Transparentność w sieciach dostaw

Transparentność w sieciach dostaw

Osiągnięcie wysokiej przejrzystości działań w obrębie całej sieci dostaw, stanie się w nadchodzących latach jednym z kluczowych wyzwań menedżerów logistyki. Dbałość o transparentność w sieciach dostaw podyktowana jest faktem, że stają się one coraz bardziej rozległe i skomplikowane, a to wydatnie utrudnia skuteczne kontrolowanie zdarzeń i zarządzanie.

Brak przejrzystości w sieciach dostaw utrudnia tworzenie rzetelnych raportów, analiz i wyciąganie prawidłowych wniosków na temat ich kondycji. Potrzeba lepszej widoczności wynikać może również z przepisów prawa. Niektóre towary objęte są bowiem obowiązkiem rejestrowania ich szczegółowej historii (traceability).

Rosnącą potrzebę przejrzystości potęguje ponadto nasilający się trend zlecania zadań logistycznych podmiotom zewnętrznym (operatorom logistycznym). Wysoka transparentność sieci dostaw pomaga zapobiegać ewentualnym nieporozumieniom i sporom, ułatwia i przyspiesza rozliczenia między firmami.

Dysponowanie aktualną i szczegółową wiedzą na temat stanu realizacji poszczególnych zleceń, staje się podstawową potrzebą uczestników sieci dostaw. Możliwość dogłębnego poznania przebiegu procesów logistycznych, daje menedżerom sposobność do identyfikacji wąskich gardeł. Pozwala na szczegółową analizę zjawisk, a następnie optymalizację i systematyczną poprawę efektywności logistyki.

Podnoszenie transparentności w sieciach dostaw

Odpowiedź na potrzebę zwiększenia widoczności w sieciach dostaw, stanowią pakiety oprogramowania SCM (Supply Chain Management). Powalają one śledzić przebieg procesów i wędrówkę towaru na każdym etapie jego życia. Dzięki automatycznej wymianie danych między aplikacjami, radykalnie zwiększa się tempo przepływu i poprawność informacji w łańcuchach dostaw. Do systemów wchodzących w skład pakietu SCM zaliczają się:

System realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System) – pozwala m.in. śledzić, kontrolować i raportować wszelkie informacje związane z realizacją zleceń produkcyjnych. Program zapewnia bieżący dopływ informacji o postępach w realizacji, wykorzystanych komponentach czy nieprzewidzianych zdarzeniach na hali produkcyjnej.

System zarządzania podwórzem YMS – dzięki niemu przedsiębiorstwa zyskują możliwość monitorowania i kontrolowania tego co dzieje się z samochodami, naczepami i towarem na obszarze przyzakładowych parkingów.

System zarządzania magazynem WMS (Warehouse Management System) – umożliwia rejestrowanie i śledzenie przepływu towarów w magazynie. Program ułatwia zarządzanie stanami magazynowymi i planowanie zapotrzebowania na produkty.
Oprogramowanie WMS wspiera także proces obsługi reklamacji i zwrotów.

System zarządzania transportem TMS (Transport Management System) – oprogramowane to pomaga między innymi zarządzać zleceniami transportowymi, planować optymalne trasy przejazdu i okna czasowe dostawy towaru w danej lokalizacji.

Aby  uzyskać bieżący wgląd w status zleceń transportowych, niezbędna jest możliwość komunikacji z TMS przy pomocy urządzeń mobilnych.

 Cele

Dzięki wdrożeniu pakietu oprogramowania SCM osiągnąć można następujące rezultaty:

  • wiarygodny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg wszystkich operacji logistycznych w sieci dostaw;
  • lepsza współpraca z partnerami biznesowymi;
  • konsolidacja danych pochodzących z wielu źródeł, pozwalająca na dogłębną analizę łańcuchów dostaw oraz wyszukiwanie ukrytych i złożonych zależności pomiędzy poszczególnymi ogniwami;
  • lepsza koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw, czyli przykładowo synchronizacja grafików pracy w magazynie z ilością planowanych operacji przyjęcia/wydania;
  • możliwość bieżącego informowania podmiotów zewnętrznych i klientów o interesujących ich kwestiach, takich jak np. daty i godziny dostawy czy pojawienie się nieprzewidzianych okoliczności;
  • przyspieszenie reakcji na nowe zdarzenia i zagrożenia;
  • lepsza integracja z rynkiem e-biznesu;
  • zwiększenie satysfakcji klientów dzięki bardziej przewidywalnym, terminowym dostawom;
  • łatwiejsze tworzenie zbiorczych planów produkcyjnych, zaopatrzeniowych, magazynowych i transportowych;
  • zmniejszenie kosztów funkcjonowania sieci dostaw dzięki optymalizacji operacji logistycznych i efektywne stosowanie metody just-in-time.

Transparentność w sieciach dostaw to temat złożony. Jej osiągnięcie nie jest zadaniem prostym. Musi w związku z tym być realizowane etapami. Indywidualne cechy przedsiębiorstwa decydują, jakie deficyty widoczności są najbardziej dotkliwe. Gruntowna analiza sytuacji pomaga podjąć decyzję o tym, jakimi obszarami warto zająć się w pierwszej kolejności.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright