Dla produkowanych i wdrażanych rozwiązań oferujemy szeroki wachlarz usług serwisowych. Dają one gwarancję odpowiednio szybkiej i sprawnej reakcji ze strony Quantum, ale przede wszystkim umożliwiają profesjonalną opiekę.

Posiadanie sprawnego serwisu dla produktów informatycznych zapewnia firmie wysoki poziom stabilności i bezpieczeństwa, niemożliwego do uzyskania na podstawie samej jedynie gwarancji.

Wybierz czas opieki

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że czas to podstawowy klucz do racjonalizacji logistyki. Systemy, które logistykę wspomagają, muszą więc cechować się bardzo wysokim współczynnikiem dostępności. Jesteśmy więc w stanie przygotować ofertę serwisu i opieki według indywidualnych życzeń klienta. O dniach i godzinach dostępności serwisu, czasach reakcji i czasach naprawy decydujesz więc sam!

Rozwój i śledzenie postępów

Opieka serwisowa to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. To również aktywne wsparcie klienta w rozwoju używanego systemu i jego rozbudowie. Przypisany dla klienta stały zespół opieki serwisowej, może wspomagać klienta doradztwem oraz obsługiwać zgłoszenia prac, związanych z rozbudową i zmianami systemu. Aby nasi klienci dysponowali na bieżąco informacjami o postępie zleconych opiekunowi prac, Quantum może udostępnić zdalne narzędzie internetowe, przy pomocy którego klient, po otrzymaniu hasła dostępu, będzie mógł na bieżąco śledzić postęp swoich zleceń.

Wybierz zakres opieki

Aby wyjść naprzeciw zróżnicowanym wymaganiom naszych klientów, stworzyliśmy kilka różnych poziomów usług serwisowych, dostępnych dla poszczególnych systemów i dopasowanych do różnego poziomu oczekiwań klienta. O wyborze konkretnego zakresu usług serwisowych decyduje sam klient, dopasowując usługi do swoich konkretnych potrzeb.

Q-support

Interaktywna obsługa serwisowa.

Dalszy dostęp do stron jest możliwy tylko dla zarejestrowanych klientów Quantum Qguar Sp. z o.o.