Wymagania sprzętowe

Wymagania Sprzętowe

Od początku rozwoju systemu Qguar przyświecało nam założenie, że system ten powinien działać w firmach o dowolnej wielkości. Rozmiar firmy powinien pociągać za sobą jedynie odpowiedni dobór infrastruktury sprzętowej. Przyjęta architektura dla systemów Qguar pozwala nam realizować te założenia do dnia dzisiejszego. Klienci, którzy wybrali nasze rozwiązania kilkanaście lat temu, ciągle używają systemów Qguar. Wraz z rozwojem firm rozbudowywali jedynie swoje zaplecze sprzętowe i dokonywali stosownych aktualizacji oprogramowania.

Niewielkie instalacje systemów Qguar możliwe są na małych, pojedynczych serwerach. W instalacjach większych klienci preferują duże maszyny, zazwyczaj wirtualne, wynikające z nowoczesnej architektury istniejących już serwerowni. Strona serwerowa w systemach Qguar odpowiada głównie za wydajne zarządzanie bazami danych oraz aplikacjami. Stacje robocze dla systemów Qguar skoncentrowane są natomiast przede wszystkim na interakcjach z użytkownikiem. W zależności od systemu Qguar oraz pełnionych przez użytkownika w organizacji funkcji, możliwe jest korzystanie z wielu różnych urządzeń przeznaczonych na stacje robocze. Mogą to być typowe komputery stacjonarne czy laptopy ale również tablety, smartfony czy specjalistyczne terminale przemysłowe. 

Dzisiaj, kiedy sprzęt komputerowy rozwija się w niewyobrażalnym tempie i kiedy na rynku istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, trudno jest określić konkretne wymagania sprzętowe w sposób uniwersalny. Trudno też, aby parametry sprzętowe, które określimy dzisiaj, obowiązywały za kilka miesięcy czy lat i były na dodatek uniezależnione od istniejącej już infrastruktury sprzętowej klienta. Zamiast uniwersalnych zasad doboru sprzętu, przyjęliśmy więc założenie, iż dokładne wymagania sprzętowe określamy dla każdego rozwiązania indywidualnie. Analizując istniejącą infrastrukturę IT u klienta, zakres wdrożenia systemów Qguar, liczbę użytkowników, plany rozwojowe przedsiębiorstwa i dziesiątki innych ważnych czynników, nasi certyfikowani inżynierowie przygotowują konkretną propozycje sprzętową.

Będąc certyfikowanym partnerem wielu renomowanych producentów sprzętu teleinformatycznego, oprócz specjalistycznej wiedzy doradczej jaką posiadają nasi inżynierowie, jesteśmy również w stanie dostarczyć naszym klientom gotowe rozwiązania sprzętowe.