Automatyzacja zaoferowała przedsiębiorstwom możliwość dostarczania wysokiej jakości produktów i usług, przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów operacyjnych. Pracownicy wciąż muszą jednak wchodzić w interakcję ze zautomatyzowanymi systemami i podejmować odpowiednie decyzje na podstawie uzyskiwanych danych. Bez odpowiedniego systemu do wizualizacji procesów przemysłowych, firma może mieć problem z uzyskaniem pełnych korzyści, jakie zapewnia automatyzacja. Dzięki zaawansowanym systemom oraz zgromadzonym doświadczeniom, Quantum może wspomóc wizualizację nawet bardzo nietypowych procesów w Twojej firmie.

Dlaczego wizualizacja procesów jest tak ważna

Wizualizacja procesów przemysłowych to zdolność do graficznego odwzorowania sprzętu, operacji i warunków panujących w zakładzie. Przejrzysta prezentacja graficzna ułatwia użytkownikom kontrolowanie procesów i daje możliwości dalszej optymalizacji różnych elementów, na przykład zużycia energii elektrycznej. W założeniu wizualizacje powinny ułatwiać interpretację danych i usprawnić kontrolę nad zdarzeniami. W efekcie powinny przyczynić się do podniesienia wydajności produkcji, zapewnić lepszą ogólną efektywność maszyn i urządzeń (OEE) i wspomóc zarządzanie jakością. Najbardziej popularnym rozwiązaniem do tworzenia wizualizacji procesów przemysłowych są systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).   Poprzez generowane w systemie obrazy, SCADA może przekazać użytkownikom wiele ważnych i użytecznych informacji jednocześnie, na jednym tylko ekranie. System potrafi zobrazować bardzo szerokie spektrum procesów i zjawisk.

Wizualizacje procesów przemysłowych w różnych branżach

Dzięki swojej uniwersalności, oprogramowanie SCADA znalazło zastosowanie w wielu obszarach, w tym między innymi:

  • produkcja (dyskretna i procesowa) – z uwzględnieniem szczególnych potrzeb takich branż jak spożywcza, farmaceutyczna czy automotive;
  • przemysł energetyczny – kontrola wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej;
  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne;
  • transport – sterowanie oświetleniem na drogach, lotniskach czy wentylacją w tunelach;
  • infrastruktura budowlana – zarządzanie inteligentnymi budynkami.

Przykładowe ekrany

SCADA przy pomocy zrozumiałych i czytelnych grafik ilustruje aktualny stan urządzeń, całych instalacji czy procesów. Wizualizacje wyposażone są w zestaw aktualizowanych na bieżąco parametrów, kluczowych dla opisania kondycji monitorowanego urządzenia czy procesu. Do grona często śledzonych parametrów należą między innymi: temperatura, poziom cieczy w zbiorniku, wielkość przepływu, procent zaawansowania procesu i wskaźniki wydajności.

Wśród celów, jakie przedsiębiorstwa mogą osiągnąć dzięki wizualizacjom SCADA, wymienić można:

  • prostsza interpretacja danych procesowych i szybka ocena sytuacji;
  • intuicyjne zarządzanie dużą ilością informacji;
  • poprawa kontroli nad procesami;
  • krótszy czas reakcji na zdarzenia.

Wizualizacje w systemie SCADA – zalety

Dostarczane przez Quantum oprogramowanie SCADA pozwala w prosty sposób mapować i obsługiwać złożone systemy i procesy w przedsiębiorstwie. Wizualizacje usprawniają pracę operatorów maszyn i pracowników nadzoru, ułatwiając im podejmowanie właściwych decyzji i szybkie reagowanie.  Podstawowym założeniem wizualizacji SCADA jest maksymalnie przejrzyste i precyzyjne odwzorowanie przebiegu procesów i stanu objętych monitorowaniem urządzeń.

Do zalet wizualizacji tworzonych w takim systemie zaliczyć można:

Zgodność z koncepcją Situational Awareness – aby ułatwić interpretację obrazów, system SCADA wykorzystuje założenia Situational Awareness. Oznacza to takie podejście do projektowania wizualizacji, aby prezentowane procesy przedstawione były w maksymalnie uproszczony sposób. Użytkownik powinien otrzymywać tylko te informacje, które faktycznie są mu potrzebne w jego pracy. Kolejnym postulatem koncepcji jest ujednolicenie kolorystyki grafik i silne wyróżnianie się anomalii.

Prostota tworzenia – oferowane przez Quantum oprogramowanie SCADA zawiera bogatą bibliotekę szablonów i predefiniowanych ekranów. Wizualizacje można tworzyć poprzez zestawienie gotowych obiektów i nadanie im odpowiednich parametrów. W całym procesie nie ma potrzeby wykonywania żadnych prac programistycznych.

Personalizacja – silna koncentracja na potrzebach informacyjnych konkretnego stanowiska pracy. Dzięki intuicyjnym kreatorom, zakres i poziom szczegółowości prezentowanych informacji można łatwo dobrać do wymagań użytkownika. Bez względu na to, czy jest to operator maszyny, kierownik zmiany, technik utrzymania ruchu, czy dyrektor produkcji.

Praca w przeglądarce – dzięki obsłudze technologii HTML5, wizualizacje SCADA są dostępne na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową. Bez względu na to czy jest to komputer stacjonarny, tablet czy smartfon. Przy pomocy każdego z tych urządzeń użytkownicy mogą swobodnie komunikować się z systemem.

Alternatywa dla systemu SCADA

Dla niektórych przedsiębiorstw wdrożenie zaawansowanego systemu SCADA może okazać się zadaniem zbyt kosztownym. Nie oznacza to jednak, że muszą one zrezygnować ze wszystkich oferowanych przez niego funkcji, w tym wizualizacji. Quantum oferuje również rozwiązania alternatywne, oparte na technologii inteligentnych czujników przemysłowych. Pozwalają one skorzystać z wielu najważniejszych funkcji systemów SCADA nawet w warunkach mocno ograniczonego budżetu. Dzięki wysokiej skalowalności, rozwiązania te znakomicie nadają się do tworzenia wersji pilotażowych. Dzięki nim klient może w krótkim czasie sprawdzić, czy oferowany zakres funkcji okaże się dla niego wystarczający.

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.