Qguar MES System

System MES Qguar

Delegowanie zadań i kontrola realizacji produkcji w czasie rzeczywistym.

Zawiera:
Gotowy na:

Qguar MES (Manufacturing Execution System) to system realizacji produkcji, pozwalający w szybki i efektywny sposób modelować procesy produkcyjne oraz monitorować ich przebieg. Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi (ERP, SCADA, systemy logistyczne) pozwala śledzić produkty, komponenty i surowce na każdym etapie ich życia w zakładzie – począwszy od złożenia zamówienia, poprzez realizację produkcji, kończąc na wysyłce do odbiorcy. Zebrane przez system MES informacje o procesie produkcyjnym, wspomagają zarządzanie na zasadach „Lean Manufacturing”. Oprogramowanie wspiera standardy takie jak ISO, HACCP, IFS, SIX SIGMA i inne. System MES pomaga spełnić wiele wymagań i przepisów dla branż, w których bezpieczeństwo produktu jest najwyższym priorytetem, w tym motoryzacyjnej, kosmetycznej czy spożywczej.

Definiowalne, automatycznie generowane raporty, dają pełny obraz zjawisk zachodzących na hali produkcyjnej, na różnych poziomach szczegółowości. Zakres raportu można dostosować do potrzeb konkretnego stanowiska – od mistrza zmiany po dyrektora fabryki. Pomaga to identyfikować wąskie gardła i obszary wymagające optymalizacji.

Przykładowe ekrany

Tutorial

System MES umożliwia skuteczne nadzorowanie produkcji w czasie rzeczywistym, rejestrując i informując o wszelkich odchyleniach od planu realizacji. Pozwala automatycznie przesyłać kluczowe informacje pomiędzy uczestnikami procesu produkcyjnego, koordynować działania operatorów, brygadzistów, planistów i pracowników działu utrzymania ruchu.

Oprogramowanie MES pozwala kompleksowo zawiadywać działem utrzymania ruchu, w tym planować i delegować zlecenia, monitorować ich wykonanie, zarządzać narzędziami i częściami zamiennymi. Dostarczane przez system informacje, w tym te dotyczące historii zdarzeń i bieżącego stanu maszyn, pozwalają na podjęcie działań zapobiegających awariom w optymalnym terminie.

W zakresie kontroli jakości, możliwości MES obejmują m.in. śledzenie parametrów produkcji wpływających na jakość (statystyczna kontrola procesu – SPC), monitorowanie pracy maszyn, definiowanie list kontrolnych i procedur pobierania próbek do badań. System prezentuje aktualne poziomy jakości osiągane na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych. W przypadku przekroczenia założonych wartości, program może automatycznie przerwać pracę maszyny.

System MES stanowi skuteczne narzędzie doskonalenia logistyki produkcji. Opierając się na instrukcjach materiałowych (BOM) i raportach operatorów, pozwala dostosować ilość materiałów na stanowiskach produkcyjnych do rzeczywistych potrzeb. Oprogramowanie pozwala rejestrować i śledzić przepływ komponentów i wyrobów gotowych na hali produkcyjnej. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może utrzymywać optymalne zapasy produkcji w toku.

Dzięki ścisłej i kompleksowej kontroli nad produkcją, oprogramowanie MES pozwala podnieść efektywność pracowników (rejestracja wykonywanych czynności) i maszyn (szybsza reakcja na usterki i awarie). System MES (Manufacturing Execution System) jest programem do zarządzania produkcją, który pozwala szybciej i efektywniej realizować większość procesów zachodzących w zakładzie.

Prace jakich działów wspomagają systemy MES ?

