Szkolenia - System Qguar

Szkolenia MES+APS

Wykorzystaj w pełni potencjał Qguar MES i APS dzięki profesjonalnym szkoleniom dla jego użytkowników.

Czas trwania: 4 dni – (4 x 8 godzin)

Forma szkolenia:
Prezentacja oraz ćwiczenia z systemem

Przedmiot szkolenia:
Pakiet Qguar MES to nowoczesne i wydajne narzędzie służące do śledzenia produkcji, zarządzania wsadem, miejscowymi zapasami oraz jakością produkowanych elementów. System Qguar MES składa się z szeregu funkcji pozwalających na monitorowanie i zarządzanie produkcją oraz obserwowanie na bieżąco nieprawidłowości pojawiających się w czasie procesu produkcyjnego. System dostarcza wiele wskaźników i raportów dostępnych w czasie rzeczywistym oraz umożliwia nadzór nad ciągłością pracy zasobów, minimalizację strat, ułatwiając obniżenie kosztów produkcji. Qguar MES pozwala również na zarządzanie normatywami półproduktów jak i produktów gotowych, co w połączeniu z modułem definiowania procesów produkcyjnych ułatwia i przyspiesza proces uruchamiania produkcji nowych produktów czy nawet zmiany istniejących już technologii. Qguar APS to zaawansowany system planowania i harmonogramowania produkcji. To wydajne narzędzie dla firm produkcyjnych, dla których bardzo wysokim priorytetem jest terminowość wykonywania zleceń bez konieczności utrzymywania wysokich zapasów. Dzięki Qguar APS planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych odbywa się efektywnie, z unikaniem błędów ludzkich.

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć obsługi systemów Qguar MES i Qguar APS od podstaw, w zakresie pozwalającym na ich obsługę. Na przykładowej instalacji systemów Qguar MES/APS, zaprezentowane zostaną najważniejsze możliwości jakie oferują systemy. W trakcie szkolenia uczestnicy będą samodzielnie ćwiczyć najważniejsze z poznanych operacji w oparciu o opis ćwiczeń i wskazówki trenerów. Każdy uczestnik szkolenia zyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną pracę z systemami Qguar WMS i APS.
Szkolenie jest szczególnie polecane osobom starającym się o pracę oraz nowym pracownikom firm, które używają systemów Qguar WMS i APS.

Materiały:

  • Spis tematyki
  • Program szkolenia
  • Rozkład zajęć

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje również dokumentację użytkownika systemu Qguar MES.

Miejsce szkolenia:
Kraków, siedziba firmy Quantum.

Możliwe jest również przeprowadzenie tego szkolenia w lokalizacji dogodnej dla uczestników na indywidualnie ustalonych zasadach.

Termin:
Ustalany jest na bieżąco, na podstawie liczby zgłoszeń i ustaleń z osobami zainteresowanymi.

Koszt:
Oferta przygotowywana indywidualnie.