Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

IT dla utrzymania ruchu
Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem, konserwacją czy naprawą przy pomocy komunikacji bezpośredniej i dokumentacji papierowej staje się niewystarczające. Skutkuje to zazwyczaj pogorszeniem wskaźników MTTR (mean time to repair) i MTBF (mean time between failures). Powoduje także gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania ruchu. Takie alarmujące przesłanki, powinny skłaniać do szybkiego podjęcia działań.

Jednym z rozwiązań, na jakie mogą zdecydować się przedsiębiorstwa doświadczające takiej sytuacji, jest wdrożenie oprogramowania CMMS (Computerised Maintenance Management System). Służy on kompleksowemu zarządzaniu sprawami UR w firmie. Pod pojęciem CMMS kryją się obecnie zarówno samodzielne aplikacje, jak i moduły systemów realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System). Pomimo pewnych różnic w zakresie funkcji i filozofii działania aplikacji samodzielnych i modułowych, wdrożenie takiego systemu powinno zwiększyć kontrolę i poprawić organizację pracy działu utrzymania ruchu.

Jakie zadania pełnią systemy informatyczne w służbie utrzymania ruchu?

Harmonogramowanie prac UR

Tworzenie terminarza prac możliwych do zaplanowania z wyprzedzeniem, czyli przeglądów i wymian wyeksploatowanych podzespołów. W systemie można zdefiniować częstotliwość tych działań, opierając się na wytycznych producenta, albo na samodzielnej analizie i ocenie stanu maszyny. System w odpowiednim momencie przypomni oddelegowanym pracownikom o zbliżającym się zadaniu, wysyłając powiadomienie sms lub e-mail.

Zarządzanie narzędziami i częściami zamiennymi

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu pozwalają zarządzać wszystkimi jego zasobami, w tym narzędziami i częściami zamiennymi. Oprogramowanie informuje o poziomie ich dostępności, generując w razie potrzeby ostrzeżenia. Odpowiednie zarządzanie częściami jest szczególnie istotne wtedy, gdy są one drogie, a czas oczekiwania na dostawę jest długi. Systemy CMMS pozwalają określić przyszłe zapotrzebowanie na podzespoły. Opierają się przy tym na zaplanowanych pracach serwisowych, a także historycznym zestawieniu zużycia części podczas usterek i awarii. Odpowiednia koordynacja zamówień i zużycia pozwala zapobiec utrzymaniu nadmiernych, jak i zbyt niskich zapasów. Funkcje współczesnych systemów CMMS coraz bardziej zbliżają je do możliwości oprogramowania EAM (Enterprise Asset Management), dzięki czemu mogą kompleksowo zarządzać całym majtkiem przedsiębiorstwa, w tym budynkami i pojazdami.

Szybkie zgłoszenia usterki i awarii

gdy system CMMS stanowi komponent systemu MES, umożliwia błyskawiczne powiadomienie o wystąpieniu usterki i awarii. Operator kilkoma ruchami na ekranie terminala lub tabletu może wygenerować wiadomość. Następnie w formie maila lub sms może ona trafić do określonej osoby, albo zostać wyświetlona na ekranie zamontowanym w hali produkcyjnej.

Sprawna obsługa zleceń

System informatyczny dla utrzymania ruchu pozwala przypisać narzędzia i części zamienne do poszczególnych maszyn i typów awarii, dzięki czemu skraca się czas potrzebny na skompletowanie zestawu naprawczego. Technik już w chwili otrzymania zgłoszenia będzie wiedział, jakiego zestawu narzędzi i części może potrzebować.

Predyktywne utrzymanie ruchu

Systemy informatyczne dzięki gromadzeniu danych historycznych umożliwiają synchronizację serwisu i konserwacji z rzeczywistymi potrzebami maszyn i urządzeń. Przykładowo, gdy wiemy że dany komponent zużywa się po przepracowaniu określonej liczby cykli, system monitorując pracę maszyny i zliczając przepracowane cykle w porę ostrzeże o zbliżającej się potrzebie jego wymiany. Pozwala to na jakościową zmianę modelu utrzymania ruchu w zakładzie – z reaktywnego na predyktywny.

Standaryzacja zgłoszeń

Oprogramowanie CMMS pozwala usystematyzować zgłaszanie usterek i awarii według kategorii i rodzaju. Pozwala to automatycznie oddelegować zlecenie do pracownika o odpowiednich kompetencjach. Standaryzacja jest również przydatna z punktu widzenia historycznej analizy zdarzeń. Dzięki niej, można łatwo ustalić główne przyczyny niepożądanych zdarzeń, tak aby móc im zapobiec w przyszłości. Ponadto standaryzacja znacznie ułatwia i przyspiesza zgłaszanie usterek i awarii – wystarczy kilka dotknięć na ekranie terminala stanowiskowego czy tabletu. Co istotne, tak wygenerowany komunikat jest zrozumiały dla każdego członka załogi UR.

Transparentność

Wszystkie czynności realizowane w ramach utrzymania ruchu są rejestrowane i archiwizowane w systemie. Oprogramowanie gromadzi między innymi informacje o czasie zgłoszenia, przyjęcia i zamknięcia zlecenia, użytych części zamiennych czy komentarze techników. Taka przejrzystość pracy wspomaga realizację zadań zgodnie z procedurami, a także umożliwia obiektywną ocenę działu UR i jego poszczególnych pracowników.

Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów

elektroniczna obsługa spraw działu utrzymania ruchu pozwala przyspieszyć pracę i wyeliminować błędy typowe dla papierowego gromadzenia i przetwarzania informacji. Elektroniczna rejestracja znacznie ogranicza również pole do ewentualnych nadużyć.

To tylko niektóre, najczęściej wymieniane korzyści płynące z wdrożenia informatycznego systemu dla utrzymania ruchu. Dodatkowe profity, m. in. w zakresie kontroli kosztów i zakupów dla UR, można osiągnąć dzięki opcjonalnej integracji z innymi systemami.

 

 

 

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *