Przewóz towarów wrażliwych – rejestr SENT

Przewóz towarów wrażliwych – rejestr SENT

Przewóz towarów wrażliwych na lub przez terytorium Polski wymusza informowanie o tym fakcie w systemie e-przewóz (rejestr zgłoszeń SENT) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2017 poz. 708 z późn. zm.) określa katalog i ilości towarów podlegających zgłoszeniu. Tyle w kwestii formalnej.

Pracę z systemem e-przewóz zaczynamy od założenia konta w portalu. Szczegóły jak to zrobić oraz wymagania dotyczące rejestracji można z łatwością znaleźć na stronie https://puesc.gov.pl/e-przewoz. Wybór formularza rejestracji przewozu towaru wrażliwego zależy od kraju, w którym inicjowany jest przewóz oraz od kraju docelowego. Innymi słowy, w zależności od tego skąd i dokąd transportujemy towar, korzystać będziemy z różnych zgłoszeń/formularzy. Szczegółowy spis znajdziemy pod adresem: https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze. Formularze te często nazywane są po prostu formularzami SENT, a zgłoszenie przewozu zgłoszeniem SENT.
Informacji w systemie e-przewóz można składać i aktualizować manualnie, ale istnieje sposób na automatyzację tego procesu. Dobry system TMS (Transport Management System) kompleksowo obsługuje organizowanie i planowanie transportu. Pozwala to wyręczać spedytora w tym uciążliwym obowiązku.

Przewóz towarów wrażliwych – system TMS

System zarządzania transportem TMS potrafi samodzielnie zidentyfikować przewóz towaru wrażliwego, wygenerować stosowne zgłoszenie oraz plik xml. Od decyzji użytkownika zależy, czy program prześle deklarację bezpośrednio do systemu e-przewóz (korzystając z API za pomocą web services), czy plik zostanie przesłanie do portalu PUESC. W efekcie system sam wygeneruje, wyświetli i zapamięta nr SENT oraz wymagane klucze otrzymane z systemu e-przewóz (wysyłający, przewoźnik, odbiorca). W „kartotece” systemu użytkownik ma dostęp do wszelkich danych historycznych. Aplikacja mobilna prześle stosowne dane geo-SENT (obowiązek przesyłania danych lokalizacyjnych). Na potrzeby testów i wdrożenia istnieje możliwość podpięcia całego interfejsu do testowego systemu e-przewóz, który szczęśliwie jest ogólnodostępny.

W razie zmiany specyfikacji (tak jak to miało miejsce w przeszłości podczas wprowadzania SENT 2.0 a obecnie 3.0), to po stronie dostawcy oprogramowania transportowego leży obowiązek dostosowania aplikacji do nowych wymagań. W razie awarii systemu e-przewóz, utworzone przez system TMS pliki xml można przesłać pocztą elektroniczną, co jest zgodne z oficjalną procedurą awaryjną.

Rezygnacja z manualnej rejestracji towarów wrażliwych na rzecz systemu informatycznego, pozwala zaoszczędzić sporo tak cennego w logistyce czasu. Dobre oprogramowanie TMS ułatwia użytkownikom działanie zgodne z aktualnym stanem prawnym, co chroni przedsiębiorstwo przed potencjalnymi karami (od 20 000 pln za brak zgłoszenia SENT, kwoty rzędu 5000-10000 pln za brak/złe działanie systemu GPS – zgłoszenia SENT-GEO).

Na koniec wyjaśnienie skrótów w tytule:
SENT – elektroniczny rejestr zgłoszeń przewozu towarów wrażliwych
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
e-przewóz – jedna z usług PUESC do obsługi zgłoszeń SENT
TMS – Transport Management System

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *