Rejestrowanie opakowań i nośników zwrotnych podczas operacji przyjmowania, składowania i wydawania towarów z magazynu. Przeznaczeniem systemu Qguar RPS (Returnable Packages System) jest rejestrowanie opakowań i nośników zwrotnych podczas operacji przyjmowania, składowania i wydawania towarów z magazynu, a więc wspomaganie pracowników przedsiębiorstwa w realizowaniu tych procesów. Najważniejszym zastosowaniem opisywanego systemu jest prowadzenie ewidencji i bilansu opakowań oraz nośników zwrotnych w wymianie z kontrahentami.

System Qguar RPS wylicza stany poszczególnych opakowań, przechowuje informacje o tych stanach, a także umożliwia łatwe definiowanie i zarządzanie opakowaniami. Qguar RPS to system, który może działać samodzielnie, jednak największą wartość daje jako aplikacja pracująca dodatkowo z systemami Qguar WMS i/lub Qguar TMS.

Przykładowe ekrany

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.