 • produkcji;
 • planowania produkcji;
 • utrzymania ruchu;
 • logistyki;
 • ciągłego doskonalenia;

System MES – jakie funkcje i możliwości posiada

 • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi;
 • macierz przezbrojeń;
 • macierz kompetencji;
 • instrukcje materiałowe (BOM);
 • genealogia oraz zarządzanie seriami i partiami;
 • zasilanie stanowisk produkcyjnych materiałami;
 • śledzenie przepływu komponentów i wyrobów gotowych;
 • zgłaszanie usterek i awarii;
 • harmonogramowanie produkcji dzięki dodatkowemu systemowi APS;
 • kontrola realizacji harmonogramu;
 • listy kontrolne;
 • pobieranie próbek dla kontroli jakości;
 • raportowanie produkcji, generowanie zestawień i analiz;
 • elektroniczny obieg dokumentów;
 • wsparcie dla HACCP, IFS, SIX SIGMA, 5S, Poka-Yoke;
 • współpraca z oprogramowaniem ERP, SCADA i panelami HMI;
 • działanie w oparciu o koncepcję Lean Manufacturing.

FAQ – MES

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar WMS

Qguar MES pozwala obsłużyć wiele rodzajów produkcji, w tym innej niż seryjna.

W Qguar MES możemy modyfikować procesy produkcyjne, z wykorzystaniem notacji BPM.

Tak. Qguar MES posiada moduł APS, który wspiera menadżerów i planistów w zaawansowanym harmonogramowaniu produkcji oraz  optymalizacji scenariuszy produkcyjnych. Qguar MES można również zintegrować z obcym systemem klasy APS.

Qguar MES posiada moduł „genealogia produkcji”, który rejestruje szczegółowe informacje na temat użytych surowców, maszyn, próbek pobranych do kontroli, cech artykułu, parametrów technicznych oraz kto i kiedy brał udział w danym procesie.

Qguar MES pozwala na załączanie a następnie wyświetlanie odpowiednich informacji dla użytkowników, w dowolnym momencie procesu (karty produktu, karty jakości, dane techniczne, ustawienia maszyn, itp.). Można również podpinać zdjęcia, filmy, pliki tekstowe, PDF oraz pliki dźwiękowe.

Qguar MES posiada mechanizm powiadamiania użytkowników o różnych zdarzeniach występujących podczas produkcji i pracy systemu. W przypadku każdego alertu możliwe jest określenie reakcji systemu na zdarzenie. Alerty tworzone w systemie Qguar MES mogą być przesyłane poprzez różne kanały komunikacyjne takie jak np sms, e-mail, czy komunikaty na ekranie komputera.

System oferuje szczegółową ewidencję produktów na hali produkcyjnej. Zapisuje zarówno informacje o miejscu przechowywania, jak i dokładnej ilości każdego towaru na hali produkcyjnej (materiału, półproduktu oraz produktu końcowego). W celu ewidencji danych o produktach według założeń gospodarki magazynowej zalecana jest integracja z systemem ERP/WMS.

QGUAR MES posiada możliwość zdefiniowania substytutów  półproduktów i surowców za pomocą wariantów BOM. Produkty powinny być zastępowane substytutami pełniącymi te same funkcje bez angażowania dodatkowych znaczących kosztów.

Moduł „Rozliczanie efektywności maszyn” w QGUAR MES daje możliwość monitorowania, zbierania i archiwizacji danych o stanach maszyn i zasobach zakładu produkcyjnego. Analizy zebranych w systemie zapisów dotyczących pracy maszyn pozwalają na obliczenie wydajności, efektywności, OEE (Overall Equipment Effectiveness) oraz kosztów wytworzenia produktu (wykonania zlecenia).

W systemie istnieje narzędzie do tworzenia raportów, ale wybrane dane możemy również eksportować do MS Excel.

W celu dokładnego badania i monitowania procesu wytwarzania produktów, Qguar MES może współpracować z różnymi urządzeniami wyposażenia hali produkcyjnej. Należą do nich m.in.: wagi, roboty, automaty, maszyny produkcyjne, obrabiarki CNC, etykieciarki i wiele innych.

Qguar MES, wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające wymianę danych z istniejącymi u klienta innymi systemami, np. klasy ERP, HMI.

System Qguar MES może wykorzystywać elementy istniejącego systemu SCADA i  pobierać informacje o maszynach.

Obecność SCADA nie jest konieczna. Qgaur MES posiada inne możliwości raportowania informacji o stanie maszyn (HMI).

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.