Quantum Qguar – Serwis

Serwis​

Zapewnimy Ci wsparcie podczas codziennej pracy z oprogramowaniem Qguar, systemami baz danych, systemami operacyjnymi i innymi. Dostosujemy zakres opieki do Twoich oczekiwań.

Dla produkowanych i wdrażanych rozwiązań oferujemy szeroki wachlarz usług serwisowych. Dają one gwarancję odpowiednio szybkiej i sprawnej reakcji ze strony Quantum, ale przede wszystkim umożliwiają profesjonalną opiekę.

Posiadanie sprawnego serwisu dla produktów informatycznych zapewnia firmie wysoki poziom stabilności i bezpieczeństwa, niemożliwego do uzyskania na podstawie samej jedynie gwarancji.

Wybierz czas opieki

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że czas to podstawowy klucz do racjonalizacji logistyki. Systemy, które logistykę wspomagają, muszą więc cechować się bardzo wysokim współczynnikiem dostępności. Jesteśmy więc w stanie przygotować ofertę serwisu i opieki według indywidualnych życzeń klienta. O dniach i godzinach dostępności serwisu, czasach reakcji i czasach naprawy decydujesz więc sam!

Rozwój i śledzenie postępów

Opieka serwisowa to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. To również aktywne wsparcie klienta w rozwoju używanego systemu i jego rozbudowie. Przypisany dla klienta stały zespół opieki serwisowej, może wspomagać klienta doradztwem oraz obsługiwać zgłoszenia prac, związanych z rozbudową i zmianami systemu. Aby nasi klienci dysponowali na bieżąco informacjami o postępie zleconych opiekunowi prac, Quantum może udostępnić zdalne narzędzie internetowe, przy pomocy którego klient, po otrzymaniu hasła dostępu, będzie mógł na bieżąco śledzić postęp swoich zleceń.

Wybierz zakres opieki

Aby wyjść naprzeciw zróżnicowanym wymaganiom naszych klientów, stworzyliśmy kilka różnych poziomów usług serwisowych, dostępnych dla poszczególnych systemów i dopasowanych do różnego poziomu oczekiwań klienta. O wyborze konkretnego zakresu usług serwisowych decyduje sam klient, dopasowując usługi do swoich konkretnych potrzeb.

Sprawność oprogramowania Qguar
Prace serwisowe związane z wyprodukowanymi przez Quantum i dostarczonymi klientowi systemami QGUAR. Jakiekolwiek ewentualne utrudnienia w funkcjonowaniu dostarczonego przez Quantum rozwiązania, których przyczyna tkwi w wyprodukowanym przez Quantum oprogramowaniu, będą sprawnie eliminowane w ustalonym wspólnie z klientem czasie. Klient ma dodatkowo możliwość w tym poziomie wsparcia, wyboru dni tygodnia, w których serwis będzie dla niego dostępny (poniedziałek-piątek, sobota, niedziela), godzin pracy serwisu a także nieprzekraczalnych czasów reakcji i naprawy ewentualnych błędów w oprogramowaniu Qguar. Gwarancja profesjonalnej opieki ze strony producenta nad stworzonym przez niego oprogramowaniem oznacza dla klienta wysoki poziom bezpieczeństwa i stabilności zakupionego produktu.

Rozszerzony pakiet opieki dla otoczenia sytemów QGUAR 
Wyjście przez Quantum ze wsparciem klienta poza granice własnego produktu. Niejednokrotnie zakłócenia objawiające się w funkcjonowaniu danego systemu, mogą być spowodowane czynnikami leżącymi poza tym systemem. Rozszerzony pakiet opieki dla otoczenia systemów QGUAR oznacza dla klienta, że w przypadku ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu systemu, Quantum wspiera klienta w usunięciu zaistniałego problemu do końca, nawet jeżeli stwierdziło że jego źródło leży poza oprogramowaniem QGUAR. Podstawowy cel jaki przyświeca w tym poziomie wsparcia to jak najszybsze przywrócenie sprawności całego otoczenia systemu QGUAR. Korzystając z tego pakietu klient ma również dostęp do wyboru szeregu innych opcji, jak np. darmowych konsultacji telefonicznych, darmowych licencji na nowe wersje QGUAR, czy zamrożenia cen na usługi.

Opieka nad systemem operacyjnym
Możliwość przeniesienia na Quantum obowiązków związanych z monitorowaniem i kontrolą systemu operacyjnego. Przejęcie przez Quantum regularnych czynności takich jak np. kontrola wolnej przestrzeni dyskowej oraz logów czy kontrola wydajności pracy systemu operacyjnego, analiza procesów OS pod kątem wpływu na wydajność, monitorowanie pracy OS w trybie on-line, czy np. instalacja aktualizacji producentów OS (patch), to dodatkowe odciążenie własnych służb informatycznych. Quantum oferuje m.in. opiekę nad systemami operacyjnymi, Windows, Linux, AIX, Solaris.

Opieka nad systemem ORACLE DBMS
Przejęcie od klienta obowiązków związanych z monitorowaniem i kontrolą systemu bazodanowego ORACLE DBMS. Do zakresu usług jakie świadczy w tym poziomie Quantum, można zaliczyć kontrolę i raportowanie pracy systemu DBMS wraz z wydajnością i statystykami, kontrolę poprawności wykonywanych backupów, archiwizację backupów, instalację aktualizacji producenta (patch), kontrolę obciążenia systemu zadaniami bazodanowymi, utrzymywanie i aktualizację bazy testowej, kontrolę nad funkcjonowaniem standby serwera.

Opieka nad sprzętem i infrastrukturą IT
Poziom wsparcia serwisowego, który oznacza w praktyce przejęcie kontroli Quantum nad całą infrastrukturą IT lub jej określonym fragmentem. W ramach tego poziomu Quantum przejmuje na siebie gotowość do wspierania w usuwaniu awarii związanej ze sprzętem komputerowym, oraz administrowanie serwerami baz danych, serwerami zapasowymi standby, macierzami dyskowymi, czy systemami Vmware lub Oracle RAC. W ramach tego poziomu istnieje również możliwość przejęcia innego nietypowego zakresu usług serwisowych przez Quantum.

Q-support

Interaktywna obsługa serwisowa.

Dalszy dostęp do stron jest możliwy tylko dla zarejestrowanych klientów Quantum Qguar Sp. z o.o.

Scroll Up