Listy kontrolne – kontrola jakości

Listy kontrolne - kontrola jakości

Firmy produkcyjne mogą wiele stracić w wyniku zaniedbań w obszarze kontroli jakości. Rezultatem zaniedbań może być niezadowolenie klientów, nadszarpnięcie wizerunku marki, a także, w niektórych branżach, wysokie kary nakładane przez organy regulacyjne.

Aby zapobiec występowaniu takich problemów, producenci muszą posiadać wiarygodny system zarządzania jakością, który sprawi że finalny produkt będzie spełniał założone normy. Ponadto producenci muszą zwracać szczególną uwagę na jakość surowców pozyskanych od dostawców, ponieważ wszelkie niezgodności mogą skutkować obniżeniem jakości towaru.

Jednym z najlepszych i zarazem najprostszych sposobów zapobiegania i wykrywania problemów z jakością jest stosowanie list kontrolnych (ang. checklist). Znormalizowana lista kontrolna zawiera cechy i kryteria, na które pracownicy produkcji powinni zwrócić uwagę przy określaniu jakości produktu.

Lista kontrolna definiuje i podkreśla kluczowe wymagania produktu. Pozwala upewnić się, że dany produkt został zbudowany zgodnie z przeznaczeniem. Producenci często stosują wiele różnych list kontrolnych na poszczególnych etapach produkcji. Pomaga to zidentyfikować niezgodności jak najbliżej miejsca ich wystąpienia, co zapobiega przepływowi wadliwego towaru w dół łańcucha dostaw.

Korzystając z list kontrolnych, producenci mogą określić konkretne kryteria, które powinna spełniać pojedyncza część lub finalny produkt. Pracownik może porównać te specyfikacje z produktem, a jeśli element nie mieści się w standardowych normach, usunąć go z procesu produkcyjnego.

Chociaż metoda wydaje się prosta, pomaga skutecznie zapobiegać przemieszczaniu się wadliwych towarów przez zakład produkcyjny, a ostatecznie trafianiu w ręce konsumentów.

Korzyści ze stosowania list kontrolnych

Lista kontrolne mogą stanowić podstawę strategii zarządzania jakością w zakładzie produkcyjnym. Dla pracowników stanowią punkt odniesienia przy weryfikacji cech komponentów i wyrobów gotowych. Dzięki ich wdrożeniu zakład może odnieść osiągnąć następujące cele:

Spełnienie określonych standardów jakości – listy kontrolne pomagają zapewnić, że produkty są wytwarzane w granicach określonych tolerancji, spełniają przyjęte standardy i nie mają defektów. Listy kontrolne umożliwiają wprowadzenie metod zarządzania jakością takich jak Lean management czy Six Sigma.

Poprawa współpracy z dostawcami – producenci starają się pozyskiwać od dostawców materiały na tyle wysokiej jakości, aby mieć pewność że produkt końcowy spełnia oczekiwania konsumentów. W związku z tym producenci wyznaczają swoim dostawcom określone standardy jakości. Jeśli materiał nie spełnia oczekiwań, dzięki listom kontrolnym można łatwo zidentyfikować źródło wady. Pomaga to wspólnie z dostawcami rozwiązać ewentualne problemy materiałowe.

Zapobieganie błędom ludzkim i minimalizacja strat produkcyjnych – dzięki listom kontrolnym  operatorzy mogą łatwiej i szybciej identyfikować wady. Zapobiega to ich negatywnym wpływom na kolejne etapy procesu produkcyjnego. Zapobiega to marnotrawstwu materiałów i mediów, co przekłada się na ogólną wydajność procesu produkcyjnego.

Poprawa satysfakcji klientów – zakłady produkcyjne wdrażają listy kontrolne aby zapewnić klientom produkty spełniające lub przekraczające ich oczekiwania. Pomoc jakiej udzielają inspektorom kontroli jakości i innym pracownikom zmniejsza ryzyko wysyłania do klientów produktów o nieakceptowalnej jakości. Satysfakcja z jakości zwiększa lojalność klientów, a co za tym idzie częstotliwość i wartość zakupów.

Ciągłe doskonalenie procesu produkcji – korzystając z list kontrolnych operatorzy są w stanie identyfikować błędy w czasie rzeczywistym. Przekłada się to na szybsze zrozumienie ich przyczyn i sprawniejsze działania naprawcze. Proces ten pozwala zapobiec występowaniu podobnych problemów w przyszłości.

Digitalizacja list kontrolnych

Definiowanie i udostępnianie list kontrolnych to jedna z podstawowych funkcji informatycznych systemów zarządzania produkcją MES. Pozwalają one przypisać listy kontrolne do określonych stanowisk pracy, pracowników czy procesów. Oprogramowanie MES ułatwia i systematyzuje zadania związane z pomiarem, kontrolą i analizą procesu produkcyjnego. Program wyświetli właściwą listę kontrolną (na terminalu stanowiskowym lub mobilnym) na wskazanym etapie procesu produkcji.

Listy kontrolne zintegrowane z systemem MES i danymi produkcyjnymi zapewniają szybką identyfikację zagrożeń, ocenę i minimalizację ryzyka. Dzięki nim można skutecznie ograniczać straty produkcyjne i konieczność wycofania towaru w związku z defektami jakościowymi.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright