Logo - blog poświęcony zagadnieniom IT w sieciach dostaw i produkcji

Blog poświęcony zagadnieniom IT w sieciach dostaw i produkcji

SCADA dla urządzeń mobilnych
Produkcja

SCADA dla urządzeń mobilnych – jak zaprojektować ekrany użytkownika?

Wiele nowoczesnych systemów nadzoru procesów technologicznych i produkcyjnych (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) umożliwia tworzenie indywidualnych kompozycji ekranów użytkownika. Tworzenie ergonomicznych, wygodnych w obsłudze ekranów jest szczególnie istotne w przypadku użytkowników urządzeń mobilnych. Mniejsza powierzchnia ekranu (w stosunku

Czytaj całość ...
Czas cyklu a czas taktu
Produkcja

Czas cyklu a czas taktu

Czas cyklu i czas taktu to często analizowane (i czasami mylone) parametry procesu produkcyjnego. Stanowią efektywny miernik w ocenie pracy zakładu, są także podstawą kalkulacji czasu realizacji (lead time). Czym różnią się czas cyklu i czas taktu? Jakie zależności miedzy

Czytaj całość ...
Produkcja

Lean manufacturing – źródła marnotrawstwa

W metodologii lean manufacturing za marnotrawstwo traktuje się wszelką działalność, która nie wnosi wartości dla przedsiębiorstwa. Marnotrawstwo jest zatem rozumiane bardzo szeroko, wykraczając poza najczęściej wskazywane źródła jak przestoje czy defekty. W lean manufacturing marnotrawstwem są wszelkie czynniki obniżające efektywność

Czytaj całość ...
Produkcja

Listy kontrolne – kontrola jakości

Firmy produkcyjne mogą wiele stracić w wyniku zaniedbań w obszarze kontroli jakości. Rezultatem zaniedbań może być niezadowolenie klientów, nadszarpnięcie wizerunku marki, a także, w niektórych branżach, wysokie kary nakładane przez organy regulacyjne. Aby zapobiec występowaniu takich problemów, producenci muszą posiadać

Czytaj całość ...
Jak obliczyć moce produkcyjne
Produkcja

Jak obliczyć moce produkcyjne?

Zdolności produkcyjne, czyli inaczej moce produkcyjne, to maksymalna ilość produktu jaką zakład może wytworzyć w określonym czasie. Precyzyjne określenie zdolności produkcyjnej jest kluczowe dla efektywnego planowania i harmonogramowania produkcji. Jej znajomość   pozwala wskazać klientom wiarygodne i dokładne czasy realizacji, a także

Czytaj całość ...
Produkcja

Lead time – jak skrócić czas realizacji?

Lead time to czas wykonania zamówienia, liczony od momentu jego złożenia do chwili dostarczenia. Niestabilność popytu i wysokie tempo funkcjonowania rynków sprawiają, że coraz częściej o wyborze dostawcy decyduje termin, w jakim może on wykonać zlecenie. Inna przyczyna, dla której czas realizacji

Czytaj całość ...
Planowanie zapasów w zakładzie produkcyjnym
Produkcja

Planowanie zapasów w zakładzie produkcyjnym

Zapasy to podstawa każdej działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej. Utrzymywanie zapasów surowców, produkcji w toku i wyrobów gotowych na właściwych poziomach ma kluczowe znaczenie dla krótko- i długoterminowego sukcesu biznesowego każdej fabryki. Planowanie zapasów to zestaw praktyk opracowanych w celu utrzymania

Czytaj całość ...
Produkcja

Jak określić wielkości partii produkcyjnej?

Jednym z ważniejszych problemów z obszaru operacyjnego planowania produkcji jest określanie optymalnej wielkości partii. Zasadniczym celem wyznaczenia optymalnej wielkości partii jest obniżenie kosztów produkcji. Wielkość partii oddziałuje bezpośrednio m.in. na koszty związane z uruchomieniem produkcji, utrzymaniem zapasów czy kosztami nadgodzin.

Czytaj całość ...
Harmonogramowanie produkcji wprzód i wstecz
Produkcja

Harmonogramowanie produkcji w przód i wstecz

Trudno przecenić rolę, jaką harmonogramowanie odgrywa w prawidłowym funkcjonowaniu firmy produkcyjnej. Właściwie skonstruowany harmonogram pozwala optymalnie wykorzystać zasoby produkcyjne, przy jednoczesnym terminowym dochowaniu zobowiązań wobec klientów. Jednym z najpopularniejszych podziałów metod harmonogramowania jest rozróżnienie harmonogramowania w przód i harmonogramowania wstecz.

Czytaj całość ...
Produkcja

Planowanie a harmonogramowanie produkcji

Planowanie i harmonogramowanie produkcji to podobne pojęcia, które często (błędnie) używane są zamiennie. Łączy je to, że operują na tych samych składnikach, takich jak: materiały produkcyjne, pracownicy, maszyny i inny sprzęt, energia i inne media. Między planowaniem a harmonogramowaniem występują jednak

Czytaj całość ...
Transport

System zarządzania transportem – integracja

System zarzadzania transportem TMS (Transport Management System) jest zazwyczaj częścią złożonego ekosystemu IT w przedsiębiorstwie. Aby działał sprawnie i w pełni wydajnie, powinien być zintegrowany z innymi systemami (zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi). Efektywna integracja powinna zapewnić płynny i bezbłędny przepływ

Czytaj całość ...
Systemy MES i SCADA - czy zawsze potrzebujesz obu
Produkcja

Systemy MES i SCADA – czy zawsze potrzebujesz obu?

Systemy informatyczne MES (Manufacturing Execution System) i SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) od wielu lat stanowią dwa filary automatyzacji zakładów produkcyjnych. Oprogramowanie MES to rozwijane od lat 90. systemy, zorientowane na podejmowanie decyzji i zarządzanie zleceniami w zakładach produkcyjnych. Oczekiwane

Czytaj całość ...
Copyright
Copyright