Logo - blog poświęcony zagadnieniom IT w sieciach dostaw i produkcji

Blog poświęcony zagadnieniom IT w sieciach dostaw i produkcji

Magazynowanie

Zarządzanie zapasami – wskaźniki efektywności

  Oceny pracy magazynu dokonuje się w oparciu o wybrane metryki i wskaźniki efektywności (KPI). Przykładem metryki może być częstotliwość przemieszczania towarów do strefy temperatury kontrolowanej. Większa częstotliwość może wiązać się z większym zużyciem energii, czy też prowadzić do takich

Czytaj całość ...
Marszruta
Produkcja

Marszruta produkcyjna

Marszruta produkcyjna (inaczej technologiczna), to dokument określający kolejność operacji potrzebnych do wytworzenia półproduktu lub produktu gotowego. Zawiera ona wyszczególnienie kolejnych kroków w procesie produkcyjnym. W sytuacji, gdy istnieją różne sposoby wytworzenia danego produktu, marszruta produkcyjna powinna wskazywać najbardziej wydajną sekwencję. Marszruta

Czytaj całość ...
Sterowniki PLC
Produkcja

Sterowniki PLC – filar automatyzacji

Czym są sterowniki PLC? Jak działają sterowniki PLC? Dlaczego PLC są tak ważne w świecie automatyzacji? Jaka jest przyszłość PLC? Programowalne sterowniki logiczne (PLC) to komputery przemysłowe, wyposażone w różnego rodzaju wejścia i wyjścia (analogowe, cyfrowe, tranzystorowe, przekaźnikowe). Stosuje się je

Czytaj całość ...
Magazynowanie

Cyfrowe bliźniaki w magazynie

Koncepcja cyfrowych bliźniaków staje się coraz ważniejszym narzędziem poprawy produktywności i wydajności magazynu. Cyfrowy bliźniak to wirtualna replika fizycznego zasobu, procesu lub systemu. W przypadku magazynu, cyfrowe bliźniaki pozwalają odzwierciedlić jego układ, zapasy, wyposażenie i przepływy pracy. Przyjrzyjmy się realnym

Czytaj całość ...
Produkcja

Przestoje produkcyjne – jak je ograniczyć?

Przestoje są zjawiskiem powszechnym i jednocześnie kosztownym. To połączenie sprawia, że  dla firm produkcyjnych są jednym z fundamentalnych wyzwań. Jakie przestoje produkcyjne rozróżniamy? Jakie mogą być koszty i konsekwencje przestojów? Jak ograniczyć ilość, czas i skutki przestojów? Czym jest przestój

Czytaj całość ...
SCADA dla urządzeń mobilnych
Produkcja

SCADA dla urządzeń mobilnych – jak zaprojektować ekrany użytkownika?

Wiele nowoczesnych systemów nadzoru procesów technologicznych i produkcyjnych (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) umożliwia tworzenie indywidualnych kompozycji ekranów użytkownika. Tworzenie ergonomicznych, wygodnych w obsłudze ekranów jest szczególnie istotne w przypadku użytkowników urządzeń mobilnych. Mniejsza powierzchnia ekranu (w stosunku

Czytaj całość ...
Czas cyklu a czas taktu
Produkcja

Czas cyklu a czas taktu

Czas cyklu i czas taktu to często analizowane (i czasami mylone) parametry procesu produkcyjnego. Stanowią efektywny miernik w ocenie pracy zakładu, są także podstawą kalkulacji czasu realizacji (lead time). Czym różnią się czas cyklu i czas taktu? Jakie zależności miedzy

Czytaj całość ...
Produkcja

Lean manufacturing – źródła marnotrawstwa

W metodologii lean manufacturing za marnotrawstwo traktuje się wszelką działalność, która nie wnosi wartości dla przedsiębiorstwa. Marnotrawstwo jest zatem rozumiane bardzo szeroko, wykraczając poza najczęściej wskazywane źródła jak przestoje czy defekty. W lean manufacturing marnotrawstwem są wszelkie czynniki obniżające efektywność

Czytaj całość ...
Produkcja

Listy kontrolne – kontrola jakości

Firmy produkcyjne mogą wiele stracić w wyniku zaniedbań w obszarze kontroli jakości. Rezultatem zaniedbań może być niezadowolenie klientów, nadszarpnięcie wizerunku marki, a także, w niektórych branżach, wysokie kary nakładane przez organy regulacyjne. Aby zapobiec występowaniu takich problemów, producenci muszą posiadać

Czytaj całość ...
Jak obliczyć moce produkcyjne
Produkcja

Jak obliczyć moce produkcyjne?

Zdolności produkcyjne, czyli inaczej moce produkcyjne, to maksymalna ilość produktu jaką zakład może wytworzyć w określonym czasie. Precyzyjne określenie zdolności produkcyjnej jest kluczowe dla efektywnego planowania i harmonogramowania produkcji. Jej znajomość   pozwala wskazać klientom wiarygodne i dokładne czasy realizacji, a także

Czytaj całość ...
Produkcja

Lead time – jak skrócić czas realizacji?

Lead time to czas wykonania zamówienia, liczony od momentu jego złożenia do chwili dostarczenia. Niestabilność popytu i wysokie tempo funkcjonowania rynków sprawiają, że coraz częściej o wyborze dostawcy decyduje termin, w jakim może on wykonać zlecenie. Inna przyczyna, dla której czas realizacji

Czytaj całość ...
Planowanie zapasów w zakładzie produkcyjnym
Produkcja

Planowanie zapasów w zakładzie produkcyjnym

Zapasy to podstawa każdej działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej. Utrzymywanie zapasów surowców, produkcji w toku i wyrobów gotowych na właściwych poziomach ma kluczowe znaczenie dla krótko- i długoterminowego sukcesu biznesowego każdej fabryki. Planowanie zapasów to zestaw praktyk opracowanych w celu utrzymania

Czytaj całość ...
Copyright
Copyright