Brakujące ogniwo w łańcuchu dostaw

Brakujące ogniwo w łańcuchu dostaw
Przedsiębiorstwa poświęcają wiele uwagi doskonaleniu logistyki wewnętrznej i transportu. Dzięki upowszechnianiu się rozwiązań w chmurze, po zaawansowane oprogramowanie obsługujące magazyn (WMS – Warehouse Management System) sięga coraz szersze grono odbiorców. Systematycznie wzrasta również ilość użytkowników systemów zarządzających transportem (TMS – Transport Management System). Według tegorocznego badania firmy ABI Research, rynek TMS podwoi się w ciągu pięciu lat. A co z miejscem, które łączy świat transportu ze światem magazynu, czyli otoczeniem zakładu?

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, przestrzeń ta staje się miejscem coraz bardziej zatłoczonym i ruchliwym. Dotyczy to zarówno zakładów produkcyjnych jak i centrów dystrybucyjnych. Parking i drogi między magazynem a bramą zakładu to obszar, w którym spotykają się harmonogramy i interesy wielu stron: obsługi magazynu, kierowców własnej floty, firm transportowych i logistycznych. Dlatego tak ważna jest tu współpraca i koordynacja działań.
Nieefektywne zarządzanie parkingiem powoduje wymierne straty finansowe i wizerunkowe. Te pierwsze mogą być szczególnie dotkliwe w sytuacji, gdy umowy z firmami transportowymi przewidują wysokie kary za nieterminowe przyjęcie i wydanie towaru.

Jakie są konsekwencje nieefektywnego zarządzania podwórzem?

  • opóźnione przyjęcia i wysyłki towaru
  • brak aktualnej wiedzy o tym, gdzie w danym momencie znajduje się towar i samochód
  • brak wiedzy o kompatybilności danego doku załadunkowego i naczepy
  • kolejki przy bramie wjazdowej i dokach magazynowych
  • pogorszenie bezpieczeństwa – niedoskonała identyfikacja i kontrola pojazdów przebywających na terenie zakładu zwiększa ryzyko błędów i kradzieży

Otoczenie zakładu to obszar, który w wielu przedsiębiorstwach ma nadal bardzo duży potencjał do poprawy. Jeżeli przedsiębiorstwo dotykają problemy nieterminowych dostaw czy chaosu w awizacji i obsłudze wizyt, to właśnie tutaj może leżeć źródło problemów. Narzędziem pomagającym uporządkować pracę i ruch w otoczeniu zakładu, jest system zarządzania podwórzem (YMS – Yard Management System). Jakie cele pozwala on osiągnąć?

Transparentność

System YMS uzupełnia lukę informacyjną w łańcuchu dostaw, leżącą pomiędzy oprogramowaniem magazynowym (WMS – Warehouse Management System) a systemem zarzadzania transportem (TMS – Transport Management System). System YMS pozwala monitorować sytuację na parkingu w czasie rzeczywistym.

Szybkość reagowania

Przedsiębiorstwo otrzymuje na bieżąco informacje o wszelkich opóźnieniach i odstępstwach od planu, co ułatwia szybką reakcję na zmiany.

Automatyczne planowanie

Możliwość przygotowania szablonów wizyt pozwala znacznie przyspieszyć proces harmonogramowania. Program pozwala uwzględnić wiele czynników i dba o to, aby opracowany plan był wykonalny.

Odciążenie wąskich gardeł

System uwzględnia możliwości doku i potrzeby samochodu w zakresie załadunku i wyładunku towaru, a także optymalizuje ich przypisanie, dzięki czemu specjalnie dostosowane doki nie będą niepotrzebnie blokowane.

Elektroniczny obieg dokumentów

Oprogramowanie eliminuje potrzebę prowadzenia dokumentacji papierowej a także ręcznego gromadzenia i przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo

elektroniczna obsługa wizyt pozwala znacznie ograniczyć ruch pieszych w obrębie parkingu, co zmniejsza ryzyko wypadku. Dzięki automatycznej identyfikacji operator systemu zna dokładną lokalizację wszystkich pojazdów i przebieg ich wizyty. Integracja oprogramowania z wagami pozwala kontrolować masę pojazdów po przybyciu i przed opuszczeniem terenu zakładu, co pozwala wykryć nieprawidłowości, zapobiec błędom lub kradzieży.

Kooperacja

System YMS umożliwia synchronizację harmonogramu pomiędzy przedsiębiorstwami, co zapobiega powstawaniu konfliktów.

Niższe koszty

Ścisła kontrola nad operacjami logistycznymi w przedsiębiorstwie oraz lepsza komunikacja i współpraca z firmami zewnętrznymi chroni przed karami umownymi. Oprogramowanie pozwala także ograniczyć koszty pracownicze i lepiej gospodarować zasobami.

System do zarządzania podwórzem stanowi pomost między oprogramowaniem magazynowym (WMS) i zarządzania transportem (TMS). Nad jego wdrożeniem powinny zastanowić się przede wszystkim przedsiębiorstwa w których występuje duże natężenie ruchu, a także te współpracują z wieloma firmami spedycyjnymi i transportowymi.

 

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright
Copyright