Qguar TMS (Transport Management System) to system wspomagający planowanie, monitoring i rozliczanie procesów transportowych. Śledzenie partii towarów w łańcuchu dystrybucyjnym oraz rozbudowane możliwości rozliczania procesu transportu – to tylko podstawowe możliwości systemu. System jest skalowalny, stanowi użyteczne narzędzie dla firm spedycyjnych, logistycznych a także firm realizujących transport na własny użytek, bez względu na liczebność floty i rozmiar działalności.

Qguar TMS stanowi ważne ogniwo zarządzania łańcuchem dostaw. Jego siłą jest ścisłe powiązanie z pozostałymi systemami Qguar, a zwłaszcza z Qguar WMS (lub innym systemem tej klasy).

Qguar TMS pozwala na rozliczanie operacji logistycznych oraz zawiadywanie towarami niebezpiecznymi (m.in. kontrola uprawnień kierowcy, towary wykluczające wspólny transport). Optymalne planowanie tras, wykorzystujące metody sztucznej inteligencji, łączenie przewozów, przeładunki i wiele innych funkcji czyni ten system potężnym narzędziem nie tylko dla dyspozytorów.

Przykładowe ekrany

Tutorial

System TMS – jakie zadania pomaga wypełnić

System TMS pozwala synchronizować transport pomiędzy hubami i zarządzać nimi, rejestrować dostawy, rozładunki, wysyłki, kontrolować stany w hubach czy wspomagać inwentaryzację hubów. System pozwala na integrację z mapami zewnętrznymi i współpracuje z urządzeniami mobilnymi typu tablet, smartfon. Qguar TMS umożliwia eksport dowolnego zakresu danych do pliku Excel, a przy wykorzystaniu platformy I-Net Crystal Clear, pozwala na tworzenie konfigurowalnych zestawień i raportów, takich jak np. czas pracy kierowców, opóźnienia na trasach, stopień wypełnienia środków transportu, rentowność zleceń. Qguar TMS (Transport Management System) to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania transportem, które oferuje użytkownikom całą gamę rozwiązań ułatwiających codzienną pracę w trakcie realizacji transportu, w biurze, dyspozytorni czy hubie przeładunkowym.

  • obsługa hubów, transportu intermodalnego oraz ADR;
  • zarządzanie zleceniami spedycyjnymi;
  • monitorowanie zdarzeń związanych z transportem;
  • zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i paletami;
  • wsparcie dla technologii mobilnych;
  • śledzenie partii i nośników magazynowych;
  • elektroniczna archiwizacja dokumentów.

FAQ – TMS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar TMS

Qguar TMS wyposażony jest w zaawansowane mechanizmy, które pozwalają rozliczać między innymi należności za wykonane usługi transportowe, koszty użycia konkretnych środków transportu, koszty pokonanej trasy czy wielkości przewiezionej masy towarowej, z  możliwością wyliczenia kosztów pojedynczej przesyłki, będących udziałem w kosztach realizacji całej trasy.

Qguar TMS dzięki funkcji „Ranking Przewoźników” może wskazać planiście najtańszego przewoźnika dla konkretnego zlecenia. Zawsze pozostaje jednak możliwość wyboru innego przewoźnika niż tego, którego wskazał system.

Tak. Qguar TMS został wyposażony w funkcje, które pozwalają na określanie czasowego rozkładu planowanej trasy, zgodnie z obowiązującym prawem.  System rejestruje czas pracy kierowców dla tras zrealizowanych oraz pozwala wykrywać nieprawidłowości w zakresie długości prowadzenia środka transportu oraz obowiązkowych przerw.

Działanie Qguar TMS obejmuje zarówno model przewożenia towarów bez pośrednich stacji przeładunkowych (hubów), jak również z ich wykorzystaniem. W systemie Qguar TMS punkty przeładunku i organizacji transportu czyli tzw. „huby”  odpowiedzialne są za odbiór przesyłek, ich ewentualne tymczasowe przechowywanie oraz organizowanie  kolejnych etapów przewozu (do klienta).

Tak. System wspomaga te czynności w obrębie obsługi Hub-ów, jak również na przystankach załadunkowych i rozładunkowych klientów, w oparciu o urządzenia mobilne i zestaw funkcji dostępnych w Qguar TMS Mobile. Qguar TMS Mobile obsługiwany jest przez kierowcę na urządzeniu mobilnym (np. smartfon, terminal).

Qguar TMS wspiera dyspozytorów w planowaniu transportu towarów niebezpiecznych, zgodnie z międzynarodową umową oraz przepisami krajowymi.  System kontroluje, czy obiekty planowane do realizacji trasy, mogą uczestniczyć w transporcie artykułów ADR. Sprawdza również czy kierowca ma aktualne uprawnienie do przewozu towarów niebezpiecznych danej klasy oraz czy  środek transportu ma odpowiedni osprzęt do ich przewozu.  Qguar TMS gromadzi także informacje o zrealizowanych transportach towarów niebezpiecznych, w celu późniejszego wykorzystania w rocznym raporcie przewozów ADR.

Tak. System posiada możliwość konsolidacji zleceń, polegającą na łączeniu wielu przesyłek  w jedno zlecenie skonsolidowane. Aby możliwe było utworzenie takiego zlecenia, dane dotyczące zleceniodawcy i lokalizacji (początkowa, końcowa) muszą być zgodne.

Tak. Qguar TMS wyposażony jest w algorytm planowania tras, który w połączeniu z mapą cyfrową pozwala zaplanować automatycznie przebieg transportu. W zależności od potrzeb system Qguar TMS wyposażany jest w różne warianty algorytmów do automatycznego planowania tras, uwzględniające indywidualne potrzeby w tym zakresie.

Qguar TMS posiada wersję mobilną dla systemu Android oraz Windows Mobile. Kierowcy za pomocą smartfonów,  mogą  przesyłać na przykład potwierdzenie dostawy lub inne informacje o przebiegu realizowanej trasy.

Tak. Qguar TMS  umożliwia pracę z poziomu przeglądarki internetowej.

Mapa cyfrowa bierze udział w wielu elementach zarządzania transportem. Pozwala między innymi na geokodowanie, czyli wyznaczanie współrzędnych geograficznych danej lokalizacji, wyliczanie odległości pomiędzy lokalizacjami w trasie, budowanie tras bezpośrednio na mapie oraz na podgląd zaplanowanych tras na mapie.

Współczesne wdrożenia systemów informatycznych wspomagających procesy w firmach, praktycznie zawsze niosą ze sobą konieczność wymiany danych z innymi systemami. Qguar TMS pozwala na elastyczne tworzenie i rozbudowę interfejsów do większości spotykanych na rynku systemów informatycznych klasy ERP. W swojej praktyce Quantum zrealizowało już kilkadziesiąt interfejsów do różnych systemów zewnętrznych, w różnych technologiach i o różnych stopniach trudności.

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.