Inwentaryzacja w WMS

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja.

Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W rzeczywistości jednak odnosi się do magazynu wyposażonego w oprogramowanie klasy WMS, dzięki któremu ów proces przebiega na bieżąco i nie wymaga przestojów w pracy całego obiektu. Czy taka forma inwentaryzacji, zachodzącej w tle innych procesów, niesie jakieś dodatkowe korzyści, skoro w tradycyjnej inwentaryzacji mamy tak wiele zaawansowanych mechanizmów?
Przed przystąpieniem do inwentaryzacji tradycyjnej, należy ustalić kryteria określające jej zakres.

W oprogramowaniu QGUAR WMS Pro opcji konfiguracji jest mnóstwo i są bardzo precyzyjne. Użytkownik wskazuje sposób realizacji (wydruk lub terminal radiowy), magazyn a następnie obszar magazynowy, rzędy, kolumny, poziomy i konkretne miejsca. Dla ułatwienia może również od razu wybrać miejsca tylko puste, miejsca zbiórki czy składowania. Inwentaryzację można zawężać także dla zawartości, czyli artykułu oraz jego właściciela, partii a także statusu jakości. Wygenerowane w ten sposób pozycje są przekazywane operatorowi na terminal radiowy lub – rzadziej – papier. Mnogość opcji konfiguracji pozwala zawęzić zakres inwentaryzacji, dokładnie zaplanować jej przebieg, objąć nią konkretne miejsca w konkretnym czasie. Dzięki temu może być prowadzona stopniowo, bez konieczności wstrzymywania pracy całego magazynu.

QGUAR WMS Pro umożliwia również inwentaryzację według statusu jakości, która polega na nadaniu i zmianie statusu jakości towaru. Operator może przy tym szczegółowo opisać powód takiej zmiany. Ma to duże znaczenie nie tylko w kontekście wydań, ale również zwrotów, kiedy kierownik magazynu zleca sprawdzenie stanu towaru, pochodzącego ze zwrotu, przed ponownym jego wydaniem.

Dzięki systemowi możliwe staje się zaprogramowanie automatycznej inwentaryzacji zwanej cykliczną, która będzie zlecana operatorom bez konieczności angażowania w to osoby zarządzającej pracą magazynu. Stanie się tak po spełnieniu zdefiniowanych wcześniej warunków, np. przyjęciu określonej liczby dostaw czy upływie jakiegoś czasu.

Co daje nam zatem dodatkowego samoinwentaryzacja magazynu?

QGUAR WMS Pro wymusza prowadzenie inwentaryzacji na bieżąco, wychwytując rozbieżności na stanie, np. w trakcie dokonywania zbiórki. Polecenie sprawdzenia takiego miejsca jest generowane przez system automatycznie i przesyłane drogą radiową. Po otrzymaniu polecenia, operator może to zrobić bardzo szybko, uzgadniając stan systemowy na zgodny z rzeczywistym. W przypadku braku istnieje możliwość prześledzenia historii palety i sprawdzenia, dla której operacji stanowiła ona źródło pobrania towaru.

Taka samoinwentaryzacja – prowadzona w trakcie normalnej pracy magazynu – pozwala zachować porządek, unikać błędów i przestojów. Jest formą samokontroli systemu. Nie zaburza przy tym funkcjonowania magazynu, ponieważ inwentaryzować może operator dokonujący innej czynności. Samoinwentaryzacja oraz inwentaryzacja tradycyjna mogą być prowadzone przez dowolną liczbę osób – równocześnie na terminalu oraz przy użyciu wydruków. Te drugie są jednak opcją na „wszelki wypadek”, w razie awarii.

Po zakończonej inwentaryzacji QGUAR WMS Pro generuje dokument różnic inwentaryzacyjnych, na którym zapisany będzie faktyczny stan na plus lub minus oraz ewentualne zmiany statusu jakości. Dane uwzględnione w dokumencie różnic inwentaryzacyjnych mogą być uzgadniane z nadrzędnym system ERP.

Oprogramowanie klasy WMS umożliwia prowadzenie różnych typów inwentaryzacji w sposób ciągły, dzięki czemu nie trzeba paraliżować pracy całego obiektu okresowym i długotrwałym sprawdzaniem stanów magazynowych. Wspomniana samoinwentaryzacja nie jest w stanie załatwić wszystkich problemów. Ważne jednak, że dzięki niej wynik inwentaryzacji okresowej będzie obarczony mniejszą ilością błędów. Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dobrany do potrzeb konkretnej firmy zestaw typów i rodzajów inwentaryzacji.

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright
Copyright