych.

Oprogramowanie MFC jest niezbędnym składnikiem pracy magazynu wyposażonego w automatykę wysokiego poziomu lub firmy produkcyjnej wykorzystującej automatyzację linii produkcyjnych.

Qguar MFC pozwala przyspieszyć procesy automatyczne, takie jak np. kompletacja i wysyłka z magazynu a także lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową i zmniejszyć ilość błędów.

Tak, system Qguar MFC pozwala na szybką modyfikację planu przepływu towarów i ciągłe reagowanie na zmiany, takie jak rozbudowa magazynu, nowe urządzenia, zmiana asortymentu, etc.

Pierwszym krokiem wdrożenia systemu MFC jest analiza procesów i stworzenie (lub skorygowanie) szczegółowego planu przepływu towarów.

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.