Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji
Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System). Nowoczesne środki wspierające kompletację pozwalają znacząco przyspieszyć zbiórkę, podnieść jej poprawność, a dodatkowo umożliwiają kontrolę i zarządzanie pracą magazynu w czasie rzeczywistym. Po jakie rozwiązania najczęściej sięgają przedsiębiorstwa?

Terminale radiowe

Mobilne, wyposażone w skaner terminale radiowe, umożliwiają magazynierom dwukierunkową komunikację z systemem WMS. Pracownik na wyświetlaczu terminala otrzymuje instrukcję określającą trasę zbiórki, ilość i rodzaj asortymentu oraz dokładne miejsce jego położenia. Magazynier potwierdza pobranie skanując umieszczoną na produkcie etykietę. Mobilne terminale radiowe funkcjonują w oparciu o sieć Wi-fi.
Kluczowe zalety terminali radiowych:
 • szybka wymiana informacji – gdy zajdzie potrzeba, w systemie WMS można zmienić kolejność zleceń zbiórki, a zmiany będą od razu widoczne na terminalach
 • raportowanie w czasie rzeczywistym – menedżerowie mają aktualny wgląd w pracę i stany magazynowe
 • bardzo wysoka poprawność zbiórki dzięki skanowaniu etykiet artykułów
Kluczowe wady terminali radiowych:
 • angażują ręce i wzrok pracowników
 • koszt związany z zakupem i serwisem urządzeń
 • terminale narażone są na uszkodzenia np. w wyniku upadku

Pick-by-Voice

W metodzie pick-by-voice, komunikacja między magazynierami i systemem WMS odbywa się głosowo. Sygnał, podobnie jak przypadku mobilnych terminali radiowych, przekazywany jest za sprawą sieci Wi-fi. Dzięki słuchawkom wyposażonym w mikrofon, pracownicy z jednej strony otrzymują szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzonej zbiórki, a także potwierdzają wykonanie operacji komunikatem głosowym, zrozumiałym przez system WMS.
Systemy pick-by-voice są powszechnie stosowane w centrach dystrybucyjnych i magazynach przyprodukcyjnych, posiadających szczególnie wysokie wymagania odnośnie szybkości i poprawności zbiórki. Metoda dobrze sprawdza się w magazynach chłodniczych, gdzie niezbędne pracownikom rękawice utrudniają posługiwanie się papierowymi wydrukami czy mobilnymi terminalami radiowymi.
Kluczowe zalety pick-by-voice:
 • szybka zbiórka i niskie ryzyko pomyłki
 • prosta obsługa
 • magazynier nie angażuje wzroku i rąk do komunikacji z system magazynowym
 • wielojęzyczne systemy komunikatów zapewniają swobodną pracę zagranicznym pracownikom
Kluczowe wady pick-by-voice:
 • utrudniona komunikacja między pracownikami
 • praca magazyniera staje się bardziej monotonna, następuje szybsze zmęczenie psychiczne

Pick-by-Light

Pick-by-Light to system, w którym informacja o ilości i miejscu pobrania towaru przekazywana jest przy pomocy diod i wyświetlaczy umieszczonych bezpośrednio przy każdym miejscu magazynowym. Dodatkowo, poza ilością towaru wymaganego w prowadzonej zbiórce, wyświetlacz informuje również o aktualnym stanie danego miejsca magazynowego. Oprócz diod i wyświetlaczy, system pick-by-light przewiduje zastosowanie przycisków umożliwiających magazynierom pokwitowanie odbioru towaru, albo powiadomienie o jego niewystarczającej ilości. Za obsługę informacji prezentowanych na wyświetlaczach, kontrolę diod i przetwarzanie zgłoszeń od magazynierów odpowiada system informatyczny WMS (Warehouse Management System). W efekcie metoda pick-by-light najlepiej sprawdza się w zbiórkach z niewielką ilością towaru, w magazynach z dużą rotacją i zróżnicowanym asortymentem.
Kluczowe zalety pick by light:
 • duża szybkość zbiórki
 • niskie ryzyko popełnienia błędu podczas kompletacji
 • prostota, pozwalająca na szybkie wdrożenie do pracy nowego pracownika, nawet gdy ten nie posługuje się biegle lokalnym językiem
Kluczowe wady pick by light:
 • dwaj pracownicy nie mogą jednocześnie pracować w tej samej strefie magazynu
 • koszt związany z montażem dodatkowych urządzeń przy wszystkich miejscach magazynowych
Wybierając technologię wsparcia kompletacji należy pamiętać, że nie istnieje jedno, uniwersalne i niezawodne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym magazynie. Decyzję należy zatem oprzeć na specyfice danego obiektu, w tym jego rozmiarze, zróżnicowaniu asortymentu czy ilości i wadze towaru podejmowanego podczas typowej zbiórki. Dopiero dogłębna analiza wszystkich czynników i okoliczności, pozwoli dopasować optymalną metodę.
Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright