Cyfrowe bliźniaki w magazynie

Cyfrowe bliźniaki

Koncepcja cyfrowych bliźniaków staje się coraz ważniejszym narzędziem poprawy produktywności i wydajności magazynu. Cyfrowy bliźniak to wirtualna replika fizycznego zasobu, procesu lub systemu. W przypadku magazynu, cyfrowe bliźniaki pozwalają odzwierciedlić jego układ, zapasy, wyposażenie i przepływy pracy. Przyjrzyjmy się realnym zaletom koncepcji cyfrowych bliźniaków i temu, co mogą wnieść dla zwiększenia produktywności i efektywności Twojej działalności.

Jakie korzyści przynosi koncepcja cyfrowego bliźniaka?

Korzystając z zaawansowanych algorytmów analitycznych i uczenia maszynowego, cyfrowe bliźniaki mogą zbudować dogłębny obraz procesów magazynowych. Celem bliźniaków może być dostarczenie wskazówek dla optymalizacji, obniżenie kosztów i zwiększenie produktywności. Dzięki funkcjom modelowania i symulacji można dzięki nim sprawdzić nowe rozwiązanie przed ich faktycznym wdrożeniem. Efekt ten można osiągnąć bez angażowania kapitału i ingerowania w pracę fizycznego magazynu.

Drugą korzyścią cyfrowych bliźniaków jest transparentność. Dzięki generowanemu w czasie rzeczywistym modelowi magazynu, opartemu o dane z czujników połączonych Internetem Rzeczy, zyskujesz wgląd w to, gdzie występują ewentualne problemy. Możesz dzięki temu optymalizować wąskie gardła i masz lepszą świadomość sytuacyjną, niż w przypadku deklaratywnych raportów personelu.

W jakich obszarach cyfrowe bliźniaki mogą wspomóc pracę magazynu?

Optymalizacja układu

Jedną z kluczowych zalet cyfrowych bliźniaków jest to, że umożliwiają kierownikom magazynu symulowanie różnych układów magazynu i konfiguracji. Dzięki temu można określić ten najbardziej optymalny. Analizy można dokonać przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian fizycznych. Cyfrowy bliźniak pomaga menedżerom określić najlepszą lokalizację dla każdego produktu w oparciu o jego szybkość rotacji, rozmiar, etc. Pozwala to skrócić czas i nakład pracy potrzebny do kompletacji i pakowania, przyczyniając się w efekcie do poprawy produktywności.

Cyfrowe bliźniaki można wykorzystać także do optymalizacji rozmieszczenia sprzętu i maszyn, takich jak przenośniki i wózki paletowe. Symulując różne układy i testując wydajność każdego z nich, kierownicy magazynu mogą określić najbardziej efektywną konfigurację, tak aby zmaksymalizować przepustowość i zminimalizować wąskie gardła.

Cyfrowe bliźniaki – zarządzanie zapasami

Kolejnym obszarem, w którym cyfrowe bliźniaki mogą okazać się pomocne, jest zarządzanie zapasami. Tworząc cyfrowego bliźniaka odzwierciedlającego zapasy magazynu, menedżerowie mogą uzyskać wgląd w lokalizację, wolumen i przemieszczenia produktów. Może to pomóc w optymalizacji poziomu zapasów, zmniejszeniu nadmiernych zapasów i skróceniu czasu realizacji zamówień.

Cyfrowe bliźniaki mogą umożliwić symulowanie różnych scenariuszy i ocenę wpływu każdego z nich na poziomy zapasów oraz czas realizacji zamówień. Przykładowo, można dzięki nim przetestować skutki zwiększania lub zmniejszania poziomu zapasów bezpieczeństwa, albo też zmianę częstotliwości uzupełniania niektórych produktów. Innym badanym scenariuszem może być symulacja zmienności popytu (sezonowości) i jej wpływ na zapasy.

Monitorowanie sprzętu

Cyfrowych bliźniaków można również używać do monitorowania i analizowania wydajności sprzętu i maszyn magazynowych. Integrując czujniki i inne urządzenia Internetu Rzeczy z cyfrowym bliźniakiem, menedżerowie mogą śledzić w czasie rzeczywistym stan sprzętu, takiego jak przenośniki taśmowe i wózki widłowe.

Dane te można wykorzystać do identyfikacji potencjalnych niezgodności, zanim staną się one poważnymi problemami, optymalizacji harmonogramów konserwacji i wydłużenia żywotności sprzętu. Wykorzystując analitykę predykcyjną i algorytmy uczenia maszynowego, cyfrowe bliźniaki mogą również dostarczać rekomendacji dotyczących optymalizacji wykorzystania sprzętu i ograniczania przestojów. Dzięki cyfrowym bliźniakom kierownicy magazynu mogą planować naprawy i wymiany zużytych części w najbardziej dogodnych terminach. Pozwala to zmniejszyć ich wpływ na operacje.

Cyfrowe bliźniaki – optymalizacja procesu

Cyfrowe bliźniaki mogą również pomóc kierownikom magazynu w optymalizacji procesów i przepływów pracy. Tworząc cyfrowego bliźniaka procesów w magazynie, menedżerowie mogą identyfikować obszary w których występują wąskie gardła, po to, aby usprawnić procesy i lepiej alokować zasoby.

Dzięki symulowaniu różnych scenariuszy można ocenić rezultat zmiany alokacji zasobów, takich jak np. siła robocza na produktywność magazynu. Pomagają również identyfikować najbardziej wydajne ścieżki kompletacji i pakowania.

Cyfrowe bliźniaki mogą być wykorzystane do testowania wpływu nowych technologii lub usprawnień procesów, zanim zostaną one wdrożone w fizycznym magazynie. Może to pomóc menedżerom ocenić wykonalność i wpływ proponowanych zmian przed zaangażowaniem w nie zasobów.

Narzędzie do komunikacji i szkoleń

Oprócz wymienionych wyżej zastosowań cyfrowe bliźniaki mogą również pomóc w poprawie komunikacji i współpracy w magazynach. Dzięki cyfrowemu bliźniakowi pracownicy mogą poznać układ i przepływy pracy w magazynie.  Może to poprawić komunikację personelu i koordynację ich działań. Może to pomóc w zmniejszeniu liczby błędów i poprawy ogólnej wydajności.

Cyfrowe bliźniaki – od czego zacząć?

Wdrożenie koncepcji cyfrowych bliźniaków może być przełomem dla wielu operatorów logistycznych i centrów dystrybucji. Podobnie jak w przypadku wielu innych nowoczesnych technologii, część menedżerów magazynu podchodzi do niej z pewnym dystansem. Rozważając implementację cyfrowych bliźniaków warto na początek odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wszystkie możliwości drzemiące w tej koncepcji będą potrzebne i wykorzystywane. Pierwszym krokiem przy wdrożeniu cyfrowych bliźniaków powinno być zapewnienie odpowiednich źródeł danych. W przypadku magazynów, najważniejszymi źródłami danych mogą być te generowane przez systemy zarządzające przepływem materiałów (MFC – Material Flow Control) i oprogramowanie WMS (Warehouse Management System).

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright