Alarmy w systemie zenon SCADA

Alarmy - SCADA

Jedną z najważniejszych funkcji systemów SCADA, wykorzystywaną niemal w każdej istniejącej instalacji tego oprogramowania, jest zarządzanie alarmami. Dzięki swoim możliwościom, systemy SCADA stały się w wielu zakładach podstawowym narzędziem kontroli sytuacji na hali produkcyjnej. Ideą systemów SCADA jest bieżące monitorowanie stanu maszyn i przebiegu procesów, przy jednoczesnym porównywaniu zebranych informacji z założonymi parametrami. Jeżeli zdefiniowane w programie SCADA dopuszczalne wartości graniczne zostaną przekroczone, program poinformuje o tym wskazanych użytkowników. System może także, jeżeli został tak skonfigurowany, samodzielnie wyłączyć problematyczne urządzenie. Jak wyglądają alarmy w systemie zenon SCADA?

System zenon SCADA może zaalarmować pracowników na trzy sposoby:

Wysłanie informacji na listę alarmów (AML – Alarm Message List) – AML to zbiorcza lista wszystkich alarmów, aktualnych i historycznych. Znajdują się w niej data ich wpłynięcia, opis oraz funkcja filtrowania według różnych kryteriów. Aby ułatwić pracownikom właściwą ocenę sytuacji, zenon SCADA prezentuje zdarzenia z listy w następujący sposób:

  • grupowanie zdarzeń pod względem priorytetów i oznaczenie tych grup różnymi kolorami
  • różnicowanie statusu alarmów niepotwierdzonych i potwierdzonych

Zmiana sposobu wyświetlania wartości lub wizualizacji – w przypadku problemu, zenon SCADA zmienia kolor wartości liczbowej i wizualizacji elementu (jak np. licznika przepływu), którego problem dotyczy.

Przesłanie wiadomości tekstowej – system zenon SCADA może automatycznie wygenerować i przesłać wiadomość o awarii do wskazanego pracownika lub pracowników. Wiadomość może zostać przekazana za pomocą e-maila i sms.

Problemy z alarmami

Zajmując się problematyką alarmów w systemie SCADA, warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych, często napotykanych trudności:

Nadmierna ilość komunikatów alarmowych

Nadmierna częstotliwość alarmów wprowadza chaos i utrudnia skuteczne reagowanie. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) przygotowała z tego powodu wytyczne. Maksymalna liczba zgłoszeń napływających z systemu SCADA nie powinna przekraczać 12 w ciągu godziny, lub 2 w ciągu dziesięciu minut. Jeżeli problem z nadmierną częstotliwością alarmów występuje, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy rzeczywiście wszystkie one są uzasadnione i potrzebne. Jeśli nie, należy zastanowić się nad zmianą konfiguracji systemu SCADA.

zenon SCADA posiada funkcje, które pozwalają znacząco ograniczyć ilość niepotrzebnych zgłoszeń alarmowych:

  • Opóźnienie uruchomienia alarmu – jeżeli w danym procesie technologicznym krótkotrwałe odstępstwa od założonych parametrów są akceptowalne, można skonfigurować system w taki sposób, aby informował o przekroczeniu normy dopiero gdy trwa to przez pewien określony przedział czasu.
  • Zmiana wartości granicznych – jeżeli inicjujące alarm parametry procesu zostały w systemie zenon SCADA zawyżone lub zaniżone w stosunku do rzeczywistych potrzeb, można je w każdej chwili łatwo skorygować. Korektę może przeprowadzić każdy uprawniony do tego użytkownik systemu, wystarczy do tego prosta zmiana wartości parametrów w konfiguratorze, nie ma potrzeby wykonywania żadnych prac programistycznych. System zenon SCADA zapamiętuje i archiwizuje wszelkie zmiany dokonane w wartości granicznych alarmów, wraz z datą i danymi pracownika wprowadzającego zmianę.
  • Wyeliminowanie fałszywych alarmów – nieprawidłowości w pracy sterowników PLC, zakłócenia lub utrata łączności ze sterownikiem mogą skutkować wieloma fałszywymi powiadomieniami o awarii. Dzięki swoim możliwościom, zenon SCADA potrafi rozróżnić, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z błędem komunikacji, nieprawidłową pracą sterownika PLC, czy faktycznie doszło do alarmującego zdarzenia.

Alarmy w systemie zenon SCADA – zróżnicowanie infrastruktury

W praktyce bardzo rzadko się zdarza, aby park maszynowy w danym zakładzie był jednorodny pod względem wieku. Różne są również możliwości komunikacji. Jest to istotne utrudnienie w detekcji i przekazywaniu informacji o zdarzeniach niepożądanych. Oprogramowanie zenon SCADA dysponuje jednak gotowym rozwiązaniem tej komplikacji. Oprogramowanie posiada kilkaset programów (driverów) komunikacyjnych. Pozwalają one obsłużyć wszystkie powszechnie stosowane przemysłowe protokoły komunikacyjne (Modbus RTU/TCPIP, Profibus, Profinet, KNX, OPC UA, BACnet, M-Bus, MQTT etc.).

Odpowiednio zaprojektowane i skonfigurowane alarmy to inwestycja w bezpieczeństwo pracowników i infrastruktury przedsiębiorstwa. Skuteczny system powiadomień o zagrożeniach pozwala także podnieść jakość produkcji, zapobiec marnotrawstwu surowców, komponentów i mediów.

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *