Wdrażając nasz system magazynowy w wielu przedsiębiorstwach, dogłębnie poznaliśmy ich potrzeby i oczekiwania w zakresie obsługi handlu elektronicznego. Kierując się tymi potrzebami, przygotowaliśmy wersję systemu Qguar WMS specjalnie przystosowaną dla potrzeb branży e-commerce. Poniżej przedstawiamy listę cech Qguar WMS, które wspierają e-commerce:

Multipicking (Cluster Picking)

W trakcie multipicking pracownik pobiera jednocześnie artykuły dla kilku zamówień, dokonując od razu ich sortowania. Wymaga to użycia odpowiedniego kosza lub wózka kompletacyjnego, posiadającego oddzielne segmenty (przegrody). Ilość segmentów odpowiada maksymalnej ilości zamówień, jakie mogą być równolegle realizowane.

Multipicking najlepiej sprawdza się przy dużej ilości zamówień o drobnym wolumenie, gdy zbierany asortyment ma niewielkie rozmiary i małą masę. Dzięki tej metodzie można znacznie skrócić pokonywane przez pracowników trasy, a co za tym idzie, czas potrzebny na realizację zleceń.

Konsolidacja przesyłek

Konsolidacja przesyłek istotnie zmniejsza koszty transportu towarów o charakterze drobnicowym. Pozwala ona dzielić koszty przewozu z innymi przedsiębiorstwami. Konsolidacja przesyłek jest również nieodzownym elementem przy pracy w modelu cross-docking. System Qguar wspiera zadania związane z procesem konsolidacji produktów w magazynie.

Efektywne pakowanie

Pakowanie to newralgiczny proces w magazynach obsługujących branżę e-commerce. Qguar WMS posiada szereg funkcji pozwalających podnieść wydajność pakowania, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby pomyłek. System wspiera usługi tworzenia wartości dodanej (VAS – Value Added Services), takie jak łączenie artykułów w zestawy, przepakowywanie, etykietowanie, drobny montaż, czy dodawanie próbek i materiałów marketingowych. Program odpowiada też za automatyczne generowanie i wydruk etykiet.

Integracja z kurierami

Stworzyliśmy specjalny moduł Link4Ship zajmujący się komunikacją on-line z systemami informatycznymi firm kurierskich. Interfejs został oparty na technologii WebServices. Posiadamy gotowe integracje z 19 wiodącymi firmami kurierskimi, w tym m.in.: Raben, DHL, DPD, Fedex, GLS, Pekaes czy UPS. Integracje te pozwalają skrócić czas realizacji zamówień, usprawniają proces generowania etykiet na paczki i ograniczają błędy.

System WMS dla e-commerce – automatyka magazynowa

Dla przedsiębiorstw o rozległej skali działalności, oferujących towar drobnicowy, automatyzacja magazynu staje się niezbędnym warunkiem sprawnego funkcjonowania. Tylko systemy automatyki są w stanie umożliwić realizację olbrzymiej ilości wysyłek w akceptowalnym przez klientów czasie.

System Qguar WMS może komunikować się z wieloma elementami automatyki magazynowej. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem modułu MFC (Material Flow Control). Moduł ten zarządza przepływem materiałów w czasie rzeczywistym, synchronizując pracę wielu urządzeń jednocześnie. Oprogramowanie to może również umożliwić wizualizację pracy systemów automatyki, wskazując przy tym ewentualne nieprawidłowości.

Monitorowanie pracy magazynu

W branży e-commerce niezbędna jest szybkość działania i zdolność do reagowania w czasie rzeczywistym. Pozwalają na to kokpity menedżera magazynu. Dzięki nim Qguar WMS informuje o aktualnej sytuacji w magazynie. Prezentowany na kokpitach zakres wskaźników można dostosować do indywidualnych potrzeb odbiorcy.
Do najczęściej monitorowanych wskaźników należą:

 • liczba bieżących zleceń wydania,
 • zajętość magazynu,
 • liczba zleceń transportowych na użytkownika,
 • liczba wysyłek w poszczególnych dniach w kilku ostatnich dniach,
 • stan magazynowy (liczba nośników),
 • liczba miejsc w obszarach magazynowych.

Wsparcie kompletacji falowej

Qguar WMS ułatwia wdrożenie zawansowanych modeli organizacji pracy magazynu, takich jak np. kompletacja falowa. Pozwala ona w znacznym stopniu znieść ograniczenia wynikające z niedoboru przestrzeni magazynowej, czy niewystarczającej powierzchni miejsc zbiórki. Kompletacja falowa jest bardzo skutecznym rozwiązaniem w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zamierza w krótkim czasie znacząco rozszerzyć gamę oferowanego asortymentu. System Qguar WMS pozwala na sprawną organizację kompletacji falowej, umożliwia też podział wysyłek na tradycyjne i te z wykorzystaniem kompletacji falowej.

Konsolidacja przesyłek istotnie zmniejsza koszty transportu towarów o charakterze drobnicowym. Pozwala ona dzielić koszty przewozu z innymi przedsiębiorstwami. Konsolidacja przesyłek jest również nieodzownym elementem przy pracy w modelu cross-docking. System Qguar wspiera zadania związane z procesem konsolidacji produktów w magazynie.

Definicja stref zbiórki

System Qguar WMS umożliwia wirtualny podział magazynu na mniejsze obszary (strefy). Wielkość strefy określana jest na podstawie wskaźnika rotacji znajdujących się w niej produktów. Im wyższy wskaźnik rotacji, tym strefa jest mniejsza. Podział magazynu na strefy dobrze sprawdza się w dużych obiektach, zawierających liczne artykuły o niewielkich rozmiarach. System Qguar WMS umożliwia ciągłe monitorowanie tego, jak poszczególne strefy obciążone są zleceniami.

Dodatkowe operacje w trakcie zbiórki

Terminale mobilne umożliwiają stałą komunikację na linii pracownik magazynu – system Qguar WMS. Dzięki temu program może w każdej chwili zaktualizować instrukcje dla pracowników lub uzupełnić listę zadań. Funkcję tą można wykorzystać aby ostrzec pracownika że dany artykuł jest wrażliwy na uszkodzenia, albo poinformować o konieczności wykonania dodatkowej czynności takiej jak przewiązanie wstążką, czy dodanie artykułu gratisowego.

Transparentność i szybka wymiana informacji

Dzięki współpracy systemu magazynowego i aplikacji do składania zamówień online, Qguar WMS może dostarczyć klientowi aktualnych informacji o dostępności towaru i przewidywanej dacie jego dostawy. Dzięki kontroli stanów magazynowych i dokonywaniu rezerwacji w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwo może na czas podjąć decyzję o uzupełnianiu produktów, których niebawem może zabraknąć.

System WMS dla e-commerce – integracja

Qguar WMS może współpracować z wieloma typami systemów informatycznych. Zarówno tymi stosowanymi wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i u jego partnerów (np. w firmach kurierskich). System Qguar WMS może zostać zintegrowany m.in. z oprogramowaniem:

 • ERP
 • Order Management System
 • Manufacturing Execution System
 • Transport Management System
 • Yard Management System
 • Dock Scheduling
 • Firm kurierskich

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.