Strategie przydziału miejsc magazynowych

Strategie przydziału miejsc magazynowych
Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc.

Strategia doboru miejsca podyktowana jest wieloma czynnikami. Wśród nich można wymienić cechy towaru (gabaryty, data ważności), budowa magazynu czy sposób organizacji pracy (FIFO, cross-docking, pick by line). Podjęte w tej materii wybory mają niebagatelny wpływ na pracę magazynu, dlatego warto temu problemowi poświęcić należytą uwagę.

Kryteria doboru strategii

Do najpopularniejszych metod doboru miejsca należy klasyfikacja ABC, oparta na zasadzie Pareto. Stanowi ona, że 20% składowanych produktów generuje 80% zamówień. Miejsca magazynowe przypisane dla produktów kategorii A, czyli tych, po które magazynierzy sięgają najczęściej, powinny się znajdować w najszybciej dostępnych miejscach.

Do szerokiej gamy strategii lokowania towarów, zaliczyć można te oparte o charakterystykę palet, na których przyjmowane są artykuły. Popularnym rozwiązaniem jest np. określanie miejsca w oparciu o zapełnienie palety, czy jednorodność przenoszonego na niej asortymentu. Przy budowaniu strategii w powiązaniu z paletami, pamiętać należy o porównaniu wysokości i masy nośnika, z wysokością i nośnością regałów. Metoda wyboru lokalizacji, może również być nakierowana na składowanie w danym miejscu tych samych produktów, z identyczną datą ważności lub po prostu na przypisanie do miejsc znajdujących się na jak najniższym poziomie.

Inne parametry, jakie można uwzględnić podczas poszukiwania miejsca to m.in:

  • status miejsca magazynowego
  • klasyfikacja ADR – czy produkt należy do grupy niebezpiecznych
  • przypisanie produktu do strefy magazynowej
  • równomierne rozmieszczenie palet na regałach
  • możliwość piętrowania palet
  • specyficzne cechy produktu

Co w sytuacji, gdy w danym momencie nie ma wolnych miejsc, które spełniają założenia przyjętej strategii doboru? W magazynie powinny funkcjonować strategie alternatywne. Hierarchia ważności decyduje o kolejności stosowania. Jeśli żadna z ustalonych strategii nie pasuje, towar zostanie odłożony na jakiekolwiek wolne miejsce. W praktyce jednak, sytuacja taka powinna występować bardzo rzadko.

Strategie w systemie magazynowym

Obecnie proces przydziału miejsc magazynowych, uległ automatyzacji dzięki informatycznym systemom zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System). Oprogramowanie WMS pozwala na tworzenie rozbudowanych, wielopoziomowych strategii, wraz z nadawaniem wagi poszczególnym kryteriom doboru. Jeżeli w chwili przyjęcia towaru, w magazynie nie ma wolnych miejsc przewidzianych w strategii o najwyższym priorytecie, system automatycznie ustali je w oparciu o strategię o niższej randze. Informacje o wybranym miejscu, wraz z optymalną drogą dotarcia do niego, zostaną przekazane bezpośrednio na terminal magazyniera. Co ważne, system pozwala elastycznie reagować na zmiany. W przypadku klasyfikacji ABC, oprogramowanie na podstawie danych historycznych wskaże, czy dany produkt faktycznie powinien być zaliczony do danej kategorii. Jeśli nie, umożliwi łatwą zmianę jego statusu.

Ustalenie najlepszej strategii doboru miejsca, wraz z określeniem i nadaniem hierarchii metodom alternatywnym nie jest zadaniem prostym. Choćby ze względu na dużą ilość przesłanek i gamę możliwości jakie należy uwzględnić. Jest to jednak praca zdecydowanie warta włożonego wysiłku. Jej rezultatem będzie większa płynność pracy magazynu, szybsza realizacja zleceń i optymalne wykorzystanie posiadanej przestrzeni magazynowej.

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *