Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

IT dla utrzymania ruchu
Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem, konserwacją czy naprawą przy pomocy komunikacji bezpośredniej i dokumentacji papierowej staje się niewystarczające. Skutkuje to zazwyczaj pogorszeniem wskaźników MTTR (mean time to repair) i MTBF (mean time between failures). Powoduje także gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania ruchu. Takie alarmujące przesłanki, powinny skłaniać do szybkiego podjęcia działań.

Jednym z rozwiązań, na jakie mogą zdecydować się przedsiębiorstwa doświadczające takiej sytuacji, jest wdrożenie oprogramowania CMMS (Computerised Maintenance Management System). Służy on kompleksowemu zarządzaniu sprawami UR w firmie. Pod pojęciem CMMS kryją się obecnie zarówno samodzielne aplikacje, jak i moduły systemów realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System). Pomimo pewnych różnic w zakresie funkcji i filozofii działania aplikacji samodzielnych i modułowych, wdrożenie takiego systemu powinno zwiększyć kontrolę i poprawić organizację pracy działu utrzymania ruchu.

Jakie zadania pełnią systemy informatyczne w służbie utrzymania ruchu?

Harmonogramowanie prac UR

Tworzenie terminarza prac możliwych do zaplanowania z wyprzedzeniem, czyli przeglądów i wymian wyeksploatowanych podzespołów. W systemie można zdefiniować częstotliwość tych działań, opierając się na wytycznych producenta, albo na samodzielnej analizie i ocenie stanu maszyny. System w odpowiednim momencie przypomni oddelegowanym pracownikom o zbliżającym się zadaniu, wysyłając powiadomienie sms lub e-mail.

Zarządzanie narzędziami i częściami zamiennymi

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu pozwalają zarządzać wszystkimi jego zasobami, w tym narzędziami i częściami zamiennymi. Oprogramowanie informuje o poziomie ich dostępności, generując w razie potrzeby ostrzeżenia. Odpowiednie zarządzanie częściami jest szczególnie istotne wtedy, gdy są one drogie, a czas oczekiwania na dostawę jest długi. Systemy CMMS pozwalają określić przyszłe zapotrzebowanie na podzespoły. Opierają się przy tym na zaplanowanych pracach serwisowych, a także historycznym zestawieniu zużycia części podczas usterek i awarii. Odpowiednia koordynacja zamówień i zużycia pozwala zapobiec utrzymaniu nadmiernych, jak i zbyt niskich zapasów. Funkcje współczesnych systemów CMMS coraz bardziej zbliżają je do możliwości oprogramowania EAM (Enterprise Asset Management), dzięki czemu mogą kompleksowo zarządzać całym majtkiem przedsiębiorstwa, w tym budynkami i pojazdami.

Szybkie zgłoszenia usterki i awarii

gdy system CMMS stanowi komponent systemu MES, umożliwia błyskawiczne powiadomienie o wystąpieniu usterki i awarii. Operator kilkoma ruchami na ekranie terminala lub tabletu może wygenerować wiadomość. Następnie w formie maila lub sms może ona trafić do określonej osoby, albo zostać wyświetlona na ekranie zamontowanym w hali produkcyjnej.

Sprawna obsługa zleceń

System informatyczny dla utrzymania ruchu pozwala przypisać narzędzia i części zamienne do poszczególnych maszyn i typów awarii, dzięki czemu skraca się czas potrzebny na skompletowanie zestawu naprawczego. Technik już w chwili otrzymania zgłoszenia będzie wiedział, jakiego zestawu narzędzi i części może potrzebować.

Predyktywne utrzymanie ruchu

Systemy informatyczne dzięki gromadzeniu danych historycznych umożliwiają synchronizację serwisu i konserwacji z rzeczywistymi potrzebami maszyn i urządzeń. Przykładowo, gdy wiemy że dany komponent zużywa się po przepracowaniu określonej liczby cykli, system monitorując pracę maszyny i zliczając przepracowane cykle w porę ostrzeże o zbliżającej się potrzebie jego wymiany. Pozwala to na jakościową zmianę modelu utrzymania ruchu w zakładzie – z reaktywnego na predyktywny.

Standaryzacja zgłoszeń

Oprogramowanie CMMS pozwala usystematyzować zgłaszanie usterek i awarii według kategorii i rodzaju. Pozwala to automatycznie oddelegować zlecenie do pracownika o odpowiednich kompetencjach. Standaryzacja jest również przydatna z punktu widzenia historycznej analizy zdarzeń. Dzięki niej, można łatwo ustalić główne przyczyny niepożądanych zdarzeń, tak aby móc im zapobiec w przyszłości. Ponadto standaryzacja znacznie ułatwia i przyspiesza zgłaszanie usterek i awarii – wystarczy kilka dotknięć na ekranie terminala stanowiskowego czy tabletu. Co istotne, tak wygenerowany komunikat jest zrozumiały dla każdego członka załogi UR.

Transparentność

Wszystkie czynności realizowane w ramach utrzymania ruchu są rejestrowane i archiwizowane w systemie. Oprogramowanie gromadzi między innymi informacje o czasie zgłoszenia, przyjęcia i zamknięcia zlecenia, użytych części zamiennych czy komentarze techników. Taka przejrzystość pracy wspomaga realizację zadań zgodnie z procedurami, a także umożliwia obiektywną ocenę działu UR i jego poszczególnych pracowników.

Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów

elektroniczna obsługa spraw działu utrzymania ruchu pozwala przyspieszyć pracę i wyeliminować błędy typowe dla papierowego gromadzenia i przetwarzania informacji. Elektroniczna rejestracja znacznie ogranicza również pole do ewentualnych nadużyć.

To tylko niektóre, najczęściej wymieniane korzyści płynące z wdrożenia informatycznego systemu dla utrzymania ruchu. Dodatkowe profity, m. in. w zakresie kontroli kosztów i zakupów dla UR, można osiągnąć dzięki opcjonalnej integracji z innymi systemami.

 

 

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright