Kluczem w realizacji idei Przemysłu 4.0 jest zdolność do gromadzenia danych z produkcji. Nowoczesne czujniki są podstawowym narzędziem automatycznego pozyskiwania danych o pracy maszyn i przebiegu procesów przemysłowych. Czujniki wykonane w technologii MEMS (mikroukłady elektromechaniczne), w porównaniu z tradycyjnymi czujnikami, charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, niskim zużyciem energii i wysoką niezawodnością. Mogą służyć do pomiaru wielu parametrów, takich jak np. temperatura, ciśnienie, moment obrotowy, poziom cieczy czy przemieszczanie obiektów. Bezprzewodowe technologie komunikacji, pozwalają czujnikom przesyłać dane w czasie rzeczywistym do serwerów przedsiębiorstwa lub chmury obliczeniowej.

Quantum dostarczając kompleksowe rozwiązania informatyczne dla produkcji i logistyki, może również dostarczyć szerokie spektrum czujników przemysłowych, znajdujących liczne zastosowania w rozmaitych branżach. Czujniki takie mogą być elementem kompleksowych rozwiązań systemowych, jak np. Qguar MES czy Qguar WMS. Czujniki mogą być również instalowane samodzielnie, bez integracji z większymi rozwiązaniami software’owymi.

Inteligentne czujniki przemysłowe: rodzaje i zastosowania

Czujniki temperatury

W produkcji przemysłowej temperatura jest jednym z najczęściej mierzonych parametrów fizycznych. W zależności od środowiska i zakresu pomiaru pomożemy dobrać optymalny typ czujnika (półprzewodnikowy, podczerwieni, termopary, termorezystancyjny). Czujnik temperatury może zostać integrowany jest z innymi detektorami, tworząc bardziej rozbudowane moduły monitorujące. Jedno z najczęściej spotykanych połączeń obejmuje czujnik temperatury i wilgotności.
Czujniki temperatury są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł medyczny, farmaceutyczny, spożywczy, poligraficzny czy tworzyw sztucznych.

Czujniki ciśnienia

Czujniki ciśnienia przetwarzają fizyczną wartość ciśnienia na sygnał elektryczny. Składają się z elementu czułego na nacisk i jednostki przetwarzania sygnału. Czujniki ciśnienia znajdują odbiorców w energetyce, petrochemii, przy obsłudze urządzeń takich jak wtryskarki. Czujniki te mogą także służyć do monitorowania rurociągów i wykrywania w nich nieszczelności.

Czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezdotykowe wykrywanie położenia obiektów metalowych. Zasięg wykrywania jest zależny od konstrukcji czujnika. Oferujemy czujniki przeznaczone dla aplikacji higienicznych (branża spożywcza, farmaceutyczna), pracy pod wysokim ciśnieniem, działania w strefach EX (zagrożonych wybuchem). Czujniki indukcyjne najczęściej znajdują odbiorców w przemyśle maszynowym, elektronicznym, samochodowym i spożywczym.

Czujniki pojemnościowe

Czujniki pojemnościowe służą do wykrywania obiektów niezależnie od tego, z jakiego materiału zostały one wykonane. W przeciwieństwie do czujników indukcyjnych nie oceniają pozycji na podstawie zmiany pola magnetycznego, lecz zmiany pojemności. Czujniki pojemnościowe ustalają poziom cieczy, granulatów i proszków w kontakcie bezpośrednim lub przez niemetalowe ścianki zbiorników. Dzięki swojej elastyczności można dostosować je do kształtu obudowy na której są montowane.

Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe stosowane są do ustalenia pozycji lub rozpoznawania obiektów. Niezależnie od tego czy chodzi o ustalanie pozycji, pomiar odległości czy wykrywanie stałych, sproszkowanych czy płynnych mediów, czujniki ultradźwiękowe są precyzyjnym i uniwersalnym rozwiązaniem.

Czujniki optoelektroniczne

Czujniki optoelektroniczne służą niezawodnemu wykrywaniu obecności różnych typów obiektów. Bezbłędnie kontrolują kształt, kolor, odległość czy grubość przedmiotu. Wszystkie te działania realizowane są z wysoką dokładnością, ponieważ w porównaniu z czujnikami zbliżeniowymi opartymi o technologię indukcyjną lub pojemnościową czujniki optoelektroniczne mają znacznie większy zakres wykrywania.
Nasza oferta obejmuje czujniki obsługujące wszystkie rodzaje światła, od światła czerwonego, przez podczerwień, aż po technologię laserową. Czujniki optoelektroniczne różnią się zasięgiem działania oraz możliwością eliminacji tła. Wiele dostępnych form konstrukcyjnych zapewnia wysoką elastyczność w ich zastosowaniu.

Czujniki pola magnetycznego

Czujniki pola magnetycznego stosowane są przede wszystkim do kontroli pozycji tłoka w cylindrach oraz chwytakach. Czujnik wykrywa pole wbudowanego w tłok magnesu przez ściankę obudowy na której jest zainstalowany. Dzięki bezdotykowemu ustalaniu pozycji czujniki pola magnetycznego działają niezawodnie i nie podlegają zużyciu w wyniku tarcia, a odczyt nie jest zafałszowany przez zakłócenia na stykach.

Czujniki monitorowania kondycji maszyn (Condition Monitoring)

Czujniki Condition Monitoring pozwalają zapobiec awariom i nieplanowanym przestojom. Te inteligentne czujniki dostarczają danych dotyczących stanu maszyny i ewentualnych anomalii w ich działaniu. Dane zebrane przez te czujniki wykorzystać można do zastąpienia kosztownych i czasochłonnych przeglądów manualnych. Czujniki monitorowania kondycji maszyn pozwalają wdrożyć w zakładzie strategie predykcyjnego utrzymania ruchu. Oferowane przez nas czujniki Condition Monitoring zapewniają mierzenie wielu zmiennych pracy maszyny w jednym urządzeniu (wibracje, temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza).

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.