Qguar DAS (Database Archive System) umożliwia regularne archiwizowanie danych w trakcie pracy systemu produkcyjnego na osobnym (znacznie mniejszej wydajności) serwerze, z dokładnym określeniem przedziałów czasowych, które podlegają archiwizacji. Tworzona baza archiwalna jest w pełni funkcjonalną bazą z punktu widzenia określonego systemu Qguar, więc w dowolnym momencie użytkownik, który chcę sięgnąć po dane archiwalne, może się do niej zalogować. 

System umożliwia regularną archiwizację danych operacyjnych, technicznych oraz podstawowych w niezauważalny dla pracy systemu produkcyjnego sposób. Rozwiązanie znakomicie wpływa na utrzymywanie stałej wielkości baz produkcyjnych, zwiększenie ich stabilności oraz wydajności oraz zmniejsza koszty ewentualnej rozbudowy serwerów produkcyjnych.

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.