QUANTUM QGUAR – IT dla logistyki i produkcji

QGUAR – IT dla logistyki i produkcji

Systemy informatyczne dla logistyki

Produkcja – Transport – Magazynowanie – Otoczenie zakładu

Automatyczne planowanie,
optymalizacja i kontrola realizacji produkcji,
śledzenie postępu produkcji oraz
przepływu materiałów i półproduktów,
macierz przezbrojeń,
macierz kompetencji,
genealogia produktu,
wsparcie Lean Manufacturing,
raporty i analizy produkcji.

Automatyczna identyfikacja towarów,
optymalizacja procesów magazynowych,
inwentaryzacja,
co-packing i crossdocking,
wsparcie wielu metod kompletacji,
obsługa voice picking i picking by light,
śledzenie partii i nośników magazynowych.
Organizacja ruchu przy dokach magazynowych,
rozładownie spiętrzeń ruchu,
automatyczne kojarzenie pojazdu i doku,
powiadomienia sms i e-mail do kierowców.
Monitorowanie maszyn produkcyjnych,
wizualizacja procesów,
statystyczna kontrola procesu (SPC),
sterowanie nadzorcze,
automatyczne obliczanie KPI: OEE, MTBF, MTTR,
ewidencja zużycia materiałów i energii elektrycznej.
Planowanie tras,
zarządzanie zleceniami spedycyjnymi,
zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i paletami,
rozliczanie i kontrola kosztów transportu,
wsparcie transportu drobnicowego,
FTL, ADR.

Zarządzanie ruchem pojazdów,
elektroniczna portiernia,
automatyczne przydzielanie miejsc parkingowych,
kierowanie ruchem, bramami i szlabanami.

Usługi

Projekt – Infrastruktura – Wdrożenie – Serwis

Wszystkie produkowane przez nas systemy informatyczne dostarczamy naszym klientom wraz z kompleksowymi usługami wdrożenia. Osią przewodnią każdego projektu wdrożeniowego, wokół której budujemy elementarne procesy i procedury postępowania, jest zdefiniowany przez klienta cel.

Nasze pakiety opieki nad infrastrukturą obejmują zarówno działania proaktywne jak i reaktywne, z uwzględnieniem rygorystycznej polityki disaster recovery. Bardzo często spełniamy również nietypowe życzenia naszych klientów, aby zagwarantować bezpieczeństwo infrastruktury IT – a tym samym całej organizacji – na maksymalnie wysokim poziomie.

Posiadając długoletnie doświadczenia w realizacji kompleksowych projektów informatycznych, oferujemy pakiet usług związanych z projektowaniem, budową i zarządzaniem infrastrukturą sieciową. Projektujemy i wykonujemy sieci kablowe i bezprzewodowe, zarówno w obiektach zamkniętych jak i na terenach otwartych.

Dla produkowanych i wdrażanych rozwiązań oferujemy szeroki wachlarz usług serwisowych. Dają one gwarancję odpowiednio szybkiej i sprawnej reakcji ze strony Quantum, ale przede wszystkim umożliwiają profesjonalną opiekę.

Posiadanie sprawnego serwisu dla produktów informatycznych zapewnia firmie wysoki poziom stabilności i bezpieczeństwa, niemożliwego do uzyskania na podstawie samej jedynie gwarancji.

Nasi klienci

Od 1997 roku mamy przyjemność współpracować
z wiodącymi firmami na rynku

BLOG POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM IT W SIECIACH DOSTAW I PRODUKCJI