FAQ - Qguar MES

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar MES.

Czy Qguar MES może pracować w branżach, które nie posiadają produkcji seryjnej ?

Qguar MES pozwala obsłużyć wiele rodzajów produkcji, w tym innej niż seryjna.

Czy Qguar MES ma możliwość modyfikacji zdefiniowanych procesów produkcyjnych ?

W Qguar MES możemy modyfikować procesy produkcyjne, z wykorzystaniem notacji BPM.

Czy Qguar MES wspiera planowanie oraz harmonogramowanie zleceń produkcyjnych ?

Tak. Qguar MES posiada moduł APS, który wspiera menadżerów i planistów w zaawansowanym harmonogramowaniu produkcji oraz  optymalizacji scenariuszy produkcyjnych. Qguar MES można również zintegrować z obcym systemem klasy APS.

Czy Qguar MES posiada możliwość śledzenia historii procesu wytworzonej partii produktów ?

Qguar MES posiada moduł „genealogia produkcji”, który rejestruje szczegółowe informacje na temat użytych surowców, maszyn, próbek pobranych do kontroli, cech artykułu, parametrów technicznych oraz kto i kiedy brał udział w danym procesie.

Czy Qguar MES ma możliwość dołączania odpowiednich dokumentów do procesu lub produktu ?

Qguar MES pozwala na załączanie a następnie wyświetlanie odpowiednich informacji dla użytkowników, w dowolnym momencie procesu (karty produktu, karty jakości, dane techniczne, ustawienia maszyn, itp.). Można również podpinać zdjęcia, filmy, pliki tekstowe, PDF oraz pliki dźwiękowe.

Czy Qguar MES informuje użytkownika o określonych zdarzeniach jakie mogą zajść w procesie produkcji ?

Qguar MES posiada mechanizm powiadamiania użytkowników o różnych zdarzeniach występujących podczas produkcji i pracy systemu. W przypadku każdego alertu możliwe jest określenie reakcji systemu na zdarzenie. Alerty tworzone w systemie Qguar MES mogą być przesyłane poprzez różne kanały komunikacyjne takie jak np sms, e-mail, czy komunikaty na ekranie komputera.

Czy Qguar MES pozwala na ewidencję produktów na hali produkcyjnej ?

System oferuje szczegółową ewidencję produktów na hali produkcyjnej. Zapisuje zarówno informacje o miejscu przechowywania, jak i dokładnej ilości każdego towaru na hali produkcyjnej (materiału, półproduktu oraz produktu końcowego). W celu ewidencji danych o produktach według założeń gospodarki magazynowej zalecana jest integracja z systemem ERP/WMS.

Czy w Qguar MES istnieje możliwość stosowania zamienników materiałów ?

QGUAR MES posiada możliwość zdefiniowania substytutów  półproduktów i surowców za pomocą wariantów BOM. Produkty powinny być zastępowane substytutami pełniącymi te same funkcje bez angażowania dodatkowych znaczących kosztów.

Czy w Qguar MES możemy uzyskać informację o wydajności maszyn ?

Moduł „Rozliczanie efektywności maszyn” w QGUAR MES daje możliwość monitorowania, zbierania i archiwizacji danych o stanach maszyn i zasobach zakładu produkcyjnego. Analizy zebranych w systemie zapisów dotyczących pracy maszyn pozwalają na obliczenie wydajności, efektywności, OEE (Overall Equipment Effectiveness) oraz kosztów wytworzenia produktu (wykonania zlecenia).

Czy w systemie możemy robić samodzielnie raporty lub wysyłać dane do Excela ?

W systemie istnieje narzędzie do tworzenia raportów, ale wybrane dane możemy również eksportować do MS Excel.

Czy Qguar MES pozwala na integrację z urządzeniami wspomagającymi procesy produkcyjne ?

W celu dokładnego badania i monitowania procesu wytwarzania produktów, Qguar MES może współpracować z różnymi urządzeniami wyposażenia hali produkcyjnej. Należą do nich m.in.: wagi, roboty, automaty, maszyny produkcyjne, obrabiarki CNC, etykieciarki i wiele innych.

Czy Qguar MES może współpracować z innymi systemami działającymi u klienta ?

Qguar MES, wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające wymianę danych z istniejącymi u klienta innymi systemami, np. klasy ERP, HMI.

Czy Qguar MES może być podłączony do maszyn za pomocą istniejącego systemu SCADA ?

System Qguar MES może wykorzystywać elementy istniejącego systemu SCADA i  pobierać informacje o maszynach.

Czy Qguar MES wymaga aby klient posiadał system SCADA ?

Obecność SCADA nie jest konieczna. Qgaur MES posiada inne możliwości raportowania informacji o stanie maszyn (HMI).

 

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...