Wady produkcyjne – rodzaje, przykłady i wskazówki

Wady produkcyjne to odchylenia od przyjętych w zakładzie norm jakościowych. Dla producentów niezwykle ważne jest minimalizowanie wad i ryzyk z nimi związanych. W sytuacji, gdy wad nie udało się uniknąć i wadliwy towar trafi na rynek, niezbędne jest zapewnienie sprawnego procesu zarządzania zwrotami. Pozwala on ograniczyć dalekosiężne, negatywne skutki zaistniałych wad.

Co to jest wada produkcyjna?

Wada produkcyjna to odchylenie od zamierzonej jakości i specyfikacji produktu, które wystąpiło w trakcie jego wytwarzania. Wady mogą obejmować szerokie spektrum problemów, w tym m.in.: nieodpowiednie wymiary, niedoskonałości powierzchni, problemy wynikające z materiałów niskiej jakości czy błędów montażu. Wady mogą negatywnie wpłynąć na estetykę produktu, jego wydajność, trwałość i bezpieczeństwoKlienci oczekują, że zakupione przez nich produkty będą wyglądać i działać zgodnie z ich oczekiwaniami, dlatego wszelkie wady radykalnie wpływają na poziom satysfakcji.

Dlaczego wady produkcyjne są poważnym problemem?

Wady produkcyjne mogą prowadzić w praktyce do szeregu problemów. Szczególnie wtedy, gdy nie zostaną rozpoznane na etapie kontroli jakości i wadliwe towary trafią w ręce odbiorców. Do uniwersalnych, negatywnych skutków wad produkcyjnych należą:

 • Wyższy poziom strat produkcyjnych i przeróbek – w przypadku wykrycia wad na etapie kontroli jakości, może zaistnieć potrzeba utylizacji produktów, co oznacza wymierne straty finansowe. Alternatywnie, w przypadku niektórych defektów, konieczna może być ponowna obróbka artykułów, co jest czasochłonne i kosztowne.
 • Względy bezpieczeństwa – niektóre wady mogą stwarzać realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, prowadząc do wypadków i problemów zdrowotnych. To nie tylko zagraża klientom, ale także naraża producentów na odpowiedzialność prawną.
 • Wycofanie produktów z rynku – jeśli defekty ujawnione zostaną dopiero po wprowadzeniu produktów na rynek, konieczne może być ich wycofanie. Oznacza to koszty związane ze zwrotem płatności, z transportem, naprawą produktu lub zastąpieniem go nowym.
 • Utrata reputacji – powtarzające się wady produktów lub głośne medialnie operacje wycofania produktów mogą poważnie zaszkodzić reputacji firmy. Nadszarpnięta reputacja może być trudna do odbudowania i może prowadzić do utraty zaufania klientów i interesariuszy.

Podsumowując, wady produkcyjne mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak wypadki, zagrożenie dla zdrowia użytkowników i procesy sądowe z tytułu odpowiedzialności za produkt.

Rodzaje i przykłady wad produkcyjnych

Wady produkcyjne mogą przybierać różne formy. Oto niektóre kategorie wad z podziałem na te charakterystyczne dla produkcji dyskretnej i procesowej.

Wady charakterystyczne dla produkcji dyskretnej

Produkcja dyskretna polega na wytwarzaniu odrębnych artykułów, które można w łatwy sposób ewidencjonować i dokładnie określić ich komponenty. Realizowana jest najczęściej na linii montażowej. Proces technologiczny produkcji dyskretnej można przeprowadzić wstecz (inżynieria odwrotna). Oto niektóre rodzaje defektów, które mogą wystąpić przy produkcji dyskretnej:

