Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Efektywność magazynu
Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu podnoszenia efektywności pracy magazynu, kilka uniwersalnych wskazówek wymienianych jest najczęściej. Jak zatem sprawić, aby Twój magazyn stał się jeszcze lepszy?

Lepsze wykorzystanie dostępnego miejsca

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w magazynie, zarówno w poziomie jak i w pionie (wysokie składowanie). Wśród rozwiązań pozwalających zwiększyć ilość dostępnego miejsca, wymienić można zmiany w wyposażeniu i zmiany związane z organizacją pracy magazynu. Do pierwszej kategorii zalicza się m.in. użycie regałów takich jak double-deep, przepływowych (push-back, pallet flow) czy wjezdnych (drive-in). Regały te pozwalają podnieść efektywność wykorzystania przestrzeni nawet o kilkadziesiąt procent. Druga grupa to zmiany w organizacji pracy. Jeśli przykładowo z powodu rozległego asortymentu w magazynie zaczyna brakować miejsc zbiórki, można zdecydować się na przejście na kompletację falową. Zakłada ona tworzenie tymczasowych miejsc zbiórki i okien czasowych, w trakcie których ulokowane w nich będą poszczególne produkty.

Optymalizację wykorzystania powierzchni ułatwiają informatyczne systemy zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System). Oprogramowanie pomaga między innymi utworzyć harmonogram okien czasowych dla kompletacji falowej, pozwala również na racjonalizację rozmieszczenia asortymentu w magazynie. Dzięki temu, że system wskazuje magazynierom dokładną lokalizację każdego artykułu podczas zbiórki, można zrezygnować z tradycyjnego, często nieefektywnego podziału przestrzeni według grup towarów.

Automatyzacja

Trudności w pozyskaniu pracowników i nasilający się wzrost presji na płace, skłaniają przedsiębiorstwa do inwestycji w rozwiązania automatyczne. Choć w pełni automatyczne magazyny wciąż stanowią tylko niewielki odsetek wszystkich inwestycji, to dynamika wzrostu sugeruje, że sytuacja ta może wkrótce się zmienić.

Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na pełną automatyzację magazynu, może zawęzić ją tylko do wybranych obszarów. Przykładem może być linia do automatycznej paletyzacji, która samodzielnie załaduje towar na paletę czy zabezpieczy ładunek owijając go folią.

Mierzenie efektywności i trendów

Trudno usprawnić funkcjonowanie magazynu, gdy nie dysponujemy wiarygodnymi narzędziami mierzenia i oceny ich efektywności. Do zilustrowania jakości pracy magazynu służą odpowiednio dobrane kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Wyodrębnić możemy wskaźniki dotyczące bieżącej sytuacji (czasu rzeczywistego), oraz te oparte o dane historyczne z wybranego okresu.

Wskaźniki efektywności bieżące (operacyjne):

  • Aktualny stan zajętości magazynu – wypełnienie obiektu towarami, wskaźnik zajętości może posiadać różny stopień szczegółowości i dotyczyć całego magazynu, danego regału i miejsca.
  • Zasoby ludzkie – ilość zarejestrowanych i aktualnie aktywnych pracowników.
  • Zasoby sprzętowe – ilość zarejestrowanych i aktualnie pracujących wózków.
  • Dostawy towaru – liczba aktualnie realizowanych dostaw, ilość zleceń rozłożenia nośnika, zajętość miejsc buforowych.
  • Wyjście towaru – liczba wysyłek w realizacji, ilość zleceń dla których wystąpił brak stanu, ilość poleceń zbiórki, wysyłki po terminie załadunku.

Wskaźniki historyczne:

  • Poprawność zbiórki – stosunek poprawnie skompletowanych zamówień do łącznej liczby zamówień. Wartość wskaźnika można podnieść stosując techniki ograniczające ryzyko błędu podczas zbiórki, takie jak pick by light.
  • Zgodność magazynu – wartościowa lub ilościowa niezgodność stanów magazynowych ujawniona przy inwentaryzacji.
  • Stopień wykorzystania magazynu – liczba zajętych miejsc magazynowych do całkowitej liczby miejsc magazynowych w danym czasie.
  • Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu – pozwala określić, czy w magazynie obsługiwane są przeważnie zlecenia o dużej czy małej liczbie pozycji. Wskaźnik ułatwia dobranie optymalnej metody zbiórki.
  • Średnia liczba wydanych towarów przez magazyniera – pozwala porównać wydajność poszczególnych pracowników.

To tylko niektóre z szerokiej gamy wskaźników efektywności. Wybór tych, które warto obliczać i analizować, podyktowany jest specyfiką magazynu, modelem jego funkcjonowania i priorytetami jakimi kieruje się przedsiębiorstwo. Skutecznym i wiarygodnym narzędziem mierzenia KPI w magazynie jest system WMS (Warehouse Management System). Zaawansowane/Profesjonalne systemy tej klasy na podstawie zebranych informacji, są wstanie automatycznie obliczyć interesujące przedsiębiorstwo wskaźniki, a także zilustrować je w przystępnej formie graficznej. Do informacji o osiąganych KPI powinni mieć dostęp wszyscy pracownicy magazynu.

Zapytaj swoich pracowników

Liniowi pracownicy są najbliżej realizowanych codziennie operacji, dzięki czemu najłatwiej im dostrzec problemy i szanse doskonalenia pracy magazynu.

 

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright