Logo - blog poświęcony zagadnieniom IT w sieciach dostaw i produkcji

Blog poświęcony zagadnieniom IT w sieciach dostaw i produkcji

Towar do robota
Magazynowanie

Towar do robota (goods to robot) – kompletacja zrobotyzowana

Jednym z ciekawszych trendów w postępującej robotyzacji magazynów jest tzw. kompletacja „towar do robota”. Polega ona na tym, że autonomiczne roboty, wspomagane przez systemy wizyjne i specjalistyczne manipulatory, wyjmują produkty z jednego nośnika i umieszczają na drugim. Idea ta stanowi rozwinięcie dobrze

Czytaj całość ...
SCE

Programowanie sterowników PLC

Programowalne sterowniki logiczne (PLC) to komputery przemysłowe, wyposażone w różnego rodzaju wejścia i wyjścia (analogowe, cyfrowe, tranzystorowe, przekaźnikowe). Stosuje się je do sterowania i monitorowania pracy wielu różnych urządzeń w przemyśle i logistyce. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) definiuje pięć języków

Czytaj całość ...
internet rzeczy w magazynie
Magazynowanie

Internet rzeczy w magazynie

Internet rzeczy w magazynie – czy takie rozwiązania mają szansę znacząco usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw? Choć koncepcja IoT sięga 1999 roku, jej praktyczne wdrożenia w obszarze magazynowania zyskują na popularności dopiero w ostatnich latach, na fali rosnącego zainteresowania Przemysłem 4.0.

Czytaj całość ...
Minimalna wielkość zamówienia
Magazynowanie

Minimalna wielkość zamówienia

Ustalenie minimalnej wielkości zamówienia na dane produkty może być korzystnym posunięciem zarówno dla dystrybutorów jak i producentów. Przyjrzyjmy się według jakich kryteriów ustalana jest się minimalna wielkość zamówienia, a także dobrym praktykom w zarządzaniu tym parametrem. Czym jest minimalna ilość

Czytaj całość ...
okna czasowe w magazynie
Otoczenie zakładu

Okna czasowe w magazynie

Okna czasowe to rozwiązanie coraz częściej stosowane w magazynach. Dlaczego? Ponieważ presja czasowa związana z załadunkami i rozładunkami pojazdów doprowadza nie tylko do niepotrzebnych kosztów, ale również i konfliktów. Tymczasem bramy, rampy i doki to „wąskie gardła” procesów magazynowych. Zarządzanie

Czytaj całość ...
Normy ISO
Produkcja

Najważniejsze normy ISO stosowane w produkcji

Uzyskanie odpowiedniej normy ISO może przynieść producentom wiele korzyści, które zazwyczaj rekompensują trudy związane z jego pozyskaniem. W tym artykule omówiono pięć norm ISO, które mają kluczowe znaczenie dla firm produkcyjnych. W jaki sposób normy ISO mogą ulepszyć procesy biznesowe?

Czytaj całość ...
Wady produkcyjne
Produkcja

Wady produkcyjne – rodzaje, przykłady i wskazówki

Wady produkcyjne to odchylenia od przyjętych w zakładzie norm jakościowych. Dla producentów niezwykle ważne jest minimalizowanie wad i ryzyk z nimi związanych. W sytuacji, gdy wad nie udało się uniknąć i wadliwy towar trafi na rynek, niezbędne jest zapewnienie sprawnego procesu

Czytaj całość ...
Jak ograniczyć puste przebiegi?
Transport

Jak ograniczyć puste przebiegi?

Puste przebiegi to odwieczne wyzwanie branży transportowej, zarówno o wymiarze ekonomicznym, jak i – na co dziś również należy zwrócić uwagę – środowiskowym. Jak przeciwdziałać temu problemowi i optymalizować działalność w transporcie? Przyjrzyjmy się definicji pustych przebiegów, ich przyczynom oraz

Czytaj całość ...
Proces kontroli jakości
Produkcja

Proces kontroli jakości – metody FMEA i 8D

Istnieje wiele metod i narzędzi do kontroli jakości produktów. Metody te można usystematyzować m.in. ze względu na etap ich przeprowadzania (kontrola wejściowa, międzyoperacyjna, końcowa), lub ze względu na wielkość badanej próbki: kontrola stuprocentowa i statystyczna. W zależności od częstotliwości pobierania próbek

Czytaj całość ...
Produkcja komórkowa - gniazda produkcyjne
Produkcja

Produkcja komórkowa – gniazda produkcyjne

Produkcja komórkowa (Cell/Cellular Manufacturing) to rozwiązanie ze spektrum Lean Manufacturing. Polega ona na wytwarzania podobnych produktów z wykorzystaniem tzw. komórek, które grupują operatorów, stacje robocze i sprzęt w jednym miejscu. Celem produkcja komórkowej jest organizacja hali produkcyjnej w taki sposób, aby zapewnić

Czytaj całość ...
Lista materiałowa
Produkcja

Lista materiałowa (BOM)

Podstawowa informacja w zestawieniu materiałów to ilość (lub objętość) każdego składnika potrzebnego przy produkcji artykułu. Może także określać koszt, czas realizacji, współczynnik odpadów i inne dane dotyczące stanowiska roboczego. Firmy na całym świecie wykorzystują listy materiałowe jako punkt odniesienia przy planowaniu zakupu

Czytaj całość ...
Produkcja

Jak przewidzieć awarię? – monitorowanie stanu maszyny

Wiele zakładów produkcyjnych wciąż stosuje tradycyjne podejście do konserwacji, prowadząc ją w formie reaktywnej lub zapobiegawczej. Takie podejście może wiązać się z wysokimi kosztami części zamiennych, nieefektywnym wykorzystaniem zasobów serwisowych i, co najgorsze, długimi, nieplanowanymi przestojami. Monitorowanie stanu maszyn pozwala

Czytaj całość ...
Copyright
Copyright