Wszystkie produkowane przez nas systemy informatyczne dostarczamy naszym klientom wraz z kompleksowymi usługami wdrożenia. Osią przewodnią każdego projektu wdrożeniowego, wokół której budujemy elementarne procesy i procedury postępowania, jest zdefiniowany przez klienta cel. Osiągnięcie założonego celu wymaga dzisiaj zarówno profesjonalnego produktu jak i efektywnie prowadzonego projektu wdrożeniowego.

3 sposoby osiągania celu

Stosowane metody muszą być dopasowane do konkretnych warunków. Aby dążenie do osiągnięcia założonych celów odbywało się efektywnie, stosujemy 3 sposoby prowadzenia projektów wdrożeniowych.

EASYWAY

Niski poziom złożoności

QSTD

Średni poziom złożoności

EXAIM

Wysoki poziom złożoności

Zarządzanie projektami wdrożeniowymi

W praktyce każdy realizowany projekt informatyczny jest inny. Szybkość i skuteczność wdrożeń wymaga więc dużego doświadczenia oraz profesjonalnych metod zarządzania projektem. Nie stosujemy jednak bezkrytycznie jednej konkretnej metody zarządzania projektami, lecz bazując na naszym ogromnym doświadczeniu, sięgamy po najlepsze elementy z wielu różnych profesjonalnych podejść do prowadzenia projektów. Wiele elementów w stosowanych przez nas metodach jest jednak wspólnych.

 • Inicjacja projektu i opracowanie karty projektu
 • Plan zarządzania projektem
 • przygotowanie zespołu wdrożeniowego
 • Zbieranie wymagań i określenie zakresu
 • Podziału pracy i określenie kolejności działań
 • Harmonogram – opracowanie i zarządzanie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie zasobami
 • Jakość – plan i zarządzanie
 • Ryzyka – zarządzanie i planowanie reakcji
 • Zmiana – zarządzanie zmianą
 • Komunikacja – planowanie i zarządzanie

Diagnoza

Jednym z najważniejszych elementów udanego projektu jest precyzyjna analiza wdrożeniowa.
Pozwala na dokładne określenie zakresu projektu, zebranie szczegółowych wymagań oraz określenie wszystkich pozostałych elementów, wymaganych do profesjonalnego zarządzania projektem.

Wspólnie z klientem analizujemy między innymi następujące zagadnienia:

 • Cele projektu
 • Struktura organizacyjna firmy
 • Szczegółowe wymagania procesowe
 • Rodzaj i sposób obiegu dokumentów
 • Zasady wymiany danych z innymi systemami
 • Współpraca z urządzeniami i maszynami
 • Infrastruktura teleinformatyczna

Narzędzia wspomagające zarządzanie

Postęp prac w projekcie wiąże się z koniecznością zarządzania realizacją zadań. 

W tym zakresie firma Quantum korzysta z autorskiego systemu QProject, z którego korzystają zarówno konsultanci, jak również programiści. Pozwala on na szczegółowe dokumentowanie zarówno realizacji prac, jak również wykonywanych testów.

Narzędzia wspomagające projektowanie

Projektowanie przebiegu procesów to bardzo często skomplikowane i żmudne zadanie. Bardzo pomocnym jest więc wsparcie profesjonalnymi systemami. 

W Quantum projektowanie procesów wspomagamy systemem Sparx Enterprise Architect, który pozwala nam na wydajne dokumentowanie wymagań wraz z graficzną prezentacją procesów. Narzędzie to daje również możliwość porządkowania analiz oraz łatwego zarządzania zmianami.

Narzędzia projektowe