Qguar TMS Mobile (Transport Management System Mobile) oferuje zaawansowane wsparcie dla operacji, jakie mają miejsce w trakcie realizacji przewozów. Zaawansowane urządzenia mobilne stanowią coraz częściej standardowe wyposażenie kierowców w wielu firmach transportowych. Qguar TMS Mobile (Transport Management System Mobile) oferuje zaawansowane wsparcie dla operacji, jakie mają miejsce w trakcie realizacji przewozów. Rozszerza więc zestaw funkcji centralnego systemu TMS, obsługiwanego zazwyczaj w biurze firmy, dyspozytorni czy hubie przeładunkowym, o te funkcje, które potrzebne są w terenie. 

Wymiana informacji o przebiegu całej trasy z systemem centralnym, potwierdzenia realizacji konkretnych rozładunków i załadunków w obrębie przystanku oraz wiele innych zdarzeń wpływających na efektywność transportu – to tylko część zadań, które realizuje TMS Mobile. Nowoczesna i ergonomiczna forma interakcji z użytkownikiem – zarówno w wersjach dla systemu Android jak i dla Windows Mobile – czyni z systemu narzędzie jeszcze bardziej wydajne i nie angażujące nadmiernej uwagi użytkownika podczas jazdy.

Przykładowe ekrany

System do zarządzania transportem Qguar TMS Mobile (Transport Management System Mobile) został zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych z oprogramowaniem Android, aby mogli korzystać z niego kierowcy. Dzięki temu staje się naturalnym rozszerzeniem zestawu funkcji stacjonarnego systemu Qguar TMS. Wersja Mobile umożliwia wymianę informacji z centralnym systemem TMS na temat przebiegu trasy, rozładunków i załadunków, efektywności transportu oraz ewentualnych nietypowych zdarzeń podczas realizacji tras.

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.