Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji
Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System). Nowoczesne środki wspierające kompletację pozwalają znacząco przyspieszyć zbiórkę, podnieść jej poprawność, a dodatkowo umożliwiają kontrolę i zarządzanie pracą magazynu w czasie rzeczywistym. Po jakie rozwiązania najczęściej sięgają przedsiębiorstwa?

Terminale radiowe

Mobilne, wyposażone w skaner terminale radiowe, umożliwiają magazynierom dwukierunkową komunikację z systemem WMS. Pracownik na wyświetlaczu terminala otrzymuje instrukcję określającą trasę zbiórki, ilość i rodzaj asortymentu oraz dokładne miejsce jego położenia. Magazynier potwierdza pobranie skanując umieszczoną na produkcie etykietę. Mobilne terminale radiowe funkcjonują w oparciu o sieć Wi-fi.
Kluczowe zalety terminali radiowych:
 • szybka wymiana informacji – gdy zajdzie potrzeba, w systemie WMS można zmienić kolejność zleceń zbiórki, a zmiany będą od razu widoczne na terminalach
 • raportowanie w czasie rzeczywistym – menedżerowie mają aktualny wgląd w pracę i stany magazynowe
 • bardzo wysoka poprawność zbiórki dzięki skanowaniu etykiet artykułów
Kluczowe wady terminali radiowych:
 • angażują ręce i wzrok pracowników
 • koszt związany z zakupem i serwisem urządzeń
 • terminale narażone są na uszkodzenia np. w wyniku upadku

Pick-by-Voice

W metodzie pick-by-voice, komunikacja między magazynierami i systemem WMS odbywa się głosowo. Sygnał, podobnie jak przypadku mobilnych terminali radiowych, przekazywany jest za sprawą sieci Wi-fi. Dzięki słuchawkom wyposażonym w mikrofon, pracownicy z jednej strony otrzymują szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzonej zbiórki, a także potwierdzają wykonanie operacji komunikatem głosowym, zrozumiałym przez system WMS.
Systemy pick-by-voice są powszechnie stosowane w centrach dystrybucyjnych i magazynach przyprodukcyjnych, posiadających szczególnie wysokie wymagania odnośnie szybkości i poprawności zbiórki. Metoda dobrze sprawdza się w magazynach chłodniczych, gdzie niezbędne pracownikom rękawice utrudniają posługiwanie się papierowymi wydrukami czy mobilnymi terminalami radiowymi.
Kluczowe zalety pick-by-voice:
 • szybka zbiórka i niskie ryzyko pomyłki
 • prosta obsługa
 • magazynier nie angażuje wzroku i rąk do komunikacji z system magazynowym
 • wielojęzyczne systemy komunikatów zapewniają swobodną pracę zagranicznym pracownikom
Kluczowe wady pick-by-voice:
 • utrudniona komunikacja między pracownikami
 • praca magazyniera staje się bardziej monotonna, następuje szybsze zmęczenie psychiczne

Pick-by-Light

Pick-by-Light to system, w którym informacja o ilości i miejscu pobrania towaru przekazywana jest przy pomocy diod i wyświetlaczy umieszczonych bezpośrednio przy każdym miejscu magazynowym. Dodatkowo, poza ilością towaru wymaganego w prowadzonej zbiórce, wyświetlacz informuje również o aktualnym stanie danego miejsca magazynowego. Oprócz diod i wyświetlaczy, system pick-by-light przewiduje zastosowanie przycisków umożliwiających magazynierom pokwitowanie odbioru towaru, albo powiadomienie o jego niewystarczającej ilości. Za obsługę informacji prezentowanych na wyświetlaczach, kontrolę diod i przetwarzanie zgłoszeń od magazynierów odpowiada system informatyczny WMS (Warehouse Management System). W efekcie metoda pick-by-light najlepiej sprawdza się w zbiórkach z niewielką ilością towaru, w magazynach z dużą rotacją i zróżnicowanym asortymentem.
Kluczowe zalety pick by light:
 • duża szybkość zbiórki
 • niskie ryzyko popełnienia błędu podczas kompletacji
 • prostota, pozwalająca na szybkie wdrożenie do pracy nowego pracownika, nawet gdy ten nie posługuje się biegle lokalnym językiem
Kluczowe wady pick by light:
 • dwaj pracownicy nie mogą jednocześnie pracować w tej samej strefie magazynu
 • koszt związany z montażem dodatkowych urządzeń przy wszystkich miejscach magazynowych
Wybierając technologię wsparcia kompletacji należy pamiętać, że nie istnieje jedno, uniwersalne i niezawodne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym magazynie. Decyzję należy zatem oprzeć na specyfice danego obiektu, w tym jego rozmiarze, zróżnicowaniu asortymentu czy ilości i wadze towaru podejmowanego podczas typowej zbiórki. Dopiero dogłębna analiza wszystkich czynników i okoliczności, pozwoli dopasować optymalną metodę.
Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *