Polityka prywatności

Polityka prywatności uwzględniająca rozporządzenia RODO

Data ustalenia tekstu: 3 kwietnia 2013
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 7 maja 2020

Administratorem danych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000516717 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:679-31-02-128, REGON:123162003.

Wprowadzenie

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych spółka Quantum Qguar sp. z o.o. (dalej: Quantum; Administrator) traktuje bardzo poważnie prywatność wszystkich użytkowników odwiedzających jej strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które mogą być przez Quantum przetwarzane w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej. Polityka prywatności nie dotyczy tych informacji, które nie należą do Quantum i których z racji obecnych technologii internetowych nie możemy kontrolować.

Definicje

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności są to: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
Przetwarzanie – to m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie i usuwanie danych.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rodzaj zbieranych danych

Dane zbierane automatycznie:

Podobnie jak większość firm pobieramy automatycznie dane związane z wizytą użytkownika zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ    przeglądarki, typ systemu operacyjnego czy pliki typu cookie.

Dane zbierane podczas wypełniania formularza komentarza:

Użytkownik komentując wpisy na blogu i wypełniając znajdujący się formularz komentarza, przekazuje nam swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy.

Sposób wykorzystywania danych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także zgodnie z Polityką prywatności. Żadne z zapisywanych danych nie są przekazywane ani sprzedawane na zewnątrz. Dane, które zapisywane są automatycznie wykorzystujemy wyłącznie do celów podstawowych statystyk internetowych, związanych z odwiedzinami naszego bloga. Dane zapisywane automatycznie mają na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z bloga oraz tworzenie podstawowych statystyk związanych z ruchem na naszej stronie. Dane te nie są wykorzystywane do celów spersonalizowanej reklamy internetowej. Dane, które zapisywane są podczas wypełniania formularza komentarzy, wykorzystywane są wyłącznie w celu identyfikacji użytkownika i umożliwienia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, za pomocą specjalnie przygotowanych zgód znajdujących się na stronie.
Dane, które zapisywane są podczas wypełniania formularza komentarzy, wykorzystywane są wyłącznie w celu identyfikacji użytkownika i umożliwienia odpowiedzi na zamieszczony komentarz.

Kontakt z użytkownikiem bloga

Kontakt z odwiedzającym naszego bloga następuje wyłącznie w przypadku wysłania przez użytkownika komentarza do wpisów na blogu , za pośrednictwem znajdującego się na blogu formularza komentarzy.

Zmiana danych osobowych

Jedyne dane osobowe w jakich posiadanie jesteśmy w stanie wejść, to dane przesłane nam za pośrednictwem formularza komentarzy. Dane te (imię, nazwisko oraz adres email) osoba odwiedzająca naszego bloga może zmienić w dowolnym momencie wysyłając nam drogą mailową informacje o żądaniu takiej zmiany, podając dane nieaktualne oraz dane nowe.

Wykorzystanie plików typu cookies

Wchodząc na naszego bloga, nasz serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika krótki plik tekstowy, zwany „ciasteczkiem” (plik cookie), który możemy stosować do poprawy wygody użytkowania naszego bloga lub tworzenia podstawowych statystyk o ruchu na blogu. Pliki typu cookie mogą być również wysyłane za pośrednictwem serwerów stron, do których się odwołujemy (np. portale społecznościowe, systemy CMS, itp.), jednak te pozostają poza naszym wpływem. Pliki typu cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych.  Zapisywane na komputerze użytkownika pliki typu cookie nie są przez nas nigdzie gromadzone ani przetwarzane. Każdy użytkownik może we własnym zakresie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie we własnej przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeżeli użytkownik nie wyłączy zapisywania plików typu cookie we własnej przeglądarce, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie na komputerze.

Wtyczki społecznościowe

Na naszym blogu używamy wtyczek różnych serwisów społecznościowych. Podczas używania takich wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że przeglądarka internetowa użytkownika wyświetliła odpowiedni wpis bloga, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta u tego dostawcy lub akurat nie jest tam zalogowany. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

Zabezpieczenie danych

Komunikacja pomiędzy komputerem osoby odwiedzającej naszego bloga a naszym serwerem w momencie przesyłania danych osobowych w formularzu komentarzy zabezpieczona jest protokołem SSL (SecureSocketLayer). Nasze bazy danych zabezpieczone są dodatkowo przed dostępem osób trzecich.

Zmiany polityki prywatności

Quantum Qguar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, poprzez zmianę niniejszego dokumentu. Na górze dokumentu podana jest data jego ostatniej aktualizacji.

Nazwa i adres firmy

Quantum Qguar Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 3 A, 30-633 Kraków.

W razie dodatkowych pytań związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.quantum-software.com

Copyright
Copyright