Qguar YMS (Yard Management System) to system wspomagający zarządzanie ruchem środków transportu oraz ruchem pieszych na terenie przedsiębiorstwa. Precyzyjne planowanie okien czasowych dla załadunku i rozładunku pojazdów, pozwala na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów przedsiębiorstwa i minimalizuje niepotrzebne spiętrzenia prac. Posiadane funkcje umożliwiają skrócenie czasu oczekiwania, obsługi oraz efektywniejsze wykorzystanie miejsc parkingowych. Komunikacja z oczekującymi kierowcami może odbywać się w sposób automatyczny, poprzez generowanie wezwań (sms, e-mail, tablice świetlne) z informacją o miejscu docelowym.

Bieżąca i pełna wiedza na temat pojazdów oraz osób znajdujących się na terenie zakładu podnosi bezpieczeństwo, stanowi również ogromną korzyść przy planowaniu każdego następnego zdarzenia logistycznego.

Przykładowe ekrany

Tutorial

Qguar YMS pozwala na podejmowanie bardziej trafnych decyzji w obrębie placu manewrowego przedsiębiorstwa, który stanowi ważne ogniwo w całym łańcuchu logistycznym. System integruje się z urządzeniami takimi jak wagi (ważenie przy wjeździe/wyjeździe – obliczanie różnicy), szlabany. System wspiera technologię RFID i kody kreskowe (rejestrowanie położenia, ruchów, stanów). Wbudowane raportowanie pozwala uzyskać informację m.in. o zadaniach realizowanych w trakcie wizyty, czasie realizacji zadań czy zgodności rzeczywistego terminu wizyty z planowanym. Qguar YMS (Yard Management System) to specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala kontrolować ruch samochodowy i pieszy na terenie zakładu. Co więcej, wspomaga planowanie załadunków i rozładunków, więc optymalizuje pracę, jednocześnie minimalizując przestoje.

System YMS – zakres możliwości

  • zarządzanie podwórzem i otoczeniem zakładu;
  • efektywne wykorzystanie otoczenia zakładu;
  • zwiększenie bezpieczeństwa;
  • zarządzanie parkingiem i portiernią;
  • zarządzanie ruchem pieszych i pojazdów;
  • minimalizowanie spiętrzeń w harmonogramie dostaw;
  • optymalizacja załadunku i rozładunku na rampach.

FAQ – YMS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar YMS

O wdrożeniu systemu klasy YMS należy myśleć przede wszystkim w momencie wzmożonej ilości operacji na styku placu manewrowego z infrastrukturą przemysłową lub magazynową. Inne czynniki, które warto brać pod uwagę, to konieczność zwiększenia bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa, zapewnienie lepszej obsługi kontrahentom czy zdolność do eliminowania wąskich gardeł.

Tak. Każda wizyta na terenie zakładu jest rejestrowana. Qguar YMS prowadzi pełną ewidencję wszystkich kierowców, osób towarzyszących i innych gości odwiedzających teren zakładu. Rejestruje również wszelkie aktywności jakie podczas wizyt generują goście i środki transportu. Użytkownik ma więc pełną wiedzę o osobach oraz środkach transportu, przebywających w danym momencie na terenie przedsiębiorstwa.

Jednym z głównych zadań systemu Qguar YMS jest zapewnienie płynności obsługi wizyt.  Jest to związane z eliminacją wąskich gardeł oraz optymalnym wykorzystaniem wydajności obiektów logistycznych, biorących udział w realizacji wizyt (np. bram wjazdowych, parkingów zewnętrznych i wewnętrznych, doków, itp.). Bieżąca wiedza o wizytach aktualnych i zaplanowanych oraz ewentualnych odchyleniach od planów, pozwala na szybkie reagowanie i zwiększenie wydajności podwórza.

Definiując w systemie infrastrukturę przestrzenną przedsiębiorstwa oraz wyposażając gości (pojazdy) w odpowiednie identyfikatory elektroniczne, istnieje możliwość określenia dokładnego miejsca ich pobytu. W przypadku braku elektronicznej komunikacji z odwiedzającymi (pojazdami) lokalizacja jest mniej precyzyjna.

W większości przypadków czytelne oznakowanie terenu zakładu (np. parkingów, doków, wag) w zupełności wystarcza, by osiągnąć korzyści z wdrożenia systemu Qguar YMS. Zaawansowane technologie, takie jak na przykład RFID, nie są więc warunkiem niezbędnym.

Dzięki informacjom zawartym w systemie, użytkownik może odtworzyć historię wizyt na terenie zakładu, a także zidentyfikować wąskie gardła w procesie logistycznym. Pełna ewidencja środków transportu i danych historycznych umożliwia śledzenie i analizy na przykład pod kątem czasu trwania poszczególnych wizyt, szczegółów dotyczących danych wizyt lub informacji o ewentualnych nadużyciach.

Komunikacja z odwiedzającymi teren przedsiębiorstwa, w zależności od przyjętych przez klienta rozwiązań, może odbywać poprzez telefony komórkowe i krótkie wiadomości tekstowe (SMS), e-mail w przypadku smartfonów, czy na przykład poprzez rozmieszczone na terenie przedsiębiorstwa tablice świetlne lub monitory.

Przy zwiększającym się natężeniu ruchu, firmy zwiększają zazwyczaj liczbę personelu koniecznego do obsługi podwórza. Qguar YMS wyręczając personel obsługi w wielu czynnościach oraz skracając czas potrzebny na poszczególne operacje, zmniejsza konieczny nakład pracy i realną ilość etatów.

W celu usprawnienia obsługi wizyt na terenie zakładu, Qguar YMS współpracuje z różnymi urządzeniami bądź systemami zewnętrznymi. Należą do nich m. in.: wagi , szlabany, tablice świetlne, telefony komórkowe, monitory lub na przykład urządzenia pracujące w technologii RFID.

Tak. Zależnie od konfiguracji, proces zarządzania przydziałem doków, może mieć charakter ręczny, półautomatyczny lub w pełni automatyczny.

System udostępnia mechanizmy oceny spedytorów/kierowców w zakresie ich terminowości.  
W zarządzaniu wjazdem uwzględniane są priorytety wizyt jak również premia za punktualne przybycie.

Usprawnienie komunikacji między magazynem a kierowcami (automatyczne przekazywanie kierowcom informacji o czasie i miejscu rozładunku/załadunku), zmniejsza ilość pracy magazynierów.

Współczesne wdrożenia systemów informatycznych wspomagających procesy w firmach, praktycznie zawsze niosą ze sobą konieczność wymiany danych z innymi systemami, szczególnie wysoko wyspecjalizowanymi. Qguar YMS jest narzędziem otwartym na tworzenie i rozbudowę interfejsów do większości spotykanych na rynku systemów informatycznych klasy ERP. W swojej praktyce Quantum zrealizowało już kilkadziesiąt interfejsów do różnych systemów zewnętrznych, w różnych technologiach i o różnych stopniach trudności.

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.