Quantum Qguar - Interfejsy

Interfejsy

W swojej praktyce Quantum zrealizowało setki interfejsów do systemów innych producentów, łącząc oprogramowanie logistyczne Quantum z systemami i urządzeniami działającymi w innych obszarach przedsiębiorstwa. 

Qguar najczęściej wymienia dane z systemami klasy ERP ale również z systemami BI, produkcyjnymi, spedycyjnymi, adresowymi, celnymi i wieloma innymi specjalistycznymi narzędziami naszych klientów.

W praktyce możemy wyróżnić następujące grupy interfejsów:

Standardowy interfejs systemów qguar

jedną z podstawowych metod wymiany danych, jaką oferuje system Qguar, to standardowy interfejs oparty o pliki płaskie. Mogą to być pliki w formacie txt lub xml. Interfejs ten pozwala na import oraz eksport wielu informacji potrzebnych do pracy danego systemu Qguar. Są to na przykład dane o artykułach, firmach, zleceniach czy zamówieniach. Pliki służące do wymiany danych w interfejsie standardowym mają odpowiednią strukturę a ich pola rozdzielane są standardowo określonym separatorem. Strumień danych w interfejsie został podzielony na komunikaty. Każdy komunikat zawiera spójny zestaw danych opisujący pewne zdarzenie logistyczne (gospodarcze), obiekt lub określony dokument. Pliki eksportowane przez interfejs standardowy generowane są w stronie kodowej zgodnej ze stroną kodową bazy danych, na której działa ten interfejs. Interfejs standardowy nie podlega zmianom i wymaga dostosowania się do jego formatu i struktury przez klienta. Interfejs standardowy udostępniany jest nieodpłatnie klientom systemów Qguar, których dotyczy.

Qguar IFC - Interface Creator

Qguar IFC to gotowe do natychmiastowego użycia narzędzie do wymiany danych pomiędzy systemami Qguar a systemami zewnętrznymi. W jego skład wchodzi zestaw komunikatów bazowych (szablony komunikatów) wraz z procedurami i widokami do obsługi tych komunikatów. Qguar IFC posiada również mechanizm umożliwiający tworzenie komunikatów pochodnych, ułatwiając tym samym łatwe generowanie nowych komunikatów, bez konieczności ingerencji programistycznej. Qguar IFC to wyodrębniony system w ofercie Quantum, który wymaga zakupu licencji. Więcej informacji znajduje się tutaj…