Ile waży koń trojański?

Automatyczne ważenie

Ważenie automatyczne na terenie przedsiębiorstwa

Ucząc się w szkole o mitach greckich zawsze intrygowała mnie historia konia trojańskiego. Jak, broniący się tak długo mieszkańcy Troi, mogli być tak naiwni, że bez cienia podejrzenia, pomimo ostrzeżeń Kasandry i Laokoona, wprowadzili dziwnie wyglądający posąg w sam środek swojego miasta? Dlaczego nic nie wzbudziło ich podejrzeń? A gdyby tak mogli zważyć posąg? Być może wtedy zastanowiłaby ich waga, niewspółmierna do objętości drewna zużytego do budowy posągu. I być może przyszło bym im do głowy, że nie jest to zwykła ofiara, tylko fortel greckich najeźdźców. Tego wszystkiego oczywiście się nie dowiemy, ale historia ta może być dla nas inspiracją w codziennym życiu przedsiębiorstwa. Bo wszak wszyscy dobrze wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Dokładna wiedza o ilości towaru będącego w obrocie firmy, jest dzisiaj niezwykle ważnym elementem w zarządzaniu procesami logistycznymi. Jedną z podstawowych metod weryfikacji ruchu towarów na terenie zakładu jest ważenie środków transportowych przed wjazdem i po wyjeździe. Pozwala to na kontrolę wagową dostarczanych i wydawanych towarów, niezależnie od ich rodzaju (towar pakowany na paletach, w skrzyniach, w kontenerach, w koszach czy towar sypki lub płynny). Jest to dodatkowe ogniwo w łańcuchu kontrolnym, które umożliwia nam wyłapanie ewentualnych, niekorzystnych dla przedsiębiorstwa sytuacji. Ważenie pozwala w prosty sposób zweryfikować czy dane odnośnie wagi towaru (a tym samym jego ilości) podane w dokumentach są zgodne z rzeczywistością. W przypadku jakichkolwiek różnic istnieje możliwość weryfikacji i wyjaśniania ich przyczyn, zanim towar opuści teren przedsiębiorstwa lub zostanie przyjęty.

Wydawało by się, że jest to rozwiązanie idealne i pozbawione wad. Niestety do obsługi wag konieczni są pracownicy, co wiąże się z kosztami ich pracy uzależnionymi od ilości wag i czasu pracy przedsiębiorstwa. Jest jednak na to rozwiązanie. Cały proces ważenia może zostać zautomatyzowany i zintegrowany z systemem informatycznym obsługującym otoczenie zakładu (systemy klasy YMS – Yard Management Systems). Automatyzacja procesu ważenia polega na zminimalizowaniu pracowników występujących w tym procesie praktycznie do zera.

Proces rozpoczyna się od identyfikacji środka transportu na urządzeniu wagowym. Identyfikacja ta jest możliwa na różne sposoby, poczynając od czytnika kodów kreskowych (kierowca przykłada wydruk z wcześniej przypisanym mu kodem kreskowym), poprzez karty identyfikacyjne czy znaczniki (tagi) RFID (otrzymywane przy rejestracji na portierni), po rozpoznawanie numerów rejestracyjnych za pomocą kamer. Po identyfikacji, następuje ważenie i dane otrzymane z urządzenia wagowego zapisywane są w systemie i przypisywane do danego środka transportu. W zależności od potrzeb dodatkowa logika biznesowa systemu może wykonać porównanie wagi z danymi historycznymi dla danego środka transportu, lub z danymi z awizacji lub dokumentu magazynowego (o ile takie informacje są dostępne w systemie). Dzięki temu możliwa jest dodatkowa kontrola poprawności ważenia i wyłapania sytuacji potencjalnie niepożądanych (np. waga znacząco odbiegająca od danych z awizacji lub dokumentu magazynowego). Wszelkie informacje o procesie ważenia mogą być prezentowane kierowcy na tablicy świetlnej lub na monitorze LCD (w zależności od umiejscowienia wagi). W przypadku problemów z procesem ważenia, system może polecić kierowcy ponowny wjazd na wagę. Po poprawnym zakończeniu procesu ważenia, kierowca otrzymuje zezwolenie na dalszy przejazd. W tym celu mogą zostać wykorzystane szlabany lub sygnalizatory świetlne, które sterowane są przez system i zezwalają na kontynuowanie jazdy tylko wtedy, gdy wszystkie zdefiniowane warunki prawidłowego ważenia zostały spełnione.

Cały proces ważenia jest na bieżąco monitorowany i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, któregoś z urządzeń, informowany jest administrator systemu.

Takie podejście do procesu ważenia pozwala na znaczące usprawnienie tego kluczowego procesu oraz pozwala na ograniczenie kosztów osobowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności i niezawodności.

Jestem przekonany, że automatyzacja tego typu procesów jest przyszłością zintegrowanych systemów logistycznych. Technicznie możliwe jest już zautomatyzowanie nie tylko procesu ważenia, ale także procesu rejestracji na portierni, załadunku i rozładunku oraz potwierdzenia realizacji i wydania dokumentów. Jest to tylko kwestią czasu, gdy systemy informatyczne dalece zintegrowane z różnego rodzaju automatyką logistyczną, staną się powszechne. Jest to nie uniknione w dobie ciągłego poszukiwania ograniczenia kosztów. No cóż, a gdy już wszystkim zajmą się automaty, to nam ludziom pozostanie tylko wylegiwanie się na słonecznych plażach i odczytywanie, raz na jakiś czas, informacji o tym co dzieje się w przedsiębiorstwie – oczywiście wiadomość też będzie wygenerowana automatycznie :).

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright