Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Pick by visionRozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana narzędziami rzeczywistości rozszerzonej określana jest mianem Pick by Vision.

Kluczowym komponentem Pick by Vision są „inteligentne okulary” wyposażone w wyświetlacz, mikrofon, głośnik, kamerę, GPS i łączność z WLAN. Inteligentne okulary stanowią pomost pomiędzy magazynierem, a informatycznym systemem zarządzającym magazynem WMS (Warehouse Management System). System WMS deleguje zadania poprzez komendy głosowe i dostarcza wizualizacji wspomagających wykonanie zlecenia. Wykonanie operacji potwierdzane jest przez pracownika głosowo. Do skanowania etykiet może posłużyć wbudowana w oprawę okularów kamera.

Obecny poziom techniki powoduje, że metoda Pick by Vision posiada kilka istotnych ograniczeń, powstrzymujących jej upowszechnienie na szeroką skalę. Jak na dzień dzisiejszy przedstawiają się możliwości, zalety i wady Pick by Vision

Zalety Pick by Vision:

Wygoda pracownika – inteligentne okulary są lekkie, ergonomiczne, posługiwanie się nimi nie angażuje rąk użytkownika. Przekłada się to na wysoki komfort pracy.

Wysoka elastyczność – Pick by Vision można wprowadzić w każdym magazynie. Nie trzeba ingerować w jego infrastrukturę (w przeciwieństwie np. do Pick by Light).

Szybsze wykonywanie zadań – brak potrzeby obsługiwania terminali skraca czas wykonywania operacji magazynowych.

Ograniczenie potrzeby podejmowania decyzji – Pick by Vision prowadzi pracownika „za rękę” przez cały proces zbiórki. Ogranicza to pole do ewentualnych błędów i nieoptymalnych decyzji.

Błyskawiczna konsultacja defektów – jeżeli pracownik zauważy uszkodzenie na produkcie, może natychmiast przesłać zdjęcie do właściwej osoby i skonsultować co zrobić z towarem.

Łatwe wdrożenie – wprowadzenie Pick by Vision wymaga krótkiego czasu szkolenia pracowników. Okulary nie wymagają skomplikowanej obsługi a sama metoda jest intuicyjna. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko rozpocząć pracę. Jest to szczególnie istotne w przypadku pracowników tymczasowych, zatrudnianych w okresie wzmożonego ruchu w magazynie.

Symultaniczne przesyłanie informacji – pracownik magazynu może odbierać kilka informacji w tym samym czasie. Na przykład te dotyczące trasy i przedmiotu zbiórki.

Wielojęzyczność – w Pick by Light nie istnieje problem bariery komunikacyjnej, o ile system magazynowy WMS jest wyposażony w różne wersje językowe.

Bardzo wysoka jakość zbiórki – kompletacja realizowana w ramach Pick by Vision powinna niemal wyeliminować ryzyko popełnienia błędu. Prezentowane na wyświetlaczu zdjęcia czy numery seryjne artykułów skutecznie zapobiegają pomyłkom. Przekłada się to na mniejszą ilość zwrotów i eliminację powtarzania czynności.

Śledzenie pracy w czasie rzeczywistym – inteligentne okulary pozwalają określić lokalizację pracownika magazynu i śledzić postępy wykonywanych zadań.

Bezpieczeństwo zbiórki – wolne ręce i możliwość szybkiego komunikowania zagrożeń podnosi bezpieczeństwo pracowników magazynu. Pick by Vision to również większe bezpieczeństwo dla sprzętu, ponieważ pozwala zrezygnować z terminali mobilnych, które często ulegają uszkodzeniom.

Ograniczenia Pick by Vision:

Automatyczna identyfikacja – odczytywanie kodów przy pomocy zainstalowanej w obudowie kamery, nadal nie jest tak szybkie i precyzyjne jak w klasycznych skanerach.

Wydajność baterii – nadal nie istnieją baterie tak małe i pojemne, aby zapewnić inteligentnym okularom nieprzerwane działanie przez długi czas. Wymusza to wymianę baterii w trakcie pracy, albo stosowanie dodatkowej baterii zewnętrznej.

Rozpoznawanie mowy – inteligentne okulary nie oferują jak dotąd tak dobrych parametrów rozpoznawania mowy jak system z niezależnym mikrofonem. Jest to szczególnie zauważalne w magazynach o wysokim poziomie hałasu.

Psychiczne zmęczenie – długotrwała praca w Pick by Vision może powodować większe zmęczenie psychiczne pracowników, wywołane wąskim zakresem wykonywanych czynności i silnym ograniczeniem decyzyjności. Dla części użytkowników, inteligentne okulary stanowią też zbyt daleko idącą ingerencję w prywatność.

Interfejs z systemami WMS – odmienne rozwiązania programistyczne i brak ustalonych standardów wśród dostawców inteligentnych okularów, utrudniają ich współpracę z informatycznymi systemami magazynowymi WMS.

Koszty – okulary stosowane w Pick by Vision są jeszcze stosunkowo drogie, a ze względów higienicznych powinny być używane indywidualnie.

Proces zbiórki to nie jedyny obszar wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej w magazynie. Z powodzeniem możne ona też wspierać przyjęcie i wydanie towaru, inwentaryzację, czy służby techniczne podczas prac serwisowych. Gdy rozwój techniki pozwoli przezwyciężyć obecne trudności w obrębie AR, należy oczekiwać jej stopniowego upowszechnienia i dalszego rozwoju.

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright