Zarządzanie transportem w dobie omnichannel

Zarządzanie transportem

Omnichannel, czyli ewolucyjne rozwinięcie koncepcji sprzedaży wielokanałowej (multichannel), staje się powoli wyznacznikiem nowoczesnej dystrybucji. Najważniejszą zmianą, pozwalającą odróżnić omnichannel od swojej poprzedniczki, jest przenikanie się, integracja i ścisła współpraca wszystkich kanałów sprzedaży. Ta idea współdziałania oznacza potrzebę dzielenia się informacjami pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży, działami i partnerami biznesowymi firmy.

Powodem popularyzacji modelu omnichannel są oferowane perspektywy optymalizacji kosztów działalności. Równie istotne są: lepsza współpraca pomiędzy działami przedsiębiorstwa, skrócenie łańcuchów dostaw, a także  zwiększenia satysfakcji klientów.

Skuteczne wdrożenie strategii ominchannel może wiązać się z istotnymi zmianami w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w obszarze organizacji logistyki. Ominchannel oznacza potrzebę utrzymania wysokiej elastyczności sieci dostaw, w tym przede wszystkim zdolności reagowania na zmiany dokonujące się w poszczególnych kanałach sprzedaży. W praktyce oznacza to, że omnichannel wymaga od przedsiębiorstwa głębokiej integracji zarządzania procesami logistycznymi.

Ze względu na potrzebę szybkiej, rzetelnej wymiany informacji w obrębie całej sieci dostaw, idea omnichannel niesie daleko idące konsekwencje dla warstwy informatycznej przedsiębiorstw. Stosowana dotąd powszechnie strategia używania niezależnych, specjalistycznych aplikacji (tzw. systemów dziedzinowych) przeznaczonych dla poszczególnych obszarów firmy, staje się w czasach omnichannel niewystarczająca.

Integracja systemów

Odpowiedzią na związane z omnichannel wyzwania jest integracja systemów dziedzinowych obsługujących poszczególne obszary firmy. Połączenie tych aplikacji interfejsami znacząco ułatwia i przyspiesza aktualizację danych w całej sieci dostaw. Dzięki integracji, informacje mogą być przekazywane pomiędzy systemami w czasie rzeczywistym. Dodatkową zaletą płynącą z wzajemnej komunikacji systemów, jest nieporównywalnie większa integralność i poprawność danych.

Co omnichannel oznacza dla zarządzania transportem?

Podstawowym narzędziem informatycznym pomagającym firmom planować i kontrolować przebieg zleceń transportowych są aplikacje TMS (Transport Management System). System zarządzania transportem TMS wspiera realizacje zadań transportowych na każdym etapie. Poczynając od planowania tras, przez monitorowanie przebiegu zleceń, aż po kwestie rozliczenia i kontroli kosztów transportu. Konsekwencją wdrożenia modelu omnichannel jest potrzeba współpracy oprogramowania TMS z innymi aplikacjami stosowanymi w logistyce. Oto kilka typowych integracji, jakie warto rozważyć w pierwszej kolejności.

System zarządzania zamówieniami OMS (Order Management System)

W czasach dynamicznego rozwoju kanału e-commerce, bardzo ważna staje się komunikacja systemów logistycznych z systemem zarządzania zamówieniami OMS, który obsługuje zamówienia składane przez klientów online.

Dla przewoźników integracja systemu zarządzania transportem TMS z aplikacją OMS oznacza możliwość błyskawicznej reakcji na każde nowe zamówienie. Pozwala to skrócić czas dostawy, który dla wielu klientów jest absolutnie kluczowym jej parametrem. Dzięki integracji przewoźnik nie musi także poświęcać czasu na informowanie odbiorców na temat statusu zamówienia. Obowiązek ten przejmie na siebie oprogramowanie.

Dla klientów integracja systemu TMS i OMS oznacza możliwość bieżącego śledzenia postępów dostawy. Powiadomieniom o zmianie  statusu są automatycznie generowane. Współpraca obu systemów umożliwia precyzyjne określenie okien czasowych odbioru przesyłki, a także automatyczne obliczenie kosztów dostawy.

System zarządzania magazynem (Warehouse Management System)

Dzięki integracji systemu zarządzania transportem TMS i zarządzania magazynem WMS można optymalne zaplanować grafiki pracy magazynierów, tak aby dostosować zasoby siły roboczej do rzeczywistych potrzeb, związanych z planowanymi operacjami przyjęcia i wydania towaru.

System zarządzania oknami czasowymi DS (Dock Scheduling)

Integracja TMS z oprogramowaniem DS umożliwia planowanie obsługi w dokach magazynowych online. Dzięki temu udaję się uniknąć spiętrzeń i pracy i długiego oczekiwania na obsługę. Dzięki współpracy tych systemów można zautomatyzować proces przydziału samochodu do doku. Oprogramowanie zadba przy tym, aby dobór uwzględniał parametry samochodu, specyficzne wymagania ładunku i wyposażenie doku. Integracja ta pozwoli zoptymalizować i poprawić płynność pracy w newralgicznym, stanowiącym często wąskie gardło miejscu, jakim jest dok magazynu.

System zarządzania podwórzem YMS (Yard Management System)

Wymiana informacji między systemami TMS i YMS ułatwia organizację ruchu i obsługę wizyt na przylegającym do zakładu terenie. Dostępne w tym przypadku usprawnienia obejmują m.in. automatyczną awizację, obsługę portierni, autonomiczne przypisanie miejsca parkingowego dla przybywających pojazdów. Informacji o lokalizacji samochodów i przyczep są aktualne i precyzyjne.

Nowoczesna dystrybucja wiąże się z silną personalizacją i koncentracją na potrzebach klienta, oraz zdolnością szybkiego dostosowania się do zmiennych oczekiwań rynku. Stworzenie zintegrowanego modelu logistycznego, wspomaganego przez współpracujące ze sobą systemy informatyczne, pozwala wcielić tą wizję w życie.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright