QGUAR – Systemy informatyczne dla logistyki i produkcji

Produkcja – Transport – Magazynowanie – Otoczenie zakładu

 • Automatyczne planowanie,
 • optymalizacja i kontrola realizacji produkcji, śledzenie postępu produkcji oraz przepływu materiałów i półproduktów,
 • macierz przezbrojeń,
 • macierz kompetencji,
 • genealogia produktu,
 • wsparcie Lean Manufacturing,
 • raporty i analizy produkcji.
 • Automatyczna identyfikacja towarów,
 • optymalizacja procesów magazynowych,
 • inwentaryzacja,
 • co-packing i crossdocking,
 • wsparcie wielu metod kompletacji,
 • obsługa voice picking i picking by light,
 • śledzenie partii i nośników magazynowych.
 • Organizacja ruchu przy dokach magazynowych,
 • rozładownie spiętrzeń ruchu,
 • automatyczne kojarzenie pojazdu i doku,
 • powiadomienia sms i e-mail do kierowców.
 • Monitorowanie maszyn produkcyjnych,
 • wizualizacja procesów,
 • statystyczna kontrola procesu (SPC),
 • sterowanie nadzorcze,
 • automatyczne obliczanie KPI: OEE, MTBF, MTTR,
 • ewidencja zużycia materiałów i energii .
 • Planowanie tras,
 • zarządzanie zleceniami spedycyjnymi,
 • zarządzanie opakowaniami  i aletami,
 • rozliczanie i kontrola kosztów transportu,
 • wsparcie transportu drobnicowego,
 • FTL, ADR.
 • Zarządzanie ruchem pojazdów,
 • elektroniczna portiernia,
 • automatyczne przydzielanie miejsc parkingowych,
 • kierowanie ruchem, bramami i szlabanami.

Usługi

Projekt – Infrastruktura – Wdrożenie – Serwis

Nasi klienci

Od 1997 roku mamy przyjemność współpracować z wiodącymi firmami na rynku

BLOG POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM IT W SIECIACH DOSTAW I PRODUKCJI