Nasze rozwiązania pomagają połączyć wiele elementów procesu wytwórczego, skomunikować je ze sobą i uczynić zdolnymi do współdziałania bez pośrednictwa człowieka.

Rozwiązania Przemysłu 4.0 pozwalają na zautomatyzowanie procesów decyzyjnych, monitorowanie zasobów i procesów w czasie rzeczywistym, a także pionową i poziomą integrację aplikacji, obsługujących produkcję.

Przemysł 4.0 – technologie

Przemysł 4.0 jest nierozłącznie związany z nowymi technologiami komunikacji, akwizycji i przetwarzania danych. Wśród wielu naszych rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0 znajdują się:

Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT)

Internet rzeczy (IoT – Industrial Internet of Things) to sieć tworzona przez wyposażone w czujniki urządzenia, oprogramowanie i inne technologie połączone za pośrednictwem Internetu. Urządzenia połączone w ramach Internetu Rzeczy są w stanie komunikować się, wchodzić w interakcje i realizować złożone zadania bez pomocy człowieka.
Internet rzeczy jest kluczowym elementem inteligentnych fabryk. Maszyny produkcyjne wyposażone w czujniki z adresem IP mogą łączyć się i współpracować z innymi urządzeniami i systemami z dostępem do Internetu. Automatyzacja i ciągła komunikacja umożliwiają gromadzenie, analizę i wymianę dużych ilości cennych danych w czasie rzeczywistym.

Rozszerzona rzeczywistość (AR – Augmented Reality)

Podstawowym komponentem AR stosowanym w zakładach produkcyjnych są „inteligentne okulary” wyposażone w szereg rozwiązań komunikacyjnych, takich jak wyświetlacz, głośnik, mikrofon, kamera, system GPS czy Wi-Fi. Dzięki nim, użytkownicy mogą komunikować się ze wspierającymi ich pracę systemami informatycznymi. Wiele naszych aplikacji może współpracować z inteligentnymi okularami. Można wśród nich wymienić: system realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System), system zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS – Computerised Maintenance Management Systems), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), system zarządzania magazynem WMS (Warehouse Management System).

Wśród informacji, jakie mogą być przekazywane za pomocą inteligentnych okularów wyszczególnić można m.in.:

 • opisy zadań do wykonania przez pracownika,
 • parametry z czujników,
 • schematy,
 • instrukcje,
 • zdjęcia.

Sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe, czy inaczej systemy uczące się, to oprogramowanie potrafiące automatycznie doskonalić i optymalizować swoje działanie w oparciu o nabywaną wiedzę. Do budowania wiedzy wykorzystują dostarczane do systemu dane i informacje. 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwalają firmom produkcyjnym w pełni wykorzystać dane generowane w hali produkcyjnej, ale także pochodzące z innych obszarów, w tym od partnerów i źródeł zewnętrznych. Dzięki nim możliwe jest choćby tworzenie zaawansowanych modeli wnioskowania i predykcji. Nasze rozwiązania umożliwiają skuteczną implementację wielu nowoczesnych metod zarządzania produkcją, takich jak np. predykcyjne utrzymanie ruchu.

Przetwarzanie brzegowe

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym oznacza, że niektóre analizy danych muszą być wykonywane na „brzegu”, czyli tam, gdzie dane są tworzone. Minimalizuje to czas. w jakim możliwa staje się reakcja. Pojawienie się problemu z bezpieczeństwem lub jakością produkcji wymagać może działania w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Czas potrzebny na przesłanie danych do chmury obliczeniowej, a następnie z powrotem do hali produkcyjnej może być zbyt długi i zależny od niezawodności sieci.  Dzięki użytym w naszych systemach metodom przetwarzania brzegowego dane pozostają blisko źródła, co zwiększa ich bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Skomunikowanie sprzętu i oprogramowania operacyjnego (OT) w ramach przemysłu 4.0 stwarza nowe ryzyka w postaci cyfrowych ataków i złośliwego oprogramowania. Ewentualny wyciek danych lub zakłócenie pracy systemów stanowią istotne ryzyka dla funkcjonowania zakładu. Wśród wielu zabezpieczeń znajdujących się w naszych rozwiązaniach dla przemysłu znajdują się:

 • podpis pliku – system rozpoznaje zmodyfikowane pliki programu,
 • 128-bitowe szyfrowanie wymiany danych w sieci pomiędzy serwerami i klientami,
 • szyfrowanie zgodne z protokołem TLS 1.3
 • uwierzytelnienie – tylko zalogowani klienci uzyskują dostęp do serwera,
 • technika HTTP Tunelling dla serwera web,
 • ciągła redundancja.

Cyfrowe bliźniaki

Nasze rozwiązania umożliwiają producentom stworzenie tzw. cyfrowych bliźniaków (digital twin), które są wirtualnymi replikami procesów, linii produkcyjnych, fabryk i łańcuchów dostaw. Ta wirtualna replika jest aktualizowana w czasie rzeczywistym danymi pochodzącymi m.in. z czujników, sterowników PLC czy systemów informatycznych. Dzięki zastosowaniu symulacji i algorytmów uczenia maszynowego, cyfrowy bliźniak pozwala przetestować proponowane zmiany i poznać ich potencjalne skutki przed wcieleniem ich w życie. Pomaga to w podejmowaniu optymalnych decyzji.

Chmura obliczeniowa

Przetwarzanie w chmurze obliczeniowej jest podstawą każdej strategii Przemysłu 4.0. Pełna realizacja idei inteligentnej produkcji wymaga łączności i integracji działu planowania, produkcji, sprzedaży, dystrybucji oraz serwisu. Chmura obliczeniowa sprawia, że ​​jest to możliwe. Duża ilość przechowywanych i analizowanych danych może być przetwarzana w chmurze w bardziej wydajny i racjonalny ekonomicznie sposób. Przetwarzanie w chmurze może być korzystne szczególnie dla małych i średnich producentów, którzy mogą odpowiednio dostosować swoje potrzeby i skalować je wraz z rozwojem firmy.