Transport

Rola Systemu Klasy TMS w optymalizacji transportu, planowaniu tras i redukcji kosztów

Jak ograniczyć puste przebiegi?
Transport

Jak ograniczyć puste przebiegi?

Puste przebiegi to odwieczne wyzwanie branży transportowej, zarówno o wymiarze ekonomicznym, jak i – na co dziś również należy zwrócić uwagę – środowiskowym. Jak przeciwdziałać temu problemowi i optymalizować działalność w transporcie? Przyjrzyjmy się definicji pustych przebiegów, ich przyczynom oraz sposobom redukcji ich liczby przy pomocy systemu TMS. Czym są

Czytaj całość »
Transport

System zarządzania transportem – integracja

System zarzadzania transportem TMS (Transport Management System) jest zazwyczaj częścią złożonego ekosystemu IT w przedsiębiorstwie. Aby działał sprawnie i w pełni wydajnie, powinien być zintegrowany z innymi systemami (zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi). Efektywna integracja powinna zapewnić płynny i bezbłędny przepływ tych danych, które są przenoszone między różnymi programami. Przyjrzyjmy się

Czytaj całość »
Śledzenie przesyłek TMS
Transport

Śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym

Jednym z największych wyzwań w zarządzaniu przewozem towarów, jest potrzeba podejmowania decyzji w oparciu o wiele zmieniających się przesłanek. Wśród tych przesłanek wymienić można takie jak dostępność kierowców i ciężarówek, stawki partnerów, uwarunkowania prawne, czy aktualna sytuacja na drodze. Wraz z rosnącą ilością obsługiwanych zleceń, podejmowanie właściwych decyzji staje się

Czytaj całość »
Planowanie tras ciężarówek – automatyzacja
Transport

Planowanie tras ciężarówek – automatyzacja

Systemy TMS są w stanie optymalnie zaplanować zlecenia przewozu i połączyć je w trasy. Algorytmy automatycznego planowania często wymagają znajomości zaawansowanej matematyki i dużego doświadczenia. Parametryzacja tych algorytmów bywa trudna, a wyniki trudne do przewidzenia. Oprogramowanie TMS pomaga szybko zaplanować trasę dzięki zapisanemu zbiorowi gotowych szablonów i zestawów, zbudowanych w

Czytaj całość »
Planowanie Tras - darmowa mapa
Transport

Planowanie tras – darmowa mapa Open Street Map

O ile w moim poprzednim artykule starałem się ogólnie omówić zastosowanie map w systemach TMS, teraz chciałbym poświęcić większą uwagę szczególnej spośród nich. Co dojrzalsi czytelnicy pamiętają zapewne angielski serial Robin z Sherwood, na którego kolejne odcinki czekało się z wypiekami w latach 80-tych. Legendę o Robin Hoodzie zna chyba

Czytaj całość »
Mapa cyfrowa
Transport

Mapy w systemie zarządzania transportem (Transport Management System)

mapa cyfrowa znacznie ułatwia wyliczanie tras, kosztów i czasów przejazdu różni dostawcy map oferują różne funkcje i usługi, wyceniane na wiele sposobów (abonament, za transakcję, za ilość pojazdów itp.) system typu TMS do zarządzania transportem powinien umożliwiać integrację z wieloma dostawcami map Jak dojechać z punktu A do punktu B?

Czytaj całość »
Towary wrażliwe
Transport

Przewóz towarów wrażliwych – rejestr SENT

Przewóz towarów wrażliwych na lub przez terytorium Polski wymusza informowanie o tym fakcie w systemie e-przewóz (rejestr zgłoszeń SENT) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2017 poz. 708 z późn. zm.) określa katalog i ilości towarów

Czytaj całość »
Zarządzanie transportem
Transport

Zarządzanie transportem w dobie omnichannel

Omnichannel, czyli ewolucyjne rozwinięcie koncepcji sprzedaży wielokanałowej (multichannel), staje się powoli wyznacznikiem nowoczesnej dystrybucji. Najważniejszą zmianą, pozwalającą odróżnić omnichannel od swojej poprzedniczki, jest przenikanie się, integracja i ścisła współpraca wszystkich kanałów sprzedaży. Ta idea współdziałania oznacza potrzebę dzielenia się informacjami pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży, działami i partnerami biznesowymi firmy. Powodem

Czytaj całość »
System TMS
Transport

Wybór systemu TMS – kilka mniej oczywistych kwestii

Wdrożenie systemu TMS (Transport Management System) ułatwia podejmowanie decyzji związanych z realizacją zleceń transportowych, planowaniem tras czy wyborem oferentów wśród firm przewozowych. Wśród oczekiwanych rezultatów wdrożenia, przyszli użytkownicy wymieniają także chęć podniesienia transparentności i jakości współpracy z kooperantami. Są to niewątpliwie bardzo istotne zagadnienia, zwłaszcza w dobie wzrostu rynku e-commerce

Czytaj całość »
Automatyczne planowanie tras
Transport

Automatyczne planowanie tras i optymalizacja transportu

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań przy maksymalnie racjonalnym gospodarowaniu zasobami, to codzienność pracy osób odpowiedzialnych za organizację transportu. Mnogość czynników wpływających na wykonalność i efektywność zleceń transportowych sprawia, że dysponując ograniczonym czasem bardzo trudno jest podejmować optymalne decyzje. Tempo w jakim funkcjonuje dzisiejsza logistyka wywiera natomiast silną presję na szybkość działania, wymagając

Czytaj całość »
Przewóz towarów ADR
Transport

Przewóz towarów ADR

Drogowy transport towarów i ładunków niebezpiecznych w Europie, regulują postanowienia konwencji ADR (L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Zawiera ona szereg wytycznych, określających w jaki sposób należy oznaczać i postępować z określonymi grupami artykułów. Troska o przestrzeganie zasad ADR, jest nie tylko wyrazem poczucia

Czytaj całość »
Zarządzanie transportem
Transport

Zarządzanie transportem – jak ograniczyć koszty?

Koszty transportu stanowią dużą część wydatków związanych z dystrybucją towarów. Naturalnym dążeniem przedsiębiorstw, jest więc chęć ich optymalizacji i osiągnięcia nad nimi większej kontroli. Proces zarządzania transportem i jego kosztami wygląda inaczej, w zależności od tego czy dana firma przewozi towary własną flotą pojazdów, czy korzysta z usług podwykonawców. Bez

Czytaj całość »
Copyright
Copyright