Metody kompletacji – voice picking

Voice picking

Voice picking – kompletacja głosowa

Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego, że jest stale unowocześniana, co przekłada się na pokaźną liczbę metod oraz towarzyszących im technologii. Jedną z nich jest kompletacja głosowa (pick by voice lub voice picking), nazywana przez niektórych przełomem na miarę kodów kreskowych. Na czym polega i co można dzięki niej osiągnąć?

Koszty działalności magazynu zależą od bardzo wielu czynników, jak czasu realizacji pojedynczych zadań wykonywanych przez wózki widłowe, liczby wózków pracujących jednocześnie, liczby pojedynczych zadań składających się na większe operacje czy w końcu liczby pracowników zatrudnionych na jednej zmianie. Chcąc ograniczyć koszty, należy racjonalizować najbardziej złożone operacje magazynowe, a jak doskonale wiemy, jedną z nich jest właśnie kompletacja. Taka racjonalizacja polega na stosowaniu szeregu metod, które przyspieszają i ułatwiają zbiórkę.

Komisjonowanie wspierają najnowsze technologie informatyczne, w tym rozwiązania oparte o rozpoznawanie mowy. Zostały one wykorzystane do opracowania metody pick by voice, która polega na tym, że pracownik otrzymuje polecania przez słuchawki, a ich wykonanie potwierdza głosowo, wypowiadając komendy rozpoznawalne przez system. Zalet wynikających z stosowania pick by voice jest wiele, ale przed wdrożeniem warto się zastanowić, w jakich miejscach sprawdzi się najlepiej.

Zakres branżowy stosowania metody pick by voice jest bardzo szeroki, a głównymi jej odbiorcami są przede wszystkim centra dystrybucyjne, ponieważ to dla nich szczególnie liczą się wspomniana szybkość i dokładność. Należą do nich również magazyny przyprodukcyjne, które nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy. Zgodne z prawdą będzie stwierdzenie, że pick by voice jest kluczowe w tych miejscach, gdzie operator potrzebuje obu wolnych rąk i wzroku skupionego wyłącznie na regałach, z których dokonuje zbiórki.

Tradycyjna metoda kompletacji opiera się na wydruku zlecenia stanowiącym swego rodzaju mapę, która wskazuje elementy zbiórki oraz ich lokalizację. Operator kompletuje zamówienie w oparciu o zawarte na niej dane. To pochłania cenny czas i uwagę, ponieważ wymaga odszukania informacji o lokalizacji miejsca czy rodzaju oraz ilości asortymentu. Może być także źródłem większej ilości błędów.

Pick by voice pozwala wyeliminować wydruki. Zwalnia nawet z konieczności stosowania terminali radiowych, które – choć wygodniejsze od kartki papieru – wciąż angażują ręce i wzrok do ich obsługi. Przekłada się to na szybkość procesu kompletacji, w przypadku mroźni i chłodni firmy uzyskiwały wyniki rzędu nawet 30-40 proc. Tutaj liczy się również fakt, że operator może pracować w rękawicach, co utrudniają lub nawet uniemożliwiają inne metody. Dla magazynów suchych uzyskiwano nawet 20 proc. wzrost szybkości kompletacji.

Metody głosowe różnią się technikami rozpoznawania mowy. Najprostsze oparte są o bibliotekę zdefiniowanych dla operatora komend. Potwierdzenie wykonanego zadania odbywa się poprzez porównanie wypowiedzianej komendy z poleceniem wzorcowym z biblioteki. Bardziej zaawansowane systemy rozpoznają mowę użytkownika w czasie rzeczywistym. W tym przypadku konieczne jest jednak kilkukrotne wypowiedzenie całego zestawu komend, aby komputer mógł się ich nauczyć i szybciej rozpoznawać polecenia wydawane przez człowieka. Ewentualne błędy można wyeliminować poprzez maksymalne ograniczenie ilości słów.

Systemy pick by voice wyposażone w rozpoznawanie mowy w czasie rzeczywistym usprawniają wymianę informacji pomiędzy operatorem a systemem WMS do zarządzania magazynem. I choć opis ich działania może brzmieć zawile, ich wdrożenie jest bezproblemowe – szczególnie dla pracowników. Uważa się, że zamiana kartki papieru na terminal radiowy jest bardziej problematyczna niż terminali lub wspomnianego papieru na pick by voice. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej przygotować do pracy w magazynie nowych operatorów, w tym obcokrajowców. To z kolei nabiera znaczenia w kontekście otwarcia granic oraz pracy sezonowej. Firmy cenią sobie właśnie takich pracowników, ale często zbyt czasochłonnie i zwyczajnie nieopłacalne są ich szkolenia.

Firmy często boją się nowych rozwiązań. Wolą pozostać przy sprawdzonych metodach, ponieważ nowe mogą okazać się zbyt drogie, trudne do wdrożenia lub nieakceptowane przez pracowników. Wątpliwości budzi niekiedy również pick by voice, a szczególnie sytuacje związane z organizacją pracy operatorów, wymuszoną rezygnacją z ich doświadczenia i podporządkowanie systemowi informatycznemu oraz przygotowaniem optymalnej ścieżki zbiórki. W praktyce wszystko zależy od tego, jak producent przygotowuje oprogramowanie pod konkretnego klienta. Jeśli zrobi to dobrze, powyższe problemy w ogóle się nie pojawią, a operatorzy będą w stanie skutecznie połączyć pracę z systemem i swoje doświadczenie. Warto również mieć świadomość, że błędy wynikające z niedoskonałości pracy ludzi będą pojawiały się zawsze, niezależnie od systemu zarządzającego pracą magazynu i metody kompletacji. Rzecz w tym, aby dostępne na rynku technologie wykorzystywać do ich eliminowania.

Metoda pick by voice sprawdzi się doskonale przy rygorystycznych czasowo wydaniach, w magazynach FMCG, a także chłodniach gdzie umożliwia pracę w rękawicach. W każdym z tych miejsc kompletacja głosowa gwarantuje dokładność i terminowość wydań.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright