Do Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. należą:

Quantum software S.A.

podmiot dominujący Grupy – po założeniu spółki Quantum Qguar Sp. z o.o. Quantum software S.A. prowadzi obecnie głównie działalność holdingową;
www.quantum-software.com

SPÓŁKI ZALEŻNE:

Quantum Qguar sp. z o.o.

podmiot zależny Grupy, w której Quantum software S.A. posiada 100 % udziałów. Spółka prowadzi działalność związaną z pakietem oprogramowania Qguar.

Quantum East sp. z o.o.

podmiot zależny Grupy, w której Quantum Qguar sp. z o. o. posiada 63,74 % udziałów – charakter holdingowy.

Quantum International sp. z o.o. (Ukraina)

podmiot zależny Grupy, w której Quantum East Sp. z o.o. posiada 100% udziałów – działalność jest oparta na sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software S.A. w krajach rosyjskojęzycznych.
www.quantum-int.com

Quantum I- Services sp. z o.o.

podmiot zależny Grupy, w której Quantum Qguar sp. z o. o. posiada 100% udziałów – Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż licencji, sprzętu i usług informatycznych nie związanych bezpośrednio z produktami własnymi Quantum software S.A.

Quantum Mobile Solutions sp. z o.o.

podmiot zależny Grupy, w której Quantum I- Services Sp. z o.o. posiada 75% udziałów – przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i sprzedaż rozwiązań informatycznych przeznaczonych na urządzenia mobilne.