Alarmy w systemie zenon SCADA

Alarmy - SCADA

Jedną z najważniejszych funkcji systemów SCADA, wykorzystywaną niemal w każdej istniejącej instalacji tego oprogramowania, jest zarządzanie alarmami. Dzięki swoim możliwościom, systemy SCADA stały się w wielu zakładach podstawowym narzędziem kontroli sytuacji na hali produkcyjnej. Ideą systemów SCADA jest bieżące monitorowanie stanu maszyn i przebiegu procesów, przy jednoczesnym porównywaniu zebranych informacji z założonymi parametrami. Jeżeli zdefiniowane w programie SCADA dopuszczalne wartości graniczne zostaną przekroczone, program poinformuje o tym wskazanych użytkowników. System może także, jeżeli został tak skonfigurowany, samodzielnie wyłączyć problematyczne urządzenie. Jak wyglądają alarmy w systemie zenon SCADA?

System zenon SCADA może zaalarmować pracowników na trzy sposoby:

Wysłanie informacji na listę alarmów (AML – Alarm Message List) – AML to zbiorcza lista wszystkich alarmów, aktualnych i historycznych. Znajdują się w niej data ich wpłynięcia, opis oraz funkcja filtrowania według różnych kryteriów. Aby ułatwić pracownikom właściwą ocenę sytuacji, zenon SCADA prezentuje zdarzenia z listy w następujący sposób:

  • grupowanie zdarzeń pod względem priorytetów i oznaczenie tych grup różnymi kolorami
  • różnicowanie statusu alarmów niepotwierdzonych i potwierdzonych

Zmiana sposobu wyświetlania wartości lub wizualizacji – w przypadku problemu, zenon SCADA zmienia kolor wartości liczbowej i wizualizacji elementu (jak np. licznika przepływu), którego problem dotyczy.

Przesłanie wiadomości tekstowej – system zenon SCADA może automatycznie wygenerować i przesłać wiadomość o awarii do wskazanego pracownika lub pracowników. Wiadomość może zostać przekazana za pomocą e-maila i sms.

Problemy z alarmami

Zajmując się problematyką alarmów w systemie SCADA, warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych, często napotykanych trudności:

Nadmierna ilość komunikatów alarmowych

Nadmierna częstotliwość alarmów wprowadza chaos i utrudnia skuteczne reagowanie. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) przygotowała z tego powodu wytyczne. Maksymalna liczba zgłoszeń napływających z systemu SCADA nie powinna przekraczać 12 w ciągu godziny, lub 2 w ciągu dziesięciu minut. Jeżeli problem z nadmierną częstotliwością alarmów występuje, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy rzeczywiście wszystkie one są uzasadnione i potrzebne. Jeśli nie, należy zastanowić się nad zmianą konfiguracji systemu SCADA.

zenon SCADA posiada funkcje, które pozwalają znacząco ograniczyć ilość niepotrzebnych zgłoszeń alarmowych:

  • Opóźnienie uruchomienia alarmu – jeżeli w danym procesie technologicznym krótkotrwałe odstępstwa od założonych parametrów są akceptowalne, można skonfigurować system w taki sposób, aby informował o przekroczeniu normy dopiero gdy trwa to przez pewien określony przedział czasu.
  • Zmiana wartości granicznych – jeżeli inicjujące alarm parametry procesu zostały w systemie zenon SCADA zawyżone lub zaniżone w stosunku do rzeczywistych potrzeb, można je w każdej chwili łatwo skorygować. Korektę może przeprowadzić każdy uprawniony do tego użytkownik systemu, wystarczy do tego prosta zmiana wartości parametrów w konfiguratorze, nie ma potrzeby wykonywania żadnych prac programistycznych. System zenon SCADA zapamiętuje i archiwizuje wszelkie zmiany dokonane w wartości granicznych alarmów, wraz z datą i danymi pracownika wprowadzającego zmianę.
  • Wyeliminowanie fałszywych alarmów – nieprawidłowości w pracy sterowników PLC, zakłócenia lub utrata łączności ze sterownikiem mogą skutkować wieloma fałszywymi powiadomieniami o awarii. Dzięki swoim możliwościom, zenon SCADA potrafi rozróżnić, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z błędem komunikacji, nieprawidłową pracą sterownika PLC, czy faktycznie doszło do alarmującego zdarzenia.

Alarmy w systemie zenon SCADA – zróżnicowanie infrastruktury

W praktyce bardzo rzadko się zdarza, aby park maszynowy w danym zakładzie był jednorodny pod względem wieku. Różne są również możliwości komunikacji. Jest to istotne utrudnienie w detekcji i przekazywaniu informacji o zdarzeniach niepożądanych. Oprogramowanie zenon SCADA dysponuje jednak gotowym rozwiązaniem tej komplikacji. Oprogramowanie posiada kilkaset programów (driverów) komunikacyjnych. Pozwalają one obsłużyć wszystkie powszechnie stosowane przemysłowe protokoły komunikacyjne (Modbus RTU/TCPIP, Profibus, Profinet, KNX, OPC UA, BACnet, M-Bus, MQTT etc.).

Odpowiednio zaprojektowane i skonfigurowane alarmy to inwestycja w bezpieczeństwo pracowników i infrastruktury przedsiębiorstwa. Skuteczny system powiadomień o zagrożeniach pozwala także podnieść jakość produkcji, zapobiec marnotrawstwu surowców, komponentów i mediów.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright