Otoczenie Zakąłdu

System YMS czyli jak zarządzać ruchem na terenie przedsiębiorstwa

okna czasowe w magazynie
Otoczenie zakładu

Okna czasowe w magazynie

Okna czasowe to rozwiązanie coraz częściej stosowane w magazynach. Dlaczego? Ponieważ presja czasowa związana z załadunkami i rozładunkami pojazdów doprowadza nie tylko do niepotrzebnych kosztów, ale również i konfliktów. Tymczasem bramy, rampy i doki to „wąskie gardła” procesów magazynowych. Zarządzanie oknami czasowymi pozwala jednak zminimalizować problemy z płynnością w tych

Czytaj całość »
Niedoceniany element łańcucha dostaw
Otoczenie zakładu

Niedoceniany element łańcucha dostaw

Zarządzanie ruchem pojazdów na terenie zakładu, w tym na portierni, parkingu, placu manewrowym i przy dokach magazynowych, to w wielu przedsiębiorstwach nadal niedoceniany element łańcucha dostaw. Ubiegłoroczne badanie Logistics Management „Software User Survey” wykazało, że jedynie 10% ankietowanych przedsiębiorstw dysponuje system informatycznym, mogącym wesprzeć ten obszar działań. Tymczasem to właśnie

Czytaj całość »
Brakujące ogniwo w łańcuchu dostaw
Otoczenie zakładu

Brakujące ogniwo w łańcuchu dostaw

Przedsiębiorstwa poświęcają wiele uwagi doskonaleniu logistyki wewnętrznej i transportu. Dzięki upowszechnianiu się rozwiązań w chmurze, po zaawansowane oprogramowanie obsługujące magazyn (WMS – Warehouse Management System) sięga coraz szersze grono odbiorców. Systematycznie wzrasta również ilość użytkowników systemów zarządzających transportem (TMS – Transport Management System). Według tegorocznego badania firmy ABI Research, rynek

Czytaj całość »
Transport i RFID
Otoczenie zakładu

Pojawiam się i znikam

Identyfikacja środków transportu w technologii RFID na terenie przedsiębiorstwa Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarówno pod względem ekonomicznym jak i organizacyjnym, wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w szczególności w obszarze logistyki. Obecny rozwój technologii zdalnej komunikacji znacząco ułatwia integrowanie procesów w przedsiębiorstwie zwiększając efektywność i szybkość przepływu materiałów oraz informacji. Pojawienie się

Czytaj całość »
Księga Wizyt
Otoczenie zakładu

Umówiłeś się na dziewiątą

Kontrola terminowości wizyt na terenie przedsiębiorstwa „A niech to! Już 8:30, a do celu jeszcze 130 kilometrów. Nie dam rady dotrzeć na dziewiątą… Hmmm… Spokojnie. Przecież i tak nikt tego nie sprawdzi.” Takie myśli mogą kłębić się w głowie niejednego kierowcy ciężarówki wiozącego towar do naszej firmy. Wiele firm wprowadziło

Czytaj całość »
Optymalizacja kosztów w logistyce
Otoczenie zakładu

Między bramą magazynu a płotem

Teren przedsiębiorstwa jako integralny element optymalizacji kosztów w logistyce. W dobie coraz większego nacisku na zmniejszanie kosztów realizacji całego łańcucha logistycznego, konieczne staje się podejście holistyczne. Świadomym procesem zarządzania powinny zostać objęte wszystkie elementy, procesy, obszary, które mają znaczenie z punktu widzenia efektywnej organizacji logistycznej. Obok klasycznych obszarów takich jak:

Czytaj całość »
Automatyczne ważenie
Otoczenie zakładu

Ile waży koń trojański?

Ważenie automatyczne na terenie przedsiębiorstwa Ucząc się w szkole o mitach greckich zawsze intrygowała mnie historia konia trojańskiego. Jak, broniący się tak długo mieszkańcy Troi, mogli być tak naiwni, że bez cienia podejrzenia, pomimo ostrzeżeń Kasandry i Laokoona, wprowadzili dziwnie wyglądający posąg w sam środek swojego miasta? Dlaczego nic nie

Czytaj całość »
Copyright
Copyright