 • Wady wymiarowe skutkujące odchyleniami od specyfikacji technicznej. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym drzwi samochodu mogą być nieco większe lub mniejsze niż wymiary normatywne, co oznacza, że ​​nie nadają się do użytku;
 • Wady wypaczenia lub zniekształcenia mające wpływ na użyteczność i estetykę produktu;
 • Wady powierzchniowe obejmują niedoskonałości takie jak zadrapania, wgniecenia, przebarwienia lub problemy z wykończeniem, takie jak łuszczenie się i pęcherzyki farby;
 • Wady materiału i składu wynikają z problemów z jakością lub składem materiałów użytych w produkcji, wpływając na wydajność i trwałość produktu. Na przykład wadliwa partia stopu aluminium może prowadzić do osłabienia  podzespołów pojazdu;
 • Wady montażu i łączenia obejmują błędy w procesie montażu, takie jak nieprawidłowe rozmieszczenie elementów czy problemy ze spawaniem. Na przykład nieprawidłowo zamocowana noga stołu może prowadzić do problemów ze stabilnością.
 • Wady komponentów to problemy spowodowane przez poszczególne części użyte w montażu produktu końcowego. Na przykład wady podzespołów elektronicznych mogą prowadzić do zwarcia, samozapłonu i innych awarii urządzenia.

Wady charakterystyczne dla produkcji procesowej

Produkcja procesowa polega na mieszaniu wielu składników lub modyfikowaniu ich pod względem chemicznym, biologicznym lub fizycznym. Procesu technologicznego produkcji procesowej nie można (w przeciwieństwie do dyskretnej) przeprowadzić wstecz. Oto niektóre rodzaje defektów występujących w produkcji procesowej:

 • Różnice w składzie odnoszą się do niespójności w proporcji lub jakości składników użytych w procesie produkcyjnym. Różnice te mogą skutkować powstaniem produktów, które nie spełniają pożądanych specyfikacji. Na przykład w produkcji farmaceutycznej różnice w stężeniu składników aktywnych mogą prowadzić do nieskuteczności lub szkodlilwości leku w poszczególnych seriach.
 • Nieprawidłowości w kolorze lub smaku mają miejsce, gdy wygląd lub smak produktu odbiega od oczekiwanego standardu. Wady te mogą być szczególnie krytyczne w branżach takich jak żywność i napoje, gdzie kluczowe znaczenie mają cechy sensoryczne. Na przykład przy produkcji napojów bezalkoholowych różnice w nasyceniu dwutlenkiem węgla mogą powodować niepożądane zmiany smaku.
 • Problemy z teksturą dotyczą problemów z fizycznym odczuciem lub konsystencją produktu. Wady te mogą mieć wpływ na walory sensoryczne produktu, zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Na przykład podczas wytwarzania produktów mlecznych, takich jak jogurt, problemy z fermentacją mogą objawiać się niepożądaną ziarnistością.
 • Składniki niskiej jakości mogą powodować wady produktu końcowego. Ten typ wady często wynika ze złego wyboru dostawcy i nieskutecznej kontroli jakości. Na przykład w produkcji karmy dla zwierząt domowych, stosowanie mięsa lub zbóż niskiej jakości może prowadzić do otrzymania produktów o niewystarczającej wartości odżywczej.
 • Wady zanieczyszczenia polegają na wprowadzeniu do produktu obcych substancji lub zanieczyszczeń w procesie produkcyjnym. Zanieczyszczenie może zagrozić bezpieczeństwu i jakości produktu. Niehigieniczne warunki w zakładach produkujących żywność mogą prowadzić do infekcji bakteriami salmonelli, a niewłaściwe czyszczenie urządzeń może zanieczyścić produkt alergenami (jak np. orzechy arachidowe).

Klasyfikacja wad ze względu na ich wagę

Podczas kontroli jakości wykryte wady są zazwyczaj klasyfikowane według ich wagi. Niektóre wady mogą być niezauważalne dla konsumenta, inne mogą wymagać natychmiastowego działania, np. wstrzymania wysyłki czy zatrzymania linii produkcyjnej.

 • Drobne wady nie mają wpływu na funkcję, formę, wydajność ani bezpieczeństwo produktu. Są to głównie drobne kwestie związane z wyglądem wizualnym produktu. Pojedyncza, drobna wada jest ledwo zauważalna, dlatego zazwyczaj takiego produktu nie uznaje się za wadliwy;
 • Poważne wady mają silny wpływ na użyteczność lub wygląd produktu. Nawet pojedyncza poważna wada zostanie najprawdopodobniej wykryta przez konsumenta i zakończy się reklamacją i/lub zwrotem pieniędzy;
 • Wady krytyczne, które powodują, że produkt jest całkowicie niezdatny do użytku, a nawet mogą wyrządzić krzywdę użytkownikowi. Takie artykuły należy natychmiast wycofać z produkcji, odseparować i odpowiednio oznaczyć.

Jak zminimalizować wady produkcyjne?

Producenci mogą zrobić wiele, aby zapobiec występowaniu wad produkcyjnych i nie dopuścić do tego, aby wadliwe produkty trafiły w ręce konsumentów. Podejmowanie odpowiednich środków kontroli jakości oraz zapewnienie identyfikowalności w łańcuchu dostaw jest tutaj kluczowe. Oto 5 podstawowych kroków pozwalających zapobiegać wadom produkcyjnym:

Standaryzuj swoje procesy

Standaryzacja procesów stanowi podstawę do ograniczenia wad produkcyjnych, ponieważ celem standaryzacji jest zapewnienie powtarzalności operacji i ich wyników. Jasno zdefiniuj parametry i specyfikację produktu, listy materiałowe (BOM) i trasy przepływu produkcji w toku. Udostępnij łatwe do interpretacji instrukcje stanowiskowe i zapewnij odpowiednie narzędzia pracy.

Szkol pracowników

Dobrze wyszkoleni pracownicy są niezbędni do utrzymania standardów jakości. Zapewnij pracownikom kompleksowe szkolenia w zakresie standardowych procesów, kontroli jakości i najlepszych praktyk. Ustanawiaj punkty odniesienia, aby na bieżąco oceniać jakość produktów. Oferuj ciągłe szkolenia, aby na bieżąco informować pracowników o nowych procedurach i technologiach.

Śledź jakość materiałów i gotowych produktów

Monitorowanie jakości materiałów i produktów ma również kluczowe znaczenie w zapobieganiu defektom. Regularnie kontroluj i testuj przychodzące materiały i komponenty, aby upewnić się, że spełniają wymagania jakościowe. Regularnie komunikuj się z dostawcami i zapewnij im regularną informację zwrotną. Wdrażaj kontrole jakości na różnych etapach produkcji, aby możliwie wcześnie wykryć wady i ich źródło.

Zapewnij identyfikowalność produktu

Identyfikowalność umożliwia prześledzenie partii, z której pochodzi wadliwy artykuł i wykrycie przyczyny wady. Skorzystaj z funkcji śledzenia partii i numerów seryjnych dostępnych w oprogramowaniu MES (system realizacji produkcji) aby wiedzieć, gdzie zostały użyte określone partie materiałów i gdzie trafiły produkty gotowe. Usystematyzuj i uprość zarządzanie zwrotami, naprawami i wycofaniem produktów dzięki procedurom RMA (Return Merchandise Authorisation).

Wykonuj regularną konserwację

Regularna konserwacja, w tym czyszczenie sprzętu i maszyn ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania defektom. Planuj i śledź zadania konserwacyjne za pomocą oprogramowania do zarządzania produkcją, w tym m.in. CMMS (Computerised Maintenance Management System), aby mieć pewność, że sprzęt będzie serwisowany w regularnych odstępach czasu lub po przepracowaniu określonej liczby godzin. Wdrożenie procedur konserwacji zapobiegawczej umożliwia natomiast zajęcie się potencjalnymi problemami, zanim doprowadzą do defektów lub zakłóceń w produkcji.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright