System APS – optymalne planowanie produkcji

System APS
Systemy APS (Advanced Planning & Scheduling) stanowią obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji. Koncepcja tego oprogramowania narodziła się z potrzeby udoskonalenia nieelastycznego i obarczonego wieloma bolączkami planowania w systemie ERP. Pozwala ono firmie przenieść planowanie na poziom operacyjny, dostosowując harmonogram do dynamicznie zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie sytuacja potrafi zmieniać się często i diametralnie. Systemy APS do wizualizacji harmonogramu wykorzystują wykres Gantta, ilustrujący status i postęp realizacji poszczególnych operacji produkcyjnych, ich powiązania w ramach zleceń, a także szczegóły dotyczące technologii wytwarzania.

Systemy APS wyróżniają się na tle innych narzędzi do planowania zdolnością automatycznego układania planu i jego optymalizacją, uwzględniającą wiele kryteriów. Automatyzacja planowania staje się szczególnie istotna w momencie, gdy ilość realizowanych operacji produkcyjnych nie pozwala planistom na efektywne zarządzanie nimi. Algorytmy optymalizacyjne pozwalają natomiast wykorzystać w maksymalnym stopniu posiadane w firmie zasoby. Co bardzo ważne, systemy te w żaden sposób nie ograniczają decyzyjności planistów. Dzięki możliwości ustalania priorytetów, decydowania o wadze kryteriów optymalizacji, czy wreszcie opcji ręcznej korekty metodą drag&drop, oprogramowanie pozwala użytkownikom na swobodne, zgodne z intencją kształtowanie planu.

Jakimi kryteriami optymalizacji może kierować się system APS?

 • minimalizacja czasów oczekiwania
 • maksymalizacja obciążenia zasobów
 • zwiększenie przychodu w okresie
 • skrócenie opóźnień
 • zmniejszenie największego opóźnienia
 • redukcja odchyleń od terminów dostaw
 • zwiększenie realizacji priorytetów zleceń
 • minimalizacja czasów przygotowawczych

W zależności od potrzeb, planista może łatwo zmieniać wagę poszczególnych kryteriów optymalizacji, wpływając tym samym na końcowy kształt harmonogramu.
System wyposażono również we wskaźniki, które ułatwiają użytkownikom ocenę utworzonego planu produkcji:

 • czas bezczynności oraz czas przestojów
 • średnie opóźnienie w dniach
 • czas produkcji
 • czas kooperacji
 • stopień realizacji priorytetów
 • średnie wyprzedzenie w datach dostaw

O czym należy pamiętać, decydując się na wdrożenie systemu APS?

Aby przedsiębiorstwo mogło w pełni odczuć korzyści płynące z zastosowania oprogramowania tej klasy, należy pamiętać o kilku kwestiach. Warto je uwzględnić na etapie planowania wdrożenia:

Integracja z innymi systemami – należy rozważyć potrzebę i możliwość zintegrowania systemu APS z innym oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie. Najczęściej jest on integrowany z systemami:

 • ERP (Enterprise Resource Planning) – w modelowym scenariuszu, opis technologii realizacji zleceń można pobrać z modułu produkcyjnego systemu ERP (tzw. pętla MRP). Jeżeli przedsiębiorstwo nie definiuje technologii produkcji w systemie ERP, warto dowiedzieć się jaką alternatywę w tym zakresie proponuje dostawca rozwiązania.
 • MES (Manufacturing Execution System) – współpraca z systemem realizacji produkcji pozwala z jednej strony na przesyłanie planów pracy bezpośrednio na poszczególne stanowiska produkcyjne, z drugiej na informowanie planistów o przebiegu produkcji, co umożliwia w razie potrzeby szybką korektę harmonogramu.

Jakość danych bazowych – bez względu na to, czy system APS będzie pozyskiwał dane o posiadanych przez firmę czynnikach wytwórczych z systemu ERP, czy zostaną one do niego wprowadzone w inny sposób, muszą być one prawidłowe. System nie zdoła utworzyć optymalnego i wykonalnego harmonogramu produkcji, jeśli dane o zasobach nie będą odpowiadały rzeczywistości.

Pracownicy i poziomy dostępu – system pozwala przypisywać poszczególnym pracownikom poziom uprawnień w zakresie modyfikowania planu, wprowadzania danych czy konfiguracji. Najniższy poziom uprawnień może np. obejmować tylko wgląd do odczytu w harmonogram produkcji.

 

Opis funkcji i parametrów optymalizacji oparty o system planowania produkcji Qguar APS.

 

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *