data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Metody kompletacji

Napisał  | wtorek, 28 czerwiec 2016 18:11
Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa

Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego, że jest stale unowocześniana, co przekłada się na pokaźną liczbę metod oraz towarzyszących im technologii. Jedną z nich jest kompletacja głosowa (pick by voice lub voice picking), nazywana przez niektórych przełomem na miarę kodów kreskowych. Na czym polega i co można dzięki niej osiągnąć?

Koszty działalności magazynu zależą od bardzo wielu czynników, jak czasu realizacji pojedynczych zadań wykonywanych przez wózki widłowe, liczby wózków pracujących jednocześnie, liczby pojedynczych zadań składających się na większe operacje czy w końcu liczby pracowników zatrudnionych na jednej zmianie. Chcąc ograniczyć koszty, należy racjonalizować najbardziej złożone operacje magazynowe, a jak doskonale wiemy, jedną z nich jest właśnie kompletacja. Taka racjonalizacja polega na stosowaniu szeregu metod, które przyspieszają i ułatwiają zbiórkę.

Komisjonowanie wspierają najnowsze technologie informatyczne, w tym rozwiązania oparte o rozpoznawanie mowy. Zostały one wykorzystane do opracowania metody pick by voice, która polega na tym, że pracownik otrzymuje polecania przez słuchawki, a ich wykonanie potwierdza głosowo, wypowiadając komendy rozpoznawalne przez system. Zalet wynikających z stosowania pick by voice jest wiele, ale przed wdrożeniem warto się zastanowić, w jakich miejscach sprawdzi się najlepiej.

Zakres branżowy stosowania metody pick by voice jest bardzo szeroki, a głównymi jej odbiorcami są przede wszystkim centra dystrybucyjne, ponieważ to dla nich szczególnie liczą się wspomniana szybkość i dokładność. Należą do nich również magazyny przyprodukcyjne, które nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy. Zgodne z prawdą będzie stwierdzenie, że pick by voice jest kluczowe w tych miejscach, gdzie operator potrzebuje obu wolnych rąk i wzroku skupionego wyłącznie na regałach, z których dokonuje zbiórki.

Tradycyjna metoda kompletacji opiera się na wydruku zlecenia stanowiącym swego rodzaju mapę, która wskazuje elementy zbiórki oraz ich lokalizację. Operator kompletuje zamówienie w oparciu o zawarte na niej dane. To pochłania cenny czas i uwagę, ponieważ wymaga odszukania informacji o lokalizacji miejsca czy rodzaju oraz ilości asortymentu. Może być także źródłem większej ilości błędów.

Pick by voice pozwala wyeliminować wydruki. Zwalnia nawet z konieczności stosowania terminali radiowych, które – choć wygodniejsze od kartki papieru – wciąż angażują ręce i wzrok do ich obsługi. Przekłada się to na szybkość procesu kompletacji, w przypadku mroźni i chłodni firmy uzyskiwały wyniki rzędu nawet 30-40 proc. Tutaj liczy się również fakt, że operator może pracować w rękawicach, co utrudniają lub nawet uniemożliwiają inne metody. Dla magazynów suchych uzyskiwano nawet 20 proc. wzrost szybkości kompletacji.

Metody głosowe różnią się technikami rozpoznawania mowy. Najprostsze oparte są o bibliotekę zdefiniowanych dla operatora komend. Potwierdzenie wykonanego zadania odbywa się poprzez porównanie wypowiedzianej komendy z poleceniem wzorcowym z biblioteki. Bardziej zaawansowane systemy rozpoznają mowę użytkownika w czasie rzeczywistym. W tym przypadku konieczne jest jednak kilkukrotne wypowiedzenie całego zestawu komend, aby komputer mógł się ich nauczyć i szybciej rozpoznawać polecenia wydawane przez człowieka. Ewentualne błędy można wyeliminować poprzez maksymalne ograniczenie ilości słów.

Systemy pick by voice wyposażone w rozpoznawanie mowy w czasie rzeczywistym usprawniają wymianę informacji pomiędzy operatorem a systemem WMS do zarządzania magazynem. I choć opis ich działania może brzmieć zawile, ich wdrożenie jest bezproblemowe – szczególnie dla pracowników. Uważa się, że zamiana kartki papieru na terminal radiowy jest bardziej problematyczna niż terminali lub wspomnianego papieru na pick by voice. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej przygotować do pracy w magazynie nowych operatorów, w tym obcokrajowców. To z kolei nabiera znaczenia w kontekście otwarcia granic oraz pracy sezonowej. Firmy cenią sobie właśnie takich pracowników, ale często zbyt czasochłonnie i zwyczajnie nieopłacalne są ich szkolenia.

Firmy często boją się nowych rozwiązań. Wolą pozostać przy sprawdzonych metodach, ponieważ nowe mogą okazać się zbyt drogie, trudne do wdrożenia lub nieakceptowane przez pracowników. Wątpliwości budzi niekiedy również pick by voice, a szczególnie sytuacje związane z organizacją pracy operatorów, wymuszoną rezygnacją z ich doświadczenia i podporządkowanie systemowi informatycznemu oraz przygotowaniem optymalnej ścieżki zbiórki. W praktyce wszystko zależy od tego, jak producent przygotowuje oprogramowanie pod konkretnego klienta. Jeśli zrobi to dobrze, powyższe problemy w ogóle się nie pojawią, a operatorzy będą w stanie skutecznie połączyć pracę z systemem i swoje doświadczenie. Warto również mieć świadomość, że błędy wynikające z niedoskonałości pracy ludzi będą pojawiały się zawsze, niezależnie od systemu zarządzającego pracą magazynu i metody kompletacji. Rzecz w tym, aby dostępne na rynku technologie wykorzystywać do ich eliminowania.

Metoda pick by voice sprawdzi się doskonale przy rygorystycznych czasowo wydaniach, w magazynach FMCG, a także chłodniach gdzie umożliwia pracę w rękawicach. W każdym z tych miejsc kompletacja głosowa gwarantuje dokładność i terminowość wydań.

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe