W trakcie wdrażania systemów Qguar, Quantum oferuje dowolny zakres szkoleń, uzgodniony wspólnie z klientem. Niezależnie od szkoleń prowadzonych w trakcie wdrożeń, oferujemy również szkolenia pakietowe w siedzibie Quantum.

SZKOLENIA WDROŻENIOWE

SZKOLENIA PAKIETOWE

Zalety szkoleń Quantum

Szkolenia

Program w oparciu o doświadczenia szkoleniowe bazujące na ogromnej liczbie użytkowników.

Szkolenia

Metodyka bazująca na wykładach, prezentacjach oraz praktycznych ćwiczeniach.

Szkolenia

Praca z konkretnym systemem i konkretnymi zadaniami operacyjnymi

Szkolenia

Testy weryfikujące poziom przyswojonej wiedzy.

Szkolenia

Optymalizacja nakładów czasowych na szkolenia użytkowników.

Efektywność szkoleń

Aby szkolenia stanowiły skuteczne narzędzie doskonalenia pracowników oraz całej organizacji, Quantum mierzy efektywność prowadzonych szkoleń. Nasze szkolenia poddawane są ewaluacji na pierwszym oraz drugim poziomie modelu Kirkpatrick’a.

OCENA ZADOWOLENIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

  • formularze ocen
  • ankiety ewaluacyjne

OCENA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTYCH PODCZAS SZKOLENIA

  • ocena wiedzy teoretycznej, umiejętności oraz postępów
  • testy kompetencji

Szkolenia pakietowe

Szkolenia pakietowe, organizowane standardowo w siedzibie naszej firmy, dotyczą naszych głównych systemów informatycznych.  Szkolenia pakietowe z obsługi innych systemów niż wymienione poniżej, realizujemy na podstawie ofert przygotowywanej indywidualnie.