Optymalizacja kosztów produkcji

Optymalizacja kosztów produkcji
Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych sposobów oszczędzania i racjonalizacji kosztów.

Jakich metod mogą użyć zakłady produkcyjne, aby obniżyć koszty wytwarzania i podnieść rentowność działalności?

Inżynieria wartości

(Value Engineering) – ograniczenie kosztów poprzez zmiany wprowadzane w budowie i składzie produktu lub sposobie jego wytwarzania. Sposobem na obniżenie kosztu może być m.in. zastosowanie tańszych materiałów i komponentów. Zmiany w procesie technologicznym mogą natomiast obejmować jego uproszczenie, przyspieszenie, albo mniejsze zapotrzebowania na surowce. Bardzo ważnym aspektem idei VE jest założenie, że wprowadzane zmiany nie mogą negatywnie odbić się na jakości i walorach użytkowych towaru.

Eliminowanie zbędnych ruchów

Eliminowanie zbędnych czynności wykonywanych przez pracowników. Można to osiągnąć poprzez polepszenie ergonomii stanowisk, utrzymanie porządku i właściwych standardów pracy. Często stosowanym do tego narzędziem jest metoda 5S (sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodoskonalenie). Pozwala ona zidentyfikować niepotrzebne czynności, poprawić ergonomię stanowisk, a także wyrobić dobre nawyki u pracowników i podnieść bezpieczeństwo.

Filozofia „zero błędów”

Wyeliminowanie defektów podnosi jakość produkcji i pozwala zapobiec stratom. Dla realizacji zasady „zero błędów” przydatne jest wdrożenie założeń Poka-Yoke, czyli organizacji procesu technologicznego w taki sposób, aby wyeliminować czynnik błędu ludzkiego. Inne narzędzia wspierające filozofię „zero błędów”, to informatyczne systemy wspierające utrzymanie ruchu (CMMS – Computerised Maintenance Management System lub odpowiednie moduły MES – Manufacturing Execution System). Ułatwiają one zachowanie infrastruktury w dobrej kondycji, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość wytwarzanych artykułów i ciągłość produkcji. Zastosowanie systemów informatycznych pozwala na usuwanie przyczyn, a nie skutków błędów.

Wdrażanie kreatywnych pomysłów

Właściwie każde zadanie można wykonać przy użyciu alternatywnych metod. Przykładowo, jeżeli firma chce rejestrować przebieg tras w transporcie wewnętrznym (w celu kontroli pracowników, albo zebrania danych do analiz i dalszej optymalizacji), zamiast rozwiązań komercyjnych może użyć bezpłatnej, mobilnej aplikacji dla biegaczy. Źródłem takich kreatywnych pomysłów powinni być sami pracownicy. Zaangażowanie kadry w proces ciągłego doskonalenia, należy do filarów idei Kaizen. Wśród firm należących do światowej czołówki jej wykorzystania, każdy pracownik produkcji generuje średnio kilkanaście pomysłów na usprawnienie w ciągu roku. Polskie zakłady często mają jeszcze wiele do nadrobienia w tej kwestii.

Poprawa logistyki wewnętrznej

sprawny przebieg procesu produkcyjnego wymaga stałego zasilania stanowisk produkcyjnych materiałami. Skala i stopień skomplikowania tego wyzwania rośnie wraz z wielkością zakładu produkcyjnego. Problem logistyki produkcji nasila się w przypadku rozbudowy istniejącego już zakładu, gdy następuje istotne zaburzenie dotychczasowego przepływu materiałów i produktów. Wywołuje to niekiedy potrzebę głębokiej reorganizacji transportu. Optymalizację logistyki i jej dostosowanie do aktualnych potrzeb, mogą ułatwić informatyczne systemy realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System). Pozwalają one śledzić w czasie rzeczywistym przepływ materiałów na hali produkcyjnej, informować o stanach i dostarczać danych historycznych do analiz i optymalizacji.

Wyeliminowanie potrzeby przepakowywania

uzgodnienie odpowiedniego, jednolitego formatu opakowania komponentów z dostawcami, pozwala wyeliminować czasochłonny etap przepakowywania. Dzięki temu, materiały i części mogą trafić bezpośrednio na stanowiska produkcyjne, zdatne do natychmiastowego użytku.

To tylko kilka z wielu możliwości, jakimi dysponują zakłady pragnące zredukowania kosztów produkcji. Dla części przedsiębiorstw priorytetowe będą te, które przyniosą oszczędności najszybciej. Dla innych najważniejsza będzie łatwość wprowadzenia zmiany lub oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji. Bez względu na przyjętą strategię, optymalizacja kosztów będzie z pewnością dla wielu jednym z największych wyzwań w najbliższym czasie.

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *