Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

WMS - trendy w rozwoju
Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu i oczekiwania użytkowników, były naturalnymi bodźcami dla zmian. Eksperci zajmujący się tematyką systemów WMS przewidują, że w najbliższych latach rozwój tego oprogramowania będzie podążał w kilku kierunkach. Oto one:

Obsługa e-commerce

Rosnący udział handlu elektronicznego powoduje, że systemy magazynowe powinny coraz silniej koncentrować się na jego specyficznych potrzebach. Branżę e-commerce charakteryzuje na ogół bardzo duży, a przy tym szybko zmieniający się wolumen towarów. Ilość operacji wykonywanych w magazynie jest często olbrzymia, natomiast liczba produktów w pojedynczym zamówieniu niewielka. Systemy WMS obsługujące branżę e-commerce powinny wychodzić naprzeciw jej potrzebom, ułatwiając na przykład zbiórkę w formule multipicking, czy automatyczne przydzielając miejsca magazynowych na podstawie wskaźnika rotacji towaru.

Innym wyzwaniem związanym z handlem elektronicznym jest obsługa dużej ilości zwrotów. Przepisy prawa umożliwiają konsumentom zwracanie większości produktów zakupionych online. Polscy konsumenci, w porównaniu z klientami z Europy zachodniej, wciąż jeszcze rzadziej dokonują zwrotów. Należy jednak spodziewać się, że ta różnica będzie się stopniowo zacierać. System WMS powinien zatem sprawnie i automatycznie zarządzać różnymi rodzajami zwrotów, rozróżniając czy oddany produkt może natychmiast ponownie trafić do sprzedaży, czy należy go przepakować, albo musi trafić do utylizacji.

Rozwiązania ułatwiające integrację

Ustalenie sposobu komunikacji systemu magazynowego z innymi aplikacjami, to często jeden z najtrudniejszych i najbardziej kosztownych elementów jego wdrożenia. W zależności od charakteru i potrzeb danego przedsiębiorstwa, oprogramowanie WMS może współpracować m.in. z systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), produkcją (MES), transportem (TMS), otoczeniem zakładu (YMS) czy obsługującymi zamówienia klientów. Rozwiązaniem mogącym ułatwić budowę takiej komunikacji, jest wyposażenie systemu WMS w narzędzie pozwalające na łatwe konfigurowanie interfejsów. Może to być np. zestaw gotowych do użycia szablonów i komunikatów, wraz z narzędziem do tworzenia komunikatów pochodnych.

Integracja z automatyką magazynową

Wysokie koszty pracy oraz presja na podnoszenie szybkości i jakości realizacji zleceń, nasilają w przedsiębiorstwach dążenia do automatyzacji magazynu. Za koordynacją działań między elementami automatyki a systemem magazynowym, odpowiada moduł MFC (Material Flow Control). To on zarządza pracą układnic, przenośników, regałów przesuwnych i innych urządzeń. Zdolność do obsługi zaawansowanego magazynu automatycznego, będzie w najbliższych latach jednym z wyznaczników nowoczesnego oprogramowania WMS.

Uproszenie i personalizacja interfejsu użytkownika

Tempo pracy współczesnego magazynu wymaga, aby prezentowane informacje i funkcje systemu WMS były ściśle dostosowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Przykładem takiej personalizacji, są konfigurowalne kokpity menedżera magazynu. Powinny one zawierać tylko te zestawienia, raporty i wskaźniki efektywności, jakich wymaga praca na danym stanowisku. Pozwala to uniknąć chaosu informacyjnego i ułatwia korzystanie z programu. Deweloperzy oprogramowania WMS, będą w kolejnych latach przykładali coraz większą wagę do logiki i przejrzystości prezentowanych informacji, a także walorów UX (user experience) tworzonych przez siebie systemów.

Chmura obliczeniowa

Coraz więcej dostawców systemów WMS oferuje swoje produkty w modelu SaaS (Software as a Service). W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, usługa może być dostępna w ramach chmury publicznej lub prywatnej. Ta druga opcja, przeznaczona jest dla klientów oczekujących indywidualnego podejścia i personalizacji systemu. Sięgnięcie po oprogramowanie w modelu SaaS, pozwala przedsiębiorstwom przenieść zadania związane z utrzymywaniem serwerów poza firmę.Dla wielu przedsiębiorstw, zaletą jest abonamentowy model płatności, co oznacza rozłożenie finansowania systemu WMS w czasie. Istotną przewagą modelu SaaS, jest zdecydowanie szybsze rozpoczęcie pracy z system, niż ma to miejsce w przypadku standardowego wdrożenia. W przypadku standardowej wersji programu WMS w chmurze publicznej, użytkownicy zyskują do niego dostęp zaraz po podpisaniu umowy.

Uczenie maszynowe – algorytmy AI

Uczenie maszynowe w magazynie może być wykorzystane przy analizie dużych zbiorów danych, w celu wykrycia prawidłowości w zachowaniu konsumentów, czy sezonowości popytu na poszczególne artykuły. Algorytmy AI mogą pomóc ustalić, które produkty kupowane są często razem ze sobą, co ułatwia optymalizację ich ułożenia w magazynie. Uczenie maszynowe może również zaoferować wsparcie przy tworzeniu dobrych praktyk i instrukcji pracy. Algorytmy analizując zachowania i efektywność pracowników magazynu, będą mogły wskazać najlepsze scenariusze postępowania.

Rozwój urządzeń współpracujących

Nowoczesny system WMS nie miałby racji bytu bez urządzeń, dzięki którym pracownicy magazynu mogą łatwo się z nim komunikować. Dalsze doskonalenie terminali mobilnych spowoduje, że zadania będą mogły być wykonywane szybciej, z większą dokładnością i transparentnością. Do grona narzędzi wspomagających personel magazynu coraz śmielej wkraczają „inteligentne okulary”. Pozwalają one uwolnić ręce, precyzyjnie i obrazowo instruować użytkownika i prowadzić zbiórkę w modelu pick by vision.

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright
Copyright