Logo - blog poświęcony zagadnieniom IT w sieciach dostaw i produkcji

Blog poświęcony zagadnieniom IT w sieciach dostaw i produkcji

Minimalna wielkość zamówienia
Magazynowanie

Minimalna wielkość zamówienia

Ustalenie minimalnej wielkości zamówienia na dane produkty może być korzystnym posunięciem zarówno dla dystrybutorów jak i producentów. Przyjrzyjmy się według jakich kryteriów ustalana jest się minimalna wielkość zamówienia, a także dobrym praktykom w zarządzaniu tym parametrem. Czym jest minimalna ilość

Czytaj całość ...
okna czasowe w magazynie
Otoczenie zakładu

Okna czasowe w magazynie

Okna czasowe to rozwiązanie coraz częściej stosowane w magazynach. Dlaczego? Ponieważ presja czasowa związana z załadunkami i rozładunkami pojazdów doprowadza nie tylko do niepotrzebnych kosztów, ale również i konfliktów. Tymczasem bramy, rampy i doki to „wąskie gardła” procesów magazynowych. Zarządzanie

Czytaj całość ...
Normy ISO
Produkcja

Najważniejsze normy ISO stosowane w produkcji

Uzyskanie odpowiedniej normy ISO może przynieść producentom wiele korzyści, które zazwyczaj rekompensują trudy związane z jego pozyskaniem. W tym artykule omówiono pięć norm ISO, które mają kluczowe znaczenie dla firm produkcyjnych. W jaki sposób normy ISO mogą ulepszyć procesy biznesowe?

Czytaj całość ...
Wady produkcyjne
Produkcja

Wady produkcyjne – rodzaje, przykłady i wskazówki

Wady produkcyjne to odchylenia od przyjętych w zakładzie norm jakościowych. Dla producentów niezwykle ważne jest minimalizowanie wad i ryzyk z nimi związanych. W sytuacji, gdy wad nie udało się uniknąć i wadliwy towar trafi na rynek, niezbędne jest zapewnienie sprawnego procesu

Czytaj całość ...
Jak ograniczyć puste przebiegi?
Transport

Jak ograniczyć puste przebiegi?

Puste przebiegi to odwieczne wyzwanie branży transportowej, zarówno o wymiarze ekonomicznym, jak i – na co dziś również należy zwrócić uwagę – środowiskowym. Jak przeciwdziałać temu problemowi i optymalizować działalność w transporcie? Przyjrzyjmy się definicji pustych przebiegów, ich przyczynom oraz

Czytaj całość ...
Proces kontroli jakości
Produkcja

Proces kontroli jakości – metody FMEA i 8D

Istnieje wiele metod i narzędzi do kontroli jakości produktów. Metody te można usystematyzować m.in. ze względu na etap ich przeprowadzania (kontrola wejściowa, międzyoperacyjna, końcowa), lub ze względu na wielkość badanej próbki: kontrola stuprocentowa i statystyczna. W zależności od częstotliwości pobierania próbek

Czytaj całość ...
Produkcja komórkowa - gniazda produkcyjne
Produkcja

Produkcja komórkowa – gniazda produkcyjne

Produkcja komórkowa (Cell/Cellular Manufacturing) to rozwiązanie ze spektrum Lean Manufacturing. Polega ona na wytwarzania podobnych produktów z wykorzystaniem tzw. komórek, które grupują operatorów, stacje robocze i sprzęt w jednym miejscu. Celem produkcja komórkowej jest organizacja hali produkcyjnej w taki sposób, aby zapewnić

Czytaj całość ...
Lista materiałowa
Produkcja

Lista materiałowa (BOM)

Podstawowa informacja w zestawieniu materiałów to ilość (lub objętość) każdego składnika potrzebnego przy produkcji artykułu. Może także określać koszt, czas realizacji, współczynnik odpadów i inne dane dotyczące stanowiska roboczego. Firmy na całym świecie wykorzystują listy materiałowe jako punkt odniesienia przy planowaniu zakupu

Czytaj całość ...
Produkcja

Jak przewidzieć awarię? – monitorowanie stanu maszyny

Wiele zakładów produkcyjnych wciąż stosuje tradycyjne podejście do konserwacji, prowadząc ją w formie reaktywnej lub zapobiegawczej. Takie podejście może wiązać się z wysokimi kosztami części zamiennych, nieefektywnym wykorzystaniem zasobów serwisowych i, co najgorsze, długimi, nieplanowanymi przestojami. Monitorowanie stanu maszyn pozwala

Czytaj całość ...
Produkcja

Produkcja Just-in-Time

Produkcja Just-in-Time pomaga firmom skracać czas realizacji zamówień, minimalizować stany magazynowe i ograniczać różne nieefektywne działania poprzez ścisłą synchronizację dostaw i harmonogramów produkcji. Czym jest metoda Just-in-Time? Jakie źródła marnotrawstwa identyfikuje? Jakie są jej zalety i wady? O czym warto

Czytaj całość ...
Główny harmonogram produkcji
Produkcja

Główny harmonogram produkcji

Główny harmonogram produkcji (MPS) to narzędzie planowania produkcji, które pomaga ustalić, ile danego produktu należy wyprodukować w różnych okresach. Ten prosty harmonogram może być wykorzystywany jako podstawa do dalszego planowania i harmonogramowania w całej firmie produkcyjnej. Co to jest Główny

Czytaj całość ...
Produkcja

Planowanie produkcji w Excelu – zalety i wady

Arkusze kalkulacyjne od dziesięcioleci są wykorzystywane do wielu zadań związanych z zarzadzaniem przedsiębiorstwem. Dzięki swojej szerokiej dostępności, w wielu zakładach produkcyjnych są używane m.in. przez działy planowania produkcji. Jakie są wady i zalety stosowania arkuszy kalkulacyjnych do planowanie produkcji? Jakie są alternatywne

Czytaj całość ...
Copyright
Copyright