Niedoceniany element łańcucha dostaw

Niedoceniany element łańcucha dostaw
Zarządzanie ruchem pojazdów na terenie zakładu, w tym na portierni, parkingu, placu manewrowym i przy dokach magazynowych, to w wielu przedsiębiorstwach nadal niedoceniany element łańcucha dostaw. Ubiegłoroczne badanie Logistics Management „Software User Survey” wykazało, że jedynie 10% ankietowanych przedsiębiorstw dysponuje system informatycznym, mogącym wesprzeć ten obszar działań.
Tymczasem to właśnie teren pomiędzy bramą zakładu, a dokiem magazynu jest często miejscem, od którego zależy terminowość dostaw. A także efektywność całego procesu zaopatrzenia. W obecnych czasach, gdy upowszechniły się już systemy wspomagające pracę magazynu (WMS – Warehouse Management System) i transportu (TMS – Transport Management System), w otoczeniu zakładu może drzemać duży potencjał do identyfikacji wąskich gardeł i doskonalenia łańcucha dostaw.
Do kompleksowego zarządzania przepływem pojazdów na terenie przedsiębiorstwa, opracowano rodzinę systemów informatycznych YMS (Yard Management System). Aplikacje te, w odróżnieniu od arkuszy kalkulacyjnych, dokumentacji papierowej czy komunikacji – za pośrednictwem telefonów (pagerów), pozwalają zarządzać podwórzem w czasie rzeczywistym. Możliwości oprogramowania YMS są szczególnie przydatne w sytuacji, gdy zakład dysponuje dużą ilością miejsc parkingowych. Innym wskazaniem jest niewielką w stosunku do potrzeb ilością doków magazynowych, oraz duże natężenie wizyt pojazdów dostawczych.

Trzy sfery wsparcia

Można wyszczególnić trzy obszary pomocy, jakiej udziela system YMS. Pierwszy z nich, to automatyzacja pracy portierni. YMS pozwala planować wizyty, rejestrować dane pojazdów i kierowców przybywających i opuszczających teren zakładu (księga wejść i wyjść). Może również sterować bramami i szlabanami. System komunikuje się z kierowcami przy pomocy sms, e-mail lub wiadomości na tablicach świetlnych.
Kolejnym zadaniem YMS jest nawigacja pojazdów i rejestracja aktywności na parkingu. System w zależności od wybranej strategii przydziału, automatycznie poprowadzi kierowcę na najbliższe wolne miejsce, albo najmniej zajęty parking. Pozwala to uporządkować i zminimalizować ruch pojazdów, a co za tym idzie podnieść bezpieczeństwo. Użytkownik systemu YMS może w każdej chwili ustalić, gdzie znajduje się dany pojazd, w jakim celu przybył i jaki jest harmonogram jego wizyty.
Ostatnim obszarem działania systemu YMS, jest zarządzanie ruchem przy dokach magazynowych. Oprogramowanie automatycznie wyznaczy dok i powiadomi o tym kierowcę. Przy kojarzeniu samochodu z dokiem system kieruje się parametrami pojazdu, specyfiką ładunku, oraz cechami i wyposażeniem dodatkowym doku. W dodatku oprogramowanie YMS zapewni, że do obsługi pojazdu zostanie przydzielony dok o najniższych, spełniających wymagania parametrach, co racjonalizuje gospodarowanie zasobami.
Systemy YMS ułatwią pokonanie wielu wyzwań organizacyjnych, związanych z logistyką podwórza zakładu:
 • zarządzanie priorytetami w obsłudze wizyt pojazdów;
 • szybkie, optymalne przydzielanie pojazdów do doków przeładunkowych;
 • transparentność wizyt, identyfikowanie zawartości naczepy;
 • standaryzacja procesu zarządzania podwórzem;
 • wyeliminowanie zbędnego przemieszczania pojazdów i naczep na parkingu.

Wsparcie decyzji biznesowych

Informacje dostarczane przez oprogramowanie YMS ułatwiają podjęcie decyzji, mających bezpośrednie przełożenie na finanse przedsiębiorstwa. Należą do nich między innymi:
 • Liczba pracowników – system pozwala zautomatyzować pracę portierni i ograniczyć nakład czasu przeznaczany na administrację i koordynację obsługi przy dokach magazynowych. Dzięki kompleksowej informacji o ilości i czasie wykonania załadunków i wyładunków, YMS pomaga optymalnie zaplanować harmonogram pracowników magazynu.
 • Inwestycja w wyposażenie – obsługa pojazdów ciężarowych, może różnić się w zależności od ich parametrów jak i przewożonych przez nie ładunków. Dane z systemu YMS pomogą ustalić, jakie wyposażenie dodatkowe (jak np. dźwigi hydrauliczne) i w jakiej ilości są potrzebne do sprawnej obsługi wizyt.
 • Inwestycja w automatykę – oprogramowanie YMS pomaga rozstrzygnąć, które procesy ze względu na wysokie koszty osobowe lub niedostateczną wydajność warto zautomatyzować.

Integracja z infrastrukturą

Oprogramowanie Yard Management System może współpracować z wyposażeniem znajdującym się w otoczeniu zakładu, w tym między innymi:
 • bramami i szlabanami – automatyczne otwieranie i zamykanie;
 • wagami – ważenie przy wjeździe i wyjeździe, wyliczanie różnicy wag i generowanie alertów o niezgodności;
 • tablicami świetlnymi – komunikowanie wezwań, miejsc przejazdu czy masy pojazdu;
 • czytnikami kodów kreskowych, RFID – w celu identyfikacji położenia, ruchu i stanów.
System YMS to wsparcie dla tych przedsiębiorstw, które zamierzają zracjonalizować koszty osobowe, ulepszyć organizację i podnieść transparentność wizyt pojazdów. Oprogramowanie wypełnia lukę w koordynowaniu i monitorowaniu działań, jaka występuje pomiędzy magazynem i transportem zewnętrznym. Informacje dostarczane przez system uzupełniają obraz łańcucha dostaw, co daje szansę jego całościowej, a nie tylko fragmentarycznej optymalizacji. A tylko takie, kompleksowe podejście, może zapewnić w pełni zadowalające rezultaty.
Